Historien vår

Portrettbilde av en gruppe mennesker
DNB representerer 200 års finanshistorie, fra etableringen av Christiania Sparebank i 1822 frem til i dag. 
 
DNBs moderne historie har flere fusjoner og oppkjøp:
 
1990 fusjonerte to av landets største banker, Bergen Bank og Den norske Creditbank og dannet Den norske Bank (DnB). Samme år fusjonerte Sparebanken ABC, Sparebanken Østlandet, Sparebanken Buskerud, Sparebanken Vestfold og Sparebanken Østfold og dannet Sparebanken NOR. 
1996 DnB kjøpte Vital.
1999 fusjonerte DnB og Postbanken. Det ble også inngått avtale med Posten Norge som sikret et stort distribusjonsnett. Samme år kjøpte Sparebanken NOR opp Gjensidige Bank og Elcon Finans og dannet Gjensidige NOR Sparebank som i 2002 ble omgjort til aksjeselskap og ble Gjensidige NOR.
2003 fusjonerte DnB og Gjensidige NOR og dannet DnB NOR. Tidligere samme år kjøpte DnB Nordlandsbanken. 
2011 DnB NOR, Postbanken og Vital Forsikring endrer navn til DNB. 
 
I dag er DNB Bank ASA Norges største finanskonsern. Selskapets største aksjonær er den norske stat ved Nærings- og handelsdepartementet (34 prosent), nest størst er Sparebankstiftelsen DNB (8,4 prosent).
 
Forretningsområder

DNB er delt inn i følgende forretningsområder: Personmarked, Corporate Banking, Products and Innovations, Markets, Wealth Management. I tillegg kommer støtteområdene: Technology and Services, Konsernfinans, Risikostyring, Compliance, People og Kommunikasjon og Bærekraft. 

DNB har filialer og representasjonskontorer 23 steder internasjonalt.

Samfunnsrollen
Som Norges største bank bidrar vi sterkt til å fylle den norske finansnæringens samfunnsrolle. De fleste av oss vil ikke kunne finansiere egen bolig uten banken som støttespiller. Uten skadeforsikring vil vi ikke kunne takle de økonomiske konsekvensene av ulykker. Uten livselskapene i ryggen vil det være problematisk å sikre sine nærmeste økonomisk. For bedriftene gjelder det samme. Nyetablerte trenger finansiering, hjelp og støtte i starten og etablerte bedrifter trenger finanstjenester for at butikken skal drives og vokse.

Ingen annen næring har så mange kontaktpunkter ut mot den norske befolkningen som finansnæringen. Med en så sentral rolle i samfunnet har vi et betydelig ansvar. Det ansvaret tar vi alvorlig.

Historien vår

DNB sin historie