DNBs organisering

organisasjonskart over konsernledelsen