Vi er en pådriver for likestilling og mangfold

barn-nettbrett
Ulikhet i kjønn, alder, kompetanse, kulturell bakgrunn, erfaring, funksjonsevne, seksuell orientering  og religiøs tro gir oss flere perspektiver og gjør oss sterkere rustet til å løse utfordringer, skape innovasjon og skape de beste kundeopplevelsene. Det at folk er forskjellige gjør DNB bedre. 
Her er våre ambisjoner på likestilling og mangfold:
likestilling
En gruppe mennesker
Portrettbilde av dame

Våre løfter:

  • Alle som jobber i DNB har de samme spennende mulighetene som sine kolleger. Uansett hvem de er, og hvor de er. Og vi forventer at alle skal bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
  • Alle ledere i DNB skal respektere og behandle alle medarbeidere slik at alle føler seg støttet og inspirert til å yte sitt beste.
  • Strategiske leverandør til DNB forventes å jobbe aktivt  for mangfold og likestilling. 
  • Vi oppmuntrer våre bedriftskunde til å jobbe for mangfold og likestilling som del av sitt samfunnsansvar. 
  • Privatkunder i DNB skal ikke oppleve diskriminering hverken bevisst eller ubevisst. Alle kunder skal behandles med respekt, og vi skal bidra til å redusere ulikheter gjennom god rådgivning og gode produkter. 
DNB er en organisert virksomhet  og er bundet av lokale og sentrale tariffavtaler inngått med Finansforbundet og Fagforbundet/LO. Vi vektlegger et godt partssamarbeid og har løpende dialog med fagforeningene i saker som berører ansattes interesser. De tariffavtalte rettighetene er gjort gjeldende for alle ansatte i DNB-konsernets norske virksomheter (unntatt lederniva 1-4).

Hva har vi oppnådd?

Vi vet at vi fortsatt har en vei å gå, men er stolte av å ha mottat flere priser og utmerkelser for arbeidet vi har gjort så langt:

Det at folk er forskjellige, gjør DNB bedre

Ulikhet i kjønn, alder, bakgrunn, erfaring, fysisk kapasitet, religiøs tro og preferanser blant ledere og ansatte, vil gjøre oss mer innovative og sterkere rustet til å betjene og skape verdier for kundene våre.