BankID

Bilde av BankID logo

Verdiløs alene

For å benytte seg av BankID trengs to ting: kodebrikke og personlig passord. Disse er begge personlige, og skal oppbevares utilgjengelig for andre.

Skulle man være så uheldig å få kodebrikken på avveie, er den likevel verdiløs alene. Den fungerer kun i kombinasjon med et annet sikkerhetsinstrument, enten personlige passord til BankID, eller en personlig kode.

Akkurat som BankID på mobil kun fungerer dersom man har både mobiltelefonen og BankID-koden. Dette heter «to-trinns verifisering» og er standard i alle sikre innloggingsløsninger.

Strenge rutiner

Dersom kunden bestiller ny kodebrikke forsikrer banken seg om at kunden er den vedkommende gir seg ut for å være. Dette er fast rutine.

Kunden vil deretter motta en sms-varsling når det bestilles en ny kodebrikke eller ny BankID. Vi oppfordrer kunden til å ringe oss dersom bestillingen ikke er utført av kunden selv.

DNB sender aldri kodebrikke og personlig kode i samme brev til kunden. I tilfeller hvor disse bestilles på likt, så sendes alltid kodebrikke rekommandert. Begge disse sikkerhetselementene er nødvendige for å kunne opprette BankID hos DNB.
 

Husk at:

  • BankID er personlig, ditt digitale jeg
  • BankID består av en engangskode og et passord du lager selv
  • BankID aldri skal deles med andre, heller ikke med familie eller venner
  • Du skal bytte passord hvis du mistenker at noen kjenner passordet ditt
  • Du skal kontakte banken umiddelbart ved mistanke om svindel
Kunder som blir uskyldig utsatt for svindel eller bedragerier, er godt beskyttet av norsk lov og vil bli holdt økonomisk skadesløse. Når det gjelder beløp som kunden selv overfører og godkjenner, må vedkommende imidlertid ofte selv stå ansvarlig.
 
Hvis du lar deg overtale til å overføre penger og selv godkjenner transaksjonene – eller gir fra deg koder eller BankID slik at andre kan godkjenne for deg – risikerer du altså å måtte bære tapet selv. Men du kan alltid reklamere. Banken behandler alle slike saker individuelt.

BankID på mobil

Mobil med bilde av nettbank
Med BankID på mobil har du alltid med deg et alternativ til kodebrikken når du skal logge inn i banken, signere eller handle på nett. Sikkert og enkelt.

Hva er BankID?

Dame på buss med mobil i hånden
I 2004 fikk de første norske kundene BankID. Da hadde den norske banknæringen jobbet i fire år for å utvikle en felles infrastruktur.