Snøscooterforsikring

Bilde av snøscooter
Vi har konkurransedyktige priser på snøscooterforsikring, og gir deg i tillegg rabatt hvis du samler flere forsikringer hos oss. Har du forsikringen din i et annet selskap ordner vi oppsigelsen for deg.

Dette får du med snøscooterforsikring fra DNB

  • Dekket utstyr som brukes ved kjøring som hjelm og kjøredress
  • Dekket fastmontert tilleggsutstyr opptil 10 000 kroner
  • Kasko dekker sammenstøt, velting, hærverk og feilfylling av drivstoff

Vilkår

» Vilkår Ansvar
 

Samlerabatt

Få inntil 20 % rabatt ved kjøp av flere forsikringer.
 

Hva dekker forsikringen?

Med snøscooterforsikringen dekkes skader som blir påført andre kjøretøy, personer og bygninger. Du kan velge mellom tre dekninger.
Dekning Ansvar
(lovpålagt)
Minikasko Kasko
Ansvar (skader på andre personer og på andres kjøretøy, bygninger og ting).   ja  ja  ja
Fører- og passasjerulykke (personskade på fører og passasjer, som kan velges bort dersom kunden på eget initiativ ikke ønsker den)  ja  ja  ja
Rettshjelp (utgifter til advokatbistand ved tvist)  ja  ja  ja
Brann (eksplosjon og brann, f.eks sprengingsskade, lynnedslag og smelteskader på elektrisk anlegg etter kortslutning)    ja  ja
Tyveri - dekker også hærverk i forbindelse med tyveri    ja  ja
Fastmontert tilleggsutstyr (inntil 10 000 kroner)     ja  ja
Kjøreutstyr (f.eks hjelm), førstehjelpsutstyr og brannslokningsapparat     ja  ja
Omkoding av nøkler ved tyveri    ja  ja
Skade på egen snøscooter (utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig ytre hendelse)       ja
Skade som følge av fylling av feil drivstoff       ja 

Vilkår

» Ansvar
 

Leverandør av forsikringen

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring. For å kunne gi deg et tilbud, beregne pris og kjøpe forsikring vil DNB overføre dine personopplysninger til Fremtind. Du kan lese mer om Fremtinds behandling av personopplysninger på Fremtinds personvernerklæring.
Se også: Bilforsikring, Motorsykkelforsikring