bilde av bt, btforsikring

Liten og rimelig fritidsbåt eller stor og kostbar? Hos oss finner du båtforsikring som passer deg. 


Logg deg inn i nettbanken og beregn pris her og nå.

Du har fire valg:

Ansvarsforsikring:

Dekker erstatningskrav etter skade som fartøyet påfører andre personer og eiendeler. Forsikringen dekker også utgifter til rettshjelp ved tvister.

Passer for deg som:
Har båt med motor og risikerer å påføre andre skade.


Ansvar og brannforsikring:

Ansvardekning som ogå dekker brannskader

 

Ansvar, brann og tyveriforsikring

Som ovenfor, men dekker også tyveri av båt og utstyr

 

Båtskadeforsikring

Som ovenfor, men dekker også hærverk, havari, skade på skrog og motor (kaskoskade). I tillegg får du dekket personlig løsøre ombord med inntil 15 000 kroner.

Passer for deg som:
Har båt av verdi. Nyanskaffelse vil være en betydelig investering. Du ønsker å forsikre denne på best mulig måte

 
Beregn pris på båtforsikring her
Kontakt oss
Hele døgnet, alle dager
04800
Ved skade ring 04818
Fra utlandet ring
(+47 915) 04818

Skademeldinger og skjemaer

Spørsmål og svar

Vær klar over
For å kjøpe denne forsikringen i nettbanken må du enten ha bil-, innbo-, hus- eller hytteforsikring hos oss.
 
Slik får du samlerabatt

3 forsikringer gir 5 % rabatt
4 forsikringer gir 10 % rabatt
5 forsikringer gir hele 15 % rabatt

Samlerabatt kommer i tillegg til andre rabatter som for eksempel sikkerhetsrabatter der dette gis.


 

Visste du at:

Forsikringsselskapene i fjor utbetalte nærmere 100 millioner kroner som følge av båttyveri, fordelt på nærmere 2 500 tilfeller.