Illustrasjonsfoto: Båt i høy sjø

Liten og rimelig fritidsbåt eller stor og kostbar? Hos oss finner du båtforsikring som passer deg. 

DNB og Sparebank1 etablerer nytt skadeforsikringsselskap. Les mer om fusjonen.

Du har tre valg:

Ansvarsforsikring:
Dekker erstatningskrav etter skade som fartøyet påfører andre personer og eiendeler.
Forsikringen dekker også utgifter til rettshjelp ved tvister.

Passer for deg som:
Har båt med motor og risikerer å påføre andre skade.

Ansvar og delkasko:
Ansvarsdekning som også dekker brannskader, tyveri av båt og utstyr.
 
Ansvar og kasko:
Som ovenfor, men dekker også hærverk, skade på skrog og motor, som følge av sammenstøt
eller annen kaskoskade.

Passer for deg som:
Har båt av verdi. Du ønsker å forsikre denne på best mulig måte.
Nyanskaffelse vil være en betydelig investering.

Vær klar over
For å kjøpe denne forsikringen må du enten ha:

Bilforsikring

Innboforsikring

Husforsikring

Fritidsboligforsikring

 

Flere skadeforsikringer gir mer rabatt

-5%
med 3 forsikringer
-10%
med 4 forsikringer
-15%
med 5 forsikringer

Samlerabatt kommer i tillegg til andre rabatter som for eksempel sikkerhetsrabatter der dette gis. Du kan få sikkerhetsrabatt hvis du har montert alarm og/eller sikkerhetslås.

Vilkår

» Fritidsbåtforsikring
 
ikon informasjon Vi gjør oppmerksom på at opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår, og at bestemmelsene i de ulike forsikringsvilkårene alltid vil være gjeldende.