Illustrasjonsfoto: Båt i høy sjø

Liten og rimelig fritidsbåt eller stor og kostbar? Hos oss finner du båtforsikring som passer deg. 

Dette får du med båtforsikring fra DNB

 • Dekker tyveri og hærvær på båt
 • Dekker privat utleie av båt
 • Maskin-/seilskade inntil 10 år med toppdekning

Hva dekker båtforsikring?

Båtforsikringen dekker skader på den forsikrede båten ved sammenstøt og synking, men også skader som båten påfører andre båter, personer eller ting. Du kan velge mellom dekningene Minikasko, Kasko og Toppkasko. Alle dekningene inkluderer Ansvar.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår.
 

Samlerabatt

Jo flere skadeforsikringer du har, jo mer rabatt får du
-10% med 3 forsikringer* -15% med 4 forsikringer -20% med 5 forsikringer **
 
* eller hus- og bilforsikring
** for å oppnå 20 % samlerabatt må du være eKunde. Det betyr at du må samtykke til kommunikasjon med oss skjer elektronisk.
 
Dekning Minikasko Kasko Toppkasko
Ansvar* ja ja ja
Fører- og passasjerulykkesforsikring og rettshjelpforsikring ja ja ja
Tyveri, brann og gjenstander ja ja ja
Båtredning ja ja ja
Fjerning av vrak med inntil 10 % av båtens forsikringssum ja ja ja
Sammenstøt, kantring, grunnstøting og synking   ja ja
Brudd på mast eller bom   ja ja
Skade under opplag og transport   ja ja
Skader på motor og drivstoffsystem som følge av infisert eller forurenset drivstoff   ja ja
Utleier av båt dekkes inntil to måneder per år hvis dette er informert selskapet på forhånd   ja ja
Ferieavbrudd   ja ja
Merutgifter til hjemreise/midlertidig opphold ved avbrutt båttur     ja
Skade på seil og motor     ja
Jolle til og med 12 fot, inkludert motor med maks 10 HK. Maks verdi kr 30 000     ja
*Ansvarsforsikring dekker rettslig erstatningsansvar med inntil 2 millioner
 

Vilkår

» Båt - Minikasko

Hvor gjelder forsikringen?

Europa inntil 200 nautiske mil fra fastlandet - inklusive overfart til Island, Svalbard, Storbritannia, Azorene, Madeira og Kanariøyene. Rettshjelps- og redningsforsikringen gjelder i Norden.

Hvilke forpliktelser har jeg?

I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle oss. Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og disse finner du i forsikringsbeviset.

I tilfelle skade må du kontakte oss så raskt som mulig. Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli redusert, helt eller delvis.

Hva dekker forsikringen ikke?

 • Skader som er voldt forsettlig 
 • Kjøring i ruspåvirket tilstand 
 • Skader ved deltakelse eller trening til hastighetsløp/fartsprøver 
 • Skade oppstått i erverv 
 • Skader som omfattes av garanti eller annen avtale 
 • Skade som skyldes nedbør, frost, issprengning eller berøring med is 
 • Skader som skyldes varmegang i motor 
 • Skade på motor og seil alene 
 • Skade som skyldes konstruksjonsfeil, råte, korrosjon, tæring og materialtretthet

Når starter og slutter forsikringen?

Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Husk å ta hensyn til eventuell oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap. Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år. Den kan avsluttes ved hovedforfall, når behovet faller bort eller når som helst med 30 dager oppsigelsestid fra den datoen vi får melding om oppsigelse.
 

Leverandør av forsikringen

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring. For å kunne gi deg et tilbud, beregne pris og kjøpe forsikring vil DNB overføre dine personopplysninger til Fremtind. Du kan lese mer om Fremtinds behandling av personopplysninger på Fremtinds personvernerklæring.

Se også: Båtlån, Bilforsikring, Bobilforsikring