Illustrasjonsfoto: Båt i høy sjø

Liten og rimelig fritidsbåt eller stor og kostbar? Hos oss finner du båtforsikring som passer deg. 

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring. 

Du har tre valg:

Ansvarsforsikring:
Dekker erstatningskrav etter skade som fartøyet påfører andre personer og eiendeler.
Forsikringen dekker også utgifter til rettshjelp ved tvister.

Passer for deg som:
Har båt med motor og risikerer å påføre andre skade.

Ansvar og delkasko:
Ansvarsdekning som også dekker brannskader, tyveri av båt og utstyr.
 
Ansvar og kasko:
Som ovenfor, men dekker også hærverk, skade på skrog og motor, som følge av sammenstøt
eller annen kaskoskade.

Passer for deg som:
Har båt av verdi. Du ønsker å forsikre denne på best mulig måte.
Nyanskaffelse vil være en betydelig investering.

Vær klar over
For å kjøpe denne forsikringen må du enten ha:

Bilforsikring

Innboforsikring

Husforsikring

Fritidsboligforsikring

 

Flere skadeforsikringer gir mer rabatt

-5%
med 3 forsikringer
-10%
med 4 forsikringer
-15%
med 5 forsikringer

Samlerabatt kommer i tillegg til andre rabatter som for eksempel sikkerhetsrabatter der dette gis. Du kan få sikkerhetsrabatt hvis du har montert alarm og/eller sikkerhetslås.

Vilkår

» Fritidsbåtforsikring
 
ikon informasjon Vi gjør oppmerksom på at opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår, og at bestemmelsene i de ulike forsikringsvilkårene alltid vil være gjeldende.