bilde

Velger du Kasko Best får du dekningsgaranti.
Beregn pris på din bilforsikring her og nå. Det hele er gjort på et par minutter.

 

Vi gjør det enkelt for deg

  • Flytt din forsikring til oss når du vil, helt uavhengig av hovedforfall i ditt nåværende selskap.
  • Vi ordner oppsigelsen for deg. Ingen signatur eller papirarbeid er nødvendig.
  • Dine forsikringspapirer vil du finne her i nettbanken.

Hva er Dekningsgaranti?

Dekningsgaranti

Med vår Dekningsgaranti garanterer vi deg minst like gode vilkår på Kasko Best ved et skadeoppgjør, som du ville fått som privatperson i et konkurrerende forsikringsselskap i Norge.

Les mer om Dekningsgaranti

Bilforsikring dekker:


Bil
Ansvar
Bil
Delkasko
Bil
Kasko Basis
Bil
Kasko Best
Rettshjelp Ja

Ja

Ja

Ja

Fører og passasjerulykke Ja

Ja

Ja

Ja

Brann, tyveri, glass og redning

nei

Ja

Ja

Ja

Løsøre/bagasje inntil 5 000 kroner

nei

Ja

Ja

Ja

Veihjelp (Norge og utland) nei Ja Ja Ja
Sammenstøt, utforkjøring, hærverk, velting, annen tilfeldig ytre påvirking

nei

nei

Ja

Ja

Ny bil ved totalskade
(inntil 1 år gammel bil, inntil 15 000 kjørte kilometer)

nei

nei Ja Ja
Ny bil ved totalskade
(inntil 3 år gammel bil, inntil 60 000 kjørte kilometer)
nei nei nei Ja
Leiebil

nei

nei

Kan kjøpes

Ja

Leiebil ved redningsskade i utlandet nei

nei

nei Ja
Leiebil i hele reparasjonstiden

nei

nei

nei

Ja
Fastmontert ekstrautstyr
inntil 50 000 kroner

nei

nei

nei

Ja

Løsøre/bagasje inntil 20 000 kroner

nei

nei

nei

Ja

Maskinskade på motor og girkasse på inntil 8 år gammel bil nei

nei

nei

Ja
Dekningsgaranti - les mer nei nei nei Ja
        Beregn pris på bilforsikring her

Fullstendige vilkår bilforsikring

Vanlige spørsmål ved prisberegning

Hvilken forsikring skal jeg velge?

Hvilken forsikring bør jeg velge?
De fleste velger Kasko Basis eller Kasko Best som blant annet dekker skade på egen bil ved kollisjon når du selv har skyld. Delkasko kan være et fornuftig alternativ, spesielt når bilen er av eldre årgang og/eller har lav verdi. Vår rimeligste variant er den lovpålagt ansvarsforsikring.
Det hele er et spørsmål om bilens verdi, pris på forsikringen og din vilje til å betale en eventuell skade fra egen lommebok. Kasko eller delkasko? Les mer her.


Litt om de forskjellige forsikringene:

Ansvarsforsikring
er en obligatorisk (lovpålagt) forsikring som dekker skader på andres kjøretøyer, eiendom, ting og person. I tillegg dekkes rettshjelpforsikring og fører- og passasjerulykkesforsikring.

Delkasko dekker alt som ansvarsforsikringen dekker. Delkasko dekker i tillegg skade på eget kjøretøy, som følge av brann, glassbrudd, tyveri og hærverk i forbindelse med tyveri. Delkasko omfatter også redning. Delkasko dekker ikke skade på eget kjøretøy ved kollisjon, utforkjøring, og er derfor en rimeligere dekning enn full kasko dekning. Delkasko inkluderer også berging, hjemtransport og hjelp ved driftsstans, ulykke eller sykdom.

Kasko Basis dekker alt som delkasko dekker. Kasko Basis dekker i tillegg skader på eget kjøretøy ved kollisjon, utforkjøring, velting og annen plutselig og uforutsett skade som for eksempel brann, glassbrudd, tyveri og hærverk. Kasko Basis kan utvides til å omfatte leiebil.

Kasko Best
dekker alt som Kasko Basis dekker. Kasko Best er en utvidet kaskodekning som for enkelte skadetyper gir høyere erstatningssummer og bedre dekning, blant annet leiebil i hele reparasjonstiden, høyere erstatning for løsøre og fastmontert ekstrautstyr (50 000 kroner). I tillegg dekkes maskinskade på inntill 8 år gammel bil, samt leiebil ved feriereiser i utlandet dersom bilen havarerer underveis. Med kasko Best får du også vår Vilkårsgaranti. Med Vilkårsgaranti er du garantert like gode eller bedre vilkår dersom du flytter dine forsikringer til oss fra annet selskap.


Forsikringsvilikåret gir en fullstendig oversikt over dekninger, sum begrensninger, sikkerhetsforskrifter, ansvarsbegrensninger og egenandeler.

Hva er bonus?

Hva er bonus?
Bonus er en premiering for skadefri kjøring. For hvert skadefrie år får du en reduksjon i premien i forhold til grunnpremien, inntil du har oppnådd 75% reduksjon.

Hvillken bonus skal jeg oppgi ved prisberegning?
Oppgi den bonus du har på din nåværende bilforsikring. Har du ikke hatt bilforsikring tidligere, starter du med 20%.
Har du malus (tillegg eller "negativ" bonus) på din nåværende bilforsikring, må denne oppgis.

Hva med bonus ved kjøp av bil nummer to?
Dersom du anskaffer deg bil nummer to, kan du ha rett til en høyere startbonus. Dette forutsetter at bil nummer èn er forsikret hos oss. Ta kontakt med vår kundestøtte.

Hva skjer med din opparbeide bonus ved skade?
En skade som må dekkes av din forsikring, vil redusere din bonus. Har du på forhånd lav bonus, kan du etter skade få en pris som er høyere enn grunnpremien (malus).

Hva er egenandel?

Hva er egenandel?
Egenandel er det beløp du som forsikringstaker selv må dekke etter en skade.

Har egenandel noe å si for prisen?
Ja, ved å velge en høyere egenandel enn den vanlige, kan du redusere prisen betydelig. Desto høyere egenandel du velger, desto lavere premie.

Hva skjer med egenandelen ved skadeutbetaling?
Forsikringsselskapet vil beregne det samlede tap etter en dekningsmessig skade. Det du får utbetalt fra forsikringsselskapet er da beregnet tap fratrukket den egenandelen du har valgt.

Hvor stor er prisforskjellen på Kasko Basis og Kasko Best?

Prisforskjell på Kasko Basis og Kasko Best varierer avhengig av bilmerke. Her er to eksempler:

Volvo V70 2.0, 2004 modell
Årspremie Kasko Basis 5 528 kroner
Årspremie Kasko Best 6 897 kroner
(Kunde 46 år med adresse Bergen, 12 000 km i kjørelengde,
egenandel 4 000 kroner, alle brukere over 25 år, 75% bonus)

Toyota Auris 1,6, 2008 modell
Årspremie Kasko Basis 4 539 kroner
Årspremie Kasko Best 5 908 kroner
(Kunde 33 år med adresse Fredrikstad, 16 000 km i kjørelengde,
egenandel 4 000 kroner, alle brukere over 25 år, 75% bonus)

Priser er eksklusiv samlerabatt
 

Beregn pris på bilforsikring her
Se også: Tillhenger og campingvogn, Motorsykkel og moped
Kontakt oss
Hele døgnet, alle dager
04800
Ved skade ring 04818
Fra utlandet ring
(+47 915) 04818

Skademeldinger og skjemaer

Spørsmål og svar

Slik får du samlerabatt

3 forsikringer gir 5 % rabatt
4 forsikringer gir 10 % rabatt
5 forsikringer gir hele 15 % rabatt

Samlerabatt kommer i tillegg til andre rabatter som for eksempel sikkerhetsrabatter der dette gis.