Illustrasjon av biler som står parkert.

Om uhellet skulle være ute er det godt å vite at du har en god bilforsikring. Du kan velge mellom Ansvar, Minikasko, Kasko og Topp. 

Dette får du med bilforsikring fra DNB:

 • Maks 10 % bonustap ved skade
 • Parkeringsskade uten bonustap
 • Raskere opptjening av toppbonus enn det som er vanlig

Kjøpshjelp

Hvilken bilforsikring skal jeg velge?

De fleste velger Kasko eller Toppkasko som blant annet dekker skade på egen bil ved kollisjon når du selv har skyld. Minikasko kan være et fornuftig alternativ, spesielt når bilen er av eldre årgang og/eller har lav verdi. Vår rimeligste variant er den lovpålagte ansvarsforsikringen.

Litt om de forskjellige bilforsikringene:

Ansvarsforsikring
er en obligatorisk (lovpålagt) forsikring som dekker skader på andres kjøretøyer, eiendom, ting og person. I tillegg dekkes rettshjelpforsikring og fører- og passasjerulykkesforsikring.

Minikasko dekker alt som ansvarsforsikringen dekker. Minikasko dekker i tillegg skade på eget kjøretøy, som følge av brann, glassbrudd, tyveri og hærverk i forbindelse med tyveri. Minikasko omfatter også redning. Minikasko dekker ikke skade på eget kjøretøy ved kollisjon, utforkjøring, og er derfor en rimeligere dekning enn full kaskodekning. Minikasko inkluderer også berging, hjemtransport og hjelp ved driftsstans, ulykke eller sykdom.

Kasko dekker alt som minikasko dekker. Kasko dekker i tillegg skader på eget kjøretøy ved kollisjon, utforkjøring, velting og annen plutselig og uforutsett skade som for eksempel brann, glassbrudd, tyveri og hærverk. Kasko kan utvides til å omfatte leiebil.

Toppkasko
dekker alt som Kasko dekker. Toppkasko er en utvidet kaskodekning som for enkelte skadetyper gir høyere erstatningssummer og bedre dekning, blant annet leiebil i hele reparasjonstiden, høyere erstatning for løsøre og fastmontert ekstrautstyr. I tillegg dekkes maskinskade på inntil 8 år gammel bil, samt leiebil ved feriereiser i utlandet dersom bilen havarerer underveis.

Forsikringsvilkåret gir en fullstendig oversikt over dekninger, sum begrensninger, sikkerhetsforskrifter, ansvarsbegrensninger og egenandeler.

Hva er bonus?

Hva er bonus?
Bonus er en premiering for skadefri kjøring. For hvert skadefrie år får du en reduksjon i premien. Jo høyere bonus, jo lavere forsikringspremie. Maksimal bonus er 80 %.

Hvilken bonus skal jeg oppgi ved prisberegning?
Oppgi den bonus du har på din nåværende bilforsikring. Har du ikke hatt bilforsikring tidligere, starter du med 40 %.
Har du malus (tillegg eller "negativ" bonus) på din nåværende bilforsikring, må denne oppgis.

Hva med bonus ved kjøp av bil nummer to?
Dersom du anskaffer deg bil nummer to, kan det gis lik bonus som på eksisterende bil, inntil 75 % første år. Forutsetningen for å kunne gi lik startbonus er at du ikke har annen bonus som er lavere.

Hva er egenandel?

Hva er egenandel?
Egenandel er det beløpet du som forsikringstaker selv må dekke etter en skade.

Har egenandel noe å si for prisen?
Ja, ved å velge en høyere egenandel enn den vanlige, kan du redusere prisen betydelig. Desto høyere egenandel du velger, desto lavere premie.

Hva skjer med egenandelen ved skadeutbetaling?
Det du får utbetalt fra forsikringsselskapet er det beregnete tapet fratrukket din egenandel.
 
 

Dekningsoversikt

Dekning Ansvar Minikasko Kasko Topp
Ansvar ja ja ja ja
Fører- og passasjerulykke ja ja ja ja
Rettshjelp ja ja ja ja
Brann   ja ja ja
Tyveri og hærverk ifbm tyveri   ja ja ja
Veihjelp   ja ja ja
Glass (reparasjon og ruteskift)   ja ja ja
4 ekstra dekk/felger   ja ja ja
Fastmontert tilleggsutstyr   ja ja Utvidet forsikringssum
Personlige eiendeler oppbevart i bil   ja ja Utvidet forsikringssum
Omkoding av nøkler ved tyveri   ja ja ja
Skade på egen bil     ja ja
Skade som følge av feilfylling     ja ja
Leiebil     Valgfri tilleggsdekning Utvidet leiebil (inntil 45 dager)
Ny bil ved totalskade (inntil bilen er 3 år eller 100 000 kjørte km). Ved leasing får man dekket gjenstående startleie       ja
Maskinskade (inntil 8 år)       ja
Glasstak       ja
 

Rabatt

Få inntil 25 % rabatt ved kjøp av flere skadeforsikringer.

Vilkår

» Bilforsikring - Topp
 

Spørsmål og svar om bilforsikring

Hva er trafikkforsikringsavgiften?

Trafikkforsikringsavgift (TFA) er en avgift til staten.

Fra 01.01.18 er forsikringsselskapene pålagt å kreve inn den nye avgiften sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy.

TFA erstatter det som tidligere het årsavgift for kjøretøy.

TFA skal betales samtidig som du betaler inn din forsikringspremie. Betaler du forsikringen hver måned, så skal du også gjøre det samme med denne avgiften.

Dersom du eier flere kjøretøy, og har en felles faktura for alle kjøretøy, så betales TFA samtidig for alle kjøretøy.

» Her finner du utfyllende informasjon om trafikkforsikringsavgiften

Jeg skal bruke bilen min til øvelseskjøring. Hva må jeg gjøre?

Du trenger ikke å gjøre endringer på bilforsikringen. Det er ledsageren som regnes som fører av bilen og er ansvarlig.

Jeg vil avslutte bilforsikringen min. Hva gjør jeg?

Solgt, vraket eller stjålet kjøretøy:
Du behøver ikke gi oss beskjed om at kjøretøyforsikringen skal opphøre, dette får vi beskjed om fra Statens Vegvesen. Vi kan ikke avslutte forsikringen før vi får beskjed fra Statens Vegvesen.
For mye innbetalt forsikringspremie og Trafikkforsikringsavgift vil automatisk bli refundert. 
Du må fortsatt kontakte oss: 
 • Når du har levert tilbake et leaset kjøretøy.
 • Ved endring på kjøretøy som ikke krever ansvarsforsikring. (For eksempel uregistrert kjøretøy, tilhenger, campingvogn osv)
Hvis du har kjøpt ny bil, kan du tegne ny forsikring her.

Kan jeg tegne forsikring på bilen til barnet mitt?

Så lenge barnet er over 18 år kan man ikke forsikre kjøretøyet. Han/hun må selv beregne tilbud i nettbanken eller ta kontakt med oss på chat eller på telefon 915 04800. Personer under 18 år er for unge til å inngå forsikringsavtaler. Forsikringen må stå på foresatte frem til vedkommende fyller 18 år.

Hvilke skader må meldes til politiet?

Alle hendelser som involverer tyveri, hærverk eller personskader skal meldes til politiet.

Jeg har kollidert bilen min. Hva gjør jeg?

Tilkall medisinsk personell om personer har blitt skadet. Fyll ut skademelding sammen med motparten.
 • Meld i fra til Fremtind Forsikring ved å sende melding fra nettbanken eller ringe 915 04818 (+47 915 04818 fra utlandet)

Hvilke skader er dekket av kun ansvarsforsikring?

Ansvarsforsikring er den lovpålagte forsikringen som dekker skader bilen din eventuelt påfører andre personer eller andres eiendom. Vi har i tillegg inkludert en forsikringsdekning som heter fører- og passasjerulykke som gir utbetaling dersom fører eller passasjer skulle blitt skadet som følge av en ulykke.

Hva dekkes av minikaskoforsikring?

I tillegg til å dekke det som er omfattet av ansvarsforsikringen vil du ha dekning for følgende hendelser:
 • Veihjelp
 • Brann
 • Tyveri
 • Glasskader

Når trenger jeg kaskoforsikring?

I tillegg til det som er omfattet av ansvar og minikasko dekker kaskoforsikring plutselige og uforutsette skader på ditt eget kjøretøy. Er du innblandet i en ulykke hvor motparten får skylden vil skadene på din bil dekkes av motpartens ansvarsforsikring, men hvis ingen andre kan klandres for skaden må du ha kaskoforsikring for å få dekket skadene på din bil. Man bør ha kaskoforsikring om man er avhengig av bilen og ikke har råd til å miste den verdien den utgjør. Forsikringen kan utvides til å omfatte leiebil i inntil 45 dager.

Toppkasko

I tillegg til det som er omfattet av ansvar, minikasko og kasko, dekker toppkaskoforsikring ny bil ved totalskade (inntil bilen er 3 år eller 100 000 kjørte kilometer), maskinskade (inntil 8 år) og glasstak.

Hva er bonus og hvor mye har jeg i bonus?

 • Bonus er en premiering for skadefri kjøring. For hvert skadefrie år får du en reduksjon i premien i forhold til grunnpremien, inntil du har oppnådd 75 % reduksjon. Du kan se hvor mye bonus du har på forsikringsbeviset som du finner under "Pensjon og forsikring" og "Mine skadeforsikringer".
 • høyeste bonustrinn er 75 % fjerde år eller mer. Ved skade vil du ikke få bonustap, men du mister opptjeningsårene.
 • Du kan også velge 80 % bonus, som gir enda lavere premie, men da vil du miste 10 % ved en skade, og havne på 70 % første år. 

Når får jeg bonustap?

 • Bonustap får du hvis du bruker kaskoforsikringen din til å reparere skade på egen bil.
 • Du får også bonustap om vi må erstatte skade som du er ansvarlig for, selv om du ikke fikk skade på egen bil.

Hvilke skader gir ikke bonustap?

• Redning, glass-, brann- og tyveriskader
• Påkjørsel av dyr
• Naturskader

Jeg har kjørt firmabil. Kan jeg få høyere bonus? Kjørt/kjøpt?

For å kunne overføre bonus fra firmabil til privat forsikring kreves det en skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver. Ta kontakt med oss på chat eller telefon 915 04800.

Jeg har eid bil i utlandet. Kan jeg få høyere bonus?

Dersom du har kjørt bil i USA, Canada eller et europeisk land kan du få innvilget inntil 50 % bonus. For å få innvilget bonusen må det foreligge dokumentasjon på skadefri kjøring fra ditt utenlandske forsikringsselskap.

Hvor lenge beholder jeg opptjent bonus, uten å ha bil?

Ubrukt bonus utgår etter 3 år.

Når øker bonusen min?

Bonusen din øker en gang i året såfremt du ikke har hatt en skade. Bonusøkningen skjer samtidig som forsikringen fornyes. Dersom du har hatt en skade vil bonusen din reduseres når forsikringen fornyes.

Leverandør av forsikringen

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring. For å kunne gi deg et tilbud, beregne pris og kjøpe forsikring vil DNB overføre dine personopplysninger til Fremtind. Du kan lese mer om Fremtinds behandling av personopplysninger på Fremtinds personvernerklæring.
Se også: BillånCampingvogn og tilhengerforsikringMotorsykkelforsikringMopedforsikring