bil

Nå er det snart påske. Husk glatte veier og alt det kan føre med seg av små og store problemer. Da er det viktig å ha god forsikring. Velger du Kasko Best får du dekningsgaranti.


Beregn pris på din bilforsikring her og nå.

Hva er Dekningsgaranti?

I DNB gir vi deg Dekningsgaranti på alle våre Best - forsikringer. Vi garanterer deg dermed at ingen forsikringsselskaper i Norge gir deg bedre dekning enn oss. Dekker noen det, dekker vi det!dekning

Bytter du til oss kan du altså være helt trygg på at du er like godt - eller enda bedre forsikret.

Les mer om Dekningsgaranti

Vi gjør det enkelt for deg

  • Flytt til oss når du vil, helt uavhengig av hovedforfall i ditt nåværende selskap
  • Vi ordner oppsigelsen for deg. Ingen signatur eller papirarbeid er nødvendig
  • Dine forsikringspapirer vil du finne her i nettbanken

Bilforsikring dekker:


Bil
Ansvar
Bil
Delkasko
Bil
Kasko Basis
Bil
Kasko Best
Rettshjelp Ja

Ja

Ja

Ja

Fører og passasjerulykke Ja

Ja

Ja

Ja

Brann, tyveri, glass og redning

nei

Ja

Ja

Ja

Løsøre/bagasje inntil 5 000 kroner

nei

Ja

Ja

Ja

Veihjelp (Norge og utland) nei Ja Ja Ja
Sammenstøt, utforkjøring, hærverk, velting, annen tilfeldig ytre påvirking

nei

nei

Ja

Ja

Ny bil ved totalskade
(inntil 1 år gammel bil, inntil 15 000 kjørte kilometer)

nei

nei Ja Ja
Ny bil ved totalskade
(inntil 3 år gammel bil, inntil 60 000 kjørte kilometer)
nei nei nei Ja
Leiebil

nei

nei

Kan kjøpes

Ja

Leiebil ved redningsskade i utlandet nei

nei

nei Ja
Leiebil i hele reparasjonstiden

nei

nei

nei

Ja
Fastmontert ekstrautstyr
inntil 50 000 kroner

nei

nei

nei

Ja

Løsøre/bagasje inntil 20 000 kroner

nei

nei

nei

Ja

Maskinskade på motor og girkasse på inntil 8 år gammel bil nei

nei

nei

Ja
Dekningsgaranti - les mer nei nei nei Ja
       

Fullstendige vilkår bilforsikring

Slik får du samlerabatt

3 forsikringer gir 5 % rabatt
4 forsikringer gir 10 % rabatt
5 forsikringer gir hele 15 % rabatt

Samlerabatt kommer i tillegg til andre rabatter som for eksempel sikkerhetsrabatter der dette gis. Du kan få sikkerhetsrabatt hvis du har montert alarm og/eller sikkerhetslås. 

Steinsprutskade? Kontakt Hurtigruta Carglass®

Vår samarbeidspartner Hurtigruta Carglass® tar seg av ditt forsikringskrav. Reparasjon av steinsprutskade er kostnadsfritt for deg, så lenge du har kasko eller delkasko, og det vil ikke påvirke bonusen eller forsikringspremien din.

Ta kontakt med oss og vi guider deg til nærmeste Carglass® verksted i Norge og i utlandet.
Kontakt oss her

Vanlige spørsmål ved prisberegning

Hvilken forsikring skal jeg velge?

Hvilken forsikring bør jeg velge?
De fleste velger Kasko Basis eller Kasko Best som blant annet dekker skade på egen bil ved kollisjon når du selv har skyld. Delkasko kan være et fornuftig alternativ, spesielt når bilen er av eldre årgang og/eller har lav verdi. Vår rimeligste variant er den lovpålagte ansvarsforsikringen.

Litt om de forskjellige forsikringene:

Ansvarsforsikring
er en obligatorisk (lovpålagt) forsikring som dekker skader på andres kjøretøyer, eiendom, ting og person. I tillegg dekkes rettshjelpforsikring og fører- og passasjerulykkesforsikring.

Delkasko dekker alt som ansvarsforsikringen dekker. Delkasko dekker i tillegg skade på eget kjøretøy, som følge av brann, glassbrudd, tyveri og hærverk i forbindelse med tyveri. Delkasko omfatter også redning. Delkasko dekker ikke skade på eget kjøretøy ved kollisjon, utforkjøring, og er derfor en rimeligere dekning enn full kasko dekning. Delkasko inkluderer også berging, hjemtransport og hjelp ved driftsstans, ulykke eller sykdom.

Kasko Basis dekker alt som delkasko dekker. Kasko Basis dekker i tillegg skader på eget kjøretøy ved kollisjon, utforkjøring, velting og annen plutselig og uforutsett skade som for eksempel brann, glassbrudd, tyveri og hærverk. Kasko Basis kan utvides til å omfatte leiebil.

Kasko Best
dekker alt som Kasko Basis dekker. Kasko Best er en utvidet kaskodekning som for enkelte skadetyper gir høyere erstatningssummer og bedre dekning, blant annet leiebil i hele reparasjonstiden, høyere erstatning for løsøre og fastmontert ekstrautstyr (50 000 kroner). I tillegg dekkes maskinskade på inntil 8 år gammel bil, samt leiebil ved feriereiser i utlandet dersom bilen havarerer underveis.

Forsikringsvilkåret gir en fullstendig oversikt over dekninger, sum begrensninger, sikkerhetsforskrifter, ansvarsbegrensninger og egenandeler.

Hva er bonus?

Hva er bonus?
Bonus er en premiering for skadefri kjøring. For hvert skadefrie år får du en reduksjon i premien i forhold til grunnpremien, inntil du har oppnådd 75% reduksjon.

Hvillken bonus skal jeg oppgi ved prisberegning?
Oppgi den bonus du har på din nåværende bilforsikring. Har du ikke hatt bilforsikring tidligere, starter du med 20%.
Har du malus (tillegg eller "negativ" bonus) på din nåværende bilforsikring, må denne oppgis.

Hva med bonus ved kjøp av bil nummer to?
Dersom du anskaffer deg bil nummer to, kan du ha rett til en høyere startbonus. Dette forutsetter at bil nummer èn er forsikret hos oss. Ta kontakt med vår kundestøtte.

Hva skjer med din opparbeide bonus ved skade?
En skade som må dekkes av din forsikring, vil redusere din bonus. Har du på forhånd lav bonus, kan du etter skade få en pris som er høyere enn grunnpremien (malus).

Hva er egenandel?

Hva er egenandel?
Egenandel er det beløpet du som forsikringstaker selv må dekke etter en skade.

Har egenandel noe å si for prisen?
Ja, ved å velge en høyere egenandel enn den vanlige, kan du redusere prisen betydelig. Desto høyere egenandel du velger, desto lavere premie.

Hva skjer med egenandelen ved skadeutbetaling?
Det du får utbetalt fra forsikringsselskapet er det beregnete tapet fratrukket din egenandel.
 

Beregn pris på bilforsikring her
Se også: Tillhenger og campingvogn, Motorsykkel og moped