Forsikring hund og katt

DNB Forsikring hund og katt. Best i test
Veterinærutgifter kan fort bli en betydelig utgift ved sykdom eller skade.
En husdyrforsikring hjelper deg med å dekke kostnader som oppstår dersom din hund eller katt blir rammet av en skade eller sykdom.
DNB og Sparebank1 etablerer nytt skadeforsikringsselskap. Les mer om fusjonen.
 

Forsikringen dekker blant annet:

Hvit hund
 • Dødsfall 
 • Leddsykdommer
 • Dyr som blir borte
 • Reseptbelagte medisiner 
 • Tannsykdommer/ skader
 • Utgifter til rehabilitering utført eller rekvirert av veterinær
 • Livslange veterinærutgifter til undersøkelse og behandling 


Direkteoppgjør hos veterinær

katt med krage
DNB Forsikring gjør direkteoppgjør med veterinær/dyreklinikker. Det betyr at du kun trenger å betale egenandelen til veterinær/dyreklinikken som videresender oppgjøret til oss.    

Forsikringen dekker ikke gebyrer for direkteoppgjør da tjenesten er kostnadsfri fra DNBs side. Egenandelen er kr 2 000 per skade/ sykdomstilfelle.Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom som oppstår innen 20 dager etter at forsikringen ble kjøpt.
 

Dyreforsikring

Veterinærutgifter

Forsikringen dekker livslange veterinærutgifter til undersøkelse og behandling av sykt eller skadet husdyr, samt nødvendig opphold på dyrehospital/klinikk.

Forsikringssummen for veterinærutgifter kan være opp til kr 50 000 per forsikringsår. Valgt forsikringssum står i forsikringsbeviset.

Gjentatte veterinærbesøk med behandling og også utgifter til medisiner, som skyldes samme sykdom eller ulykkeshendelse, regnes som ett og samme skadetilfelle. Erstatning for ett og samme skadetilfelle er begrenset til valgt forsikringssum. 
Det er en økt egenandel for veterinærutgifter for hund/katt som har fylt 7 år.

Medisiner

Forsikringen dekker utgifter til medisiner

Fødselshjelp

Utgifter til keisersnitt eller fødselshjelp dekkes begrenset til én gang, med unntak av enkelte raser.
Se vilkår for hvilken raser unntaket gjelder for.


Leddsykdommer

Hofteleddssykdommer, albueleddssykdommer, osteokondrose (OCD), patellaluksasjon samt short ulna eller Calvé-Legg-Perthes erstattes dersom hunden ble forsikret med en veterinærforsikring før fire måneders alder og har vært sammenhengende forsikret siden.

Ved hofteleddsdysplasi må i tillegg begge foreldrene være røntgenfotografert og funnet friske, eller hunden selv er funnet HD-fri ved røntgenfotografering i forbindelse med, eller etter, avtale om forsikring.

Sterilisering/ kastrering

Dekkes dersom det er sykdom/skade i kjønnsorganene

Rehabilitering

Forsikringen dekker utgifter til rehabilitering utført eller rekvirert av veterinær

Dyr som blir borte

Erstatning for bortkommet dyr utbetales tidligst 3 måneder etter at bortkomsten er meldt selskapet og politiet, og dyret er etterlyst ved annonsering. Kommer dyret til rette etter at erstatning er utbetalt, kan sikrede beholde dyret mot å betale erstatningen tilbake, se punkt 7.8 i vilkårene.

Tannsykdommer/ skader

Forsikringen dekker:
 • Behandling etter fraktur av permanent tann
 • Trekking av tilbakeholdte melketenner
 • Behandling av frakturerte melketenner
 • Tannsykdommer
For behandling og trekking av melketenner kreves det at hunden har vært uavbrutt forsikret med veterinærforsikring før den fylte fire måneder. Forsikringen dekker ikke tannbehandling, utgifter knyttet til bittfeil, tannstillingsfeil, fjerning av tannstein eller skader som skyldes dårlig tannhelse.

Tap av bruksverdi

Forsikringen dekker skade som følge av påført sykdom eller ulykke som fører til varig nedsatt bruksverdi, når dyret er ferdig trenet til et bestemt formål, eller som avlsdyr når det beviselig har hatt slike egenskaper.

For tispe og hunnkatt vil avlsegenskaper si minst ett kull født på normal måte og for hoppe ett levende føll født på normal måte.

For hannhund og hannkatt vil avlsegenskapers i beviselig farskap til minst tre kull, og for hingst tre levende føll. Erstatningen er begrenset til 50 % av dyrets forsikringssum, med unntak av hest hvor erstatningen er begrenset til 75 % av hestens forsikringssum.

Dødsfall

Forsikringen dekker plutselig og uforutsett skade ved at dyret dør eller må avlives på grunn av dyrevernmessige hensyn som følge av ulykke eller påført sykdom.

Avliving av dyrevernmessige hensyn aksepteres når det å leve, uavhengig av bruk, medfører lidelse for dyret, og dette bekreftes av veterinærattest.

Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset og beløpet reduseres med 20 % per år fra og med hund eller katt fyller 7 år og hest fyller 16 år.
Vær klar over
For å kjøpe denne forsikringen må du enten ha:

Bilforsikring

Innboforsikring

Husforsikring

Fritidsboligforsikring

 
Vilkår
For fullstendig oversikt over hva vi dekker og begrensninger i forsikringen, anbefaler vi at du leser vilkårene.

Husdyrforsikring

 
 

Flere skadeforsikringer gir mer rabatt

-5%
med 3 forsikringer
-10%
med 4 forsikringer
-15%
med 5 forsikringer

Samlerabatt kommer i tillegg til andre rabatter som for eksempel sikkerhetsrabatter der dette gis. Du kan få sikkerhetsrabatt hvis du har montert alarm og/eller sikkerhetslås.
ikon informasjon Vi gjør oppmerksom på at opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår, og at bestemmelsene i de ulike forsikringsvilkårene alltid vil være gjeldende.