Forsikring hund og katt

hund og katt
Vår husdyrforsikring ble kåret til best i test av TV 2 helper deg.  
Veterinærutgifter kan fort bli en betydelig utgift. En forsikring gir økonomisk frihet til å behandle dyret på best måte. Vi forsikrer også hesten din, da ringer du oss på 04800.

Logg deg inn i nettbanken og beregn pris her og nå.

Passer for deg som:

  • Ønsker å anskaffe en katt eller hund og vil sikre deg for uforutsette utgifter
  • Har et friskt dyr i dag som ikke er forsikret

 Passer ikke for deg som:

  • Har dyr som er syv år eller eldre
  • Har dyr som i dag er sykt eller skadet
  • Ikke har foretatt nødvendige vaksinasjoner
Vær klar over
For å kjøpe denne forsikringen i nettbanken må du enten ha
 
Slik får du samlerabatt

3 forsikringer gir 5 % rabatt
4 forsikringer gir 10 % rabatt
5 forsikringer gir hele 15 % rabatt

Samlerabatt kommer i tillegg til andre rabatter som for eksempel sikkerhetsrabatter der dette gis. Du kan få sikkerhetsrabatt hvis du har montert alarm og/eller sikkerhetslås. 
 

Forsikringen kan omfatte:

Død
Forsikringen gir deg en engangsutbetaling hvis dyret dør eller må avlives på grunn av dyrevernmessige hensyn som følge av ulykke, skade eller påført sykdom. Utbetaling skjer også dersom dyret har vært borte i mer enn tre måneder.
 

Veterinærutgifter
Du får dekket nødvendige veterinærutgifter til undersøkelse og behandling av sykt eller skadet dyr, samt nødvendig opphold på dyrehospital og klinikk. Forsikringssummen for veterinærutgifter er begrenset til
30 000 kroner per forsikringsår. Veterinærutgifter kan ikke kjøpes alene, men kun som tillegg til dødsrisikoforsikring.
Beregn pris på forsikring her