Forsikring hund og katt

DNB Forsikring hund og katt. Best i test
Veterinærutgifter kan fort bli en betydelig utgift ved sykdom eller skade.
En husdyrforsikring hjelper deg med å dekke kostnader som oppstår dersom din hund eller katt blir rammet av en skade eller sykdom.
Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring. 
 

Forsikringen dekker blant annet:

Hvit hund
  • Dødsfall - aldersbegrenset
  • Leddsykdommer, med begrensninger
  • ID-merket hund og katt som blir borte
  • Reseptbelagte medisiner 
  • Tannskader
  • Utgifter til rehabilitering utført eller rekvirert av veterinær
  • Livslange veterinærutgifter til undersøkelse og behandling. Økt egenandel for dyre over 7 år. 


Direkteoppgjør hos veterinær

katt med krage
DNB Forsikring gjør direkteoppgjør med veterinær/dyreklinikker. Det betyr at du kun trenger å betale egenandelen til veterinær/dyreklinikken som videresender oppgjøret til oss.    

Forsikringen dekker ikke gebyrer for direkteoppgjør da tjenesten er kostnadsfri fra Fremtinds side. Egenandelen per skade/ sykdomstilfelle fremgår av vilkåret og/eller forsikringsbeviset. Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom som oppstår innen 20 dager etter at forsikringen ble kjøpt.
 

Dyreforsikring

Veterinærutgifter

Forsikringen dekker livslange veterinærutgifter til undersøkelse og behandling av sykt eller skadet husdyr, samt nødvendig opphold på dyrehospital/klinikk.

Forsikringssummen for veterinærutgifter kan være opp til kr 50 000 per forsikringsår. Valgt forsikringssum står i forsikringsbeviset.

Gjentatte veterinærbesøk med behandling og også utgifter til medisiner, som skyldes samme sykdom eller ulykkeshendelse, regnes som ett og samme skadetilfelle. Erstatning for ett og samme skadetilfelle er begrenset til valgt forsikringssum. 
Det er en økt egenandel for veterinærutgifter for hund/katt som har fylt 7 år.

Medisiner

Forsikringen dekker utgifter til reseptbelagte medisiner.

Fødselshjelp

Keisersnitt/-fødselshjelp dekkes begrenset til én gang i dyrets levetid under forutsetning av at dyret har vært sammenhengende forsikret med en veterinærforsikring i mer enn ett år.

For rasene fransk bulldog, engelsk bulldog, boston terrier, chihuahua, pomeranian eller blandingsraser der nevnte raser inngår erstattes ikke skade ved keisersnitt/-fødselshjelp.


Leddsykdommer

Hofteleddsdysplasi, albueleddsdysplasi, osteokondrose, patellaluksasjon, samt Short Ulna eller Calvé-Legg-Perthes dekkes dersom hunden ble forsikret med en veterinærforsikring før fylte fire måneder og har vært sammenhengende forsikret siden.

Ved hofteleddsdysplasi og albueleddsdysplasi må hunden være funnet HD/AD-fri ved røntgenfotografering. Alternativt må begge foreldrene være røntgenfotografert og funnet HD/AD-frie.

Sterilisering/ kastrering

Utgifter til kjemisk eller kirurgisk kastrering eller sterilisering, dekkes ikke, med unntak av når det foreligger skade i kjønnsorganet.Utgifter/sykdom knyttet til kryptorkisme er likevel ikke dekket.

Rehabilitering

Fysioterapi/rehabilitering som følge av en erstatningsmessig skade og som blir rekvirert av eller utført av veterinær med inntil kr 5 000.

Forsikringen gir ikke rett til refusjon av utgifter ved alternativ behandling, slik som kiropraktikk, akupunktur, gullimplantatbehandling og homøopati, selv om dette er foreskrevet eller utført av veterinær som en del av behandlingen.

Dyr som blir borte

Erstatning for bortkommet dyr utbetales tidligst 3 måneder etter at bortkomsten er meldt selskapet og politiet, og dyret er etterlyst ved annonsering. Kommer dyret til rette etter at erstatning er utbetalt, kan sikrede beholde dyret mot å betale erstatningen tilbake, se punkt 7.8 i vilkårene.

Tannsykdommer/ skader

Utgifter til tannbehandling eller utgifter som skyldes bittfeil, tannstillingsfeil, periodontitt, gingivitt, løse tenner, fjerning av tannstein, følger av tannstein eller sykdom/skader som skyldes dårlig tannhelse dekkes ikke av forsikringen. 

Likevel dekkes utgifter til:
• Behandling etter fraktur av permanent tann
• Trekking av tilbakeholdte/-frakturerte melketenner
• Tannrotabcess
• Tannresorpsjon 
For behandling og trekking av melketenner kreves det at hunden har vært uavbrutt forsikret med veterinærforsikring siden før den fylte fire måneder.

Tap av bruksverdi

Forsikringen dekker varig nedsatt bruksverdi som følge av skade for hund og katt. Dette gjelder når hunden/ katten er ferdig trenet til et bestemt formål, eller dokumenteres å være et avlsdyr.For tispe og hunnkatt vil avlsegenskaper si minst ett kull født på normal måte. For hannhund og hannkatt vil avlsegenskaper si beviselig farskap til minst tre kull. Tapet av bruksverdi må attesteres av veterinær.

Erstatningen ved nedsatt bruksverdi er 50 % avhundens/kattens forsikringssum, men ikke mer enn 50 % av det det vil koste å anskaffe en tilsvarende ny hund/ katt av samme rase. Dekningen opphører ved første hovedforfallsdag etter hund/katt fyller 7 år.

Der er ikke bruksverdiforsikring på hest.

Dødsfall/avlivning

Forsikringen dekker det økonomiske tapet ved at dyret dør eller må avlives på grunn av dyrevernmessige hensyn som følge av skade. Avliving av dyrevernmessige hensyn aksepteres når det å leve, uavhengig av bruk, medfører lidelse for dyret, og dette bekreftes av veterinærattest. 
Forsikringen dekker ikke avlivning av hest eller utbetaling på dødsrisikoforsikringen som følge av halthet, bevegelsesforstyrrelser eller skade i hals- og ryggvirvler. Unntaket for halthet gjelder ikke dersom haltheten skyldes fraktur, akutt sårskade eller avrevet sene.

Ved erstatningsmessig skade for død, avlivning eller forsvunnet dyr er erstatningen lik forsikringssummen, men ikke mer enn det vil koste å anskaffe et tilsvarende nytt dyr av samme rase. Fra fornyelsen etter at hund eller katt fyller 7 år og hest fyller 16 år, settes erstatningen hvert år ned med 20 %.

Ved erstatning må kjøpekontrakt fremlegges som dokumentasjon på erstatningskravet. Dyr kjøpt i utlandet må være fortollet i Norge.

Avlivings- og kremeringskostnader er begrenset oppad til kr 2 000 etter erstatningsmessig skade innenfor forsikringssummen for veterinærutgifter. 
Dette gjelder til første hovedforfallsdag etter hund fyller 10 år, katt fyller 13 år og hest fyller 22 år.
Vær klar over
For å kjøpe denne forsikringen må du enten ha:

Bilforsikring

Innboforsikring

Husforsikring

Fritidsboligforsikring

 
Vilkår
For fullstendig oversikt over hva vi dekker og begrensninger i forsikringen, anbefaler vi at du leser vilkårene.

Husdyrforsikring

 
 

Flere skadeforsikringer gir mer rabatt

-5%
med 3 forsikringer
-10%
med 4 forsikringer
-15%
med 5 forsikringer

Samlerabatt kommer i tillegg til andre rabatter som for eksempel sikkerhetsrabatter der dette gis. Du kan få sikkerhetsrabatt hvis du har montert alarm og/eller sikkerhetslås.
ikon informasjon Vi gjør oppmerksom på at opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår, og at bestemmelsene i de ulike forsikringsvilkårene alltid vil være gjeldende.