Gammel Vespa skuter
Hvis mopeden din blir skadet eller er involvert i en ulykke vil du sette pris på at du har en god forsikring. 
Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring. For å kunne gi deg et tilbud, beregne pris og kjøpe forsikring vil DNB overføre dine personopplysninger til Fremtind. 
Kasko dekker sammenstøt, velting, hærverk og feilfylling av drivstoff Ikke bonustap på parkert kjøretøy Dekker bilansvar, fører og passasjerulykke og rettshjelp
 
 

Hvilken forsikring passer for meg?

Er du skyld i skaden selv, anbefales Kasko.

Ved eldre moped med lav verdi, anbefales Minikasko. Minikasko dekker brann- og tyveriskader.

Ansvarsforskringen dekker skaden du påfører andres eiendom og personskader.

Dekningsoversikt

 
Dekning Ansvvar (lovpålagt) Minikasko Kasko
Ansvar (skader på andre personer og på andres kjøretøy, bygninger og ting) ja ja ja
Fører- og passasjerulykke (personskade på fører og passasjer. Kan velges bort dersom kunden på eget initiativ ikke ønsker den.) ja ja ja
Rettshjelp (utgifter til advokatbistand ved tvist) ja ja ja
Brann (eksplosjon og brann, f.eks sprengingsskade, lynnedslag og smelteskader på elektrisk anlegg etter kortslutning)   ja ja
Tyveri og hærverk i forbindelse med tyveri   ja ja
Veihjelp 24 timer i døgnet   ja ja
Ekstra dekk/felger i standard utførelse   ja ja
Fastmontert tilleggsutstyr (inntil 20 000 kroner)   ja ja
Personlige eiendeler oppbevart i låst bagasjeboks (inntil 5 000 kroner)   ja ja
Kjøreutstyr (f.eks. hjelm, kjøredress etc.), førstehjelpsutstyr og brannslokningsapparat   ja ja
Omkoding av nøkler ved tyveri   ja ja
Skade på egen motorsykkel (gjelder ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig ytre hendelse)     ja
Skade som følge av feilfylling av drivstoff     ja
Ny motorsykkel ved totalskade (gjelder for inntil 3 måneder gammel motorsykkel)     ja
Leiebil (i inntil 15 dager)     ja
 

Samlerabatt

Jo flere skadeforsikringer du har, jo mer rabatt får du

-10% med 3 forsikringer* -15% med 4 forsikringer -20% med 5 forsikringer **
 
* eller hus- og bilforsikring
** for å oppnå 20 % samlerabatt må du være eKunde. Det betyr at du må samtykke til kommunikasjon med oss skjer elektronisk.
 

Vilkår

» Ansvar
ikon informasjon Vi gjør oppmerksom på at opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår, og at bestemmelsene i de ulike forsikringsvilkårene alltid vil være gjeldende.