Ulykkesforsikring

Mann med kaffekopp

I tillegg til varige mén kan den som bli rammet av en ulykke også oppleve økonomiske belastninger. En ulykkesforsikring gjør situasjonen litt enklere hvis noe skulle skje.

Med forsikringen får du:

  • Dekker skade som fører til livsvarig medisinsk invaliditet eller død
  • Dekker utgifter til lege og tannlege med inn 5 % av forskringssummen ved invaliditet
  • En god tilleggsforsikring til andre personforsikringer
 

Om ulykkesforsikringen

  • Du kan kjøpe forsikringen når du er mellom 16 og 70 år
  • Forsikringen gjelder til du har fylt 75 år
  • Forsikringen gir økonomisk trygghet og begrenser økonomiske konsekvenser i en vanskelig situasjon

Viktig å vite

  • Du velger selv forsikringssum mellom 100 000 kroner og 3 000 000 kroner
  • Forsikringssummen utbetales ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke
  • Ved dødsfall som følge av ulykke utbetales 50 000 kroner til etterlatte
 

Hva betyr medisinsk invaliditet?

Hvis en person blir medisinsk invalid så betyr det at personen har fått en varig skade, som gjør at den normale kroppsfunksjonen er redusert. Eksempler på dette kan være å miste synet, hørselen eller en kroppsdel. 
 
I hvilken grad noen har blitt medisinsk invalid bedømmes ut fra et gradsystem fra 1 % til 100 %. Hvor stor erstatningen blir bestemmes av graden av invaliditet som et resultat av ulykken.

Vilkår

» Vilkår Ulykkesforsikring
 

Leverandør av forsikringen

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring. For å kunne gi deg et tilbud, beregne pris og kjøpe forsikring vil DNB overføre dine personopplysninger til Fremtind. Du kan lese mer om Fremtinds behandling av personopplysninger på Fremtinds personvernerklæring.
Se også: Livsforskring, Kritisk sykdom, Uføreforsikring