bygge bolig
For deg som skal bygge bolig har vi byggelån til å dekke løpende kostnader i byggeperioden. Våre flinke rådgivere hjelper deg med prosessen.

Dette får du med byggelån fra DNB

✓ Hjelp og råd fra byggelånsrådgiver 
✓ Avklart ramme for prosjektet 
✓ Forslag på dyktig takstmann og ivaretagelse av forsikringsbehov

Rente

Fra 5,25 %
 

Spørsmål og svar om byggelån

Hva er et byggelån?
Et byggelån dekker løpende kostnader i byggeperioden. Utbetalinger følger fremdriften på boligen. Når boligen har ferdigattest blir byggelånet omgjort til et boliglån.
Hvem passer byggelån for?
Et byggelån passer når du enten skal bygge et hus eller fritidsbolig/hytte. Byggelån kan også passe når du skal utføre omfattende renovering av boligen. Kontakt oss for råd til din situasjon.
Jeg eier en tomt eller har planer om å kjøpe en ledig tomt. Hva gjør jeg?
Sjekk med kommunen hva som ligger i reguleringsplanen. Husk å tenke på kostnader til grunnarbeid og sprengning. 

Slik hjelper vi deg med byggelån

Vi har tilgang på eiendomsmeglere som kan gjøre verdivurdering på din nåværende bolig. Først etablerer vi et byggelånskonto. Du vil få forslag om dyktig takstmann. Vi lager et finanseringsbevis du kan ha med til entreprenør. Veiledning om nødvendige garantier ihht bustadsoppføringslova. Underveis i hele prosess vil vi ivaretatt dine forsikringsbehov. Vi har tilgang på eiendomsmeglere som kan gjøre verdivurdering på din nåværende bolig. Først etablerer vi en byggelånskonto. Du vil få forslag om dyktig takstmann. Vi lager et finanseringsbevis du kan ha med til entreprenør.  
Vi gir deg veiledning om nødvendige garantier ihht bustadsoppføringslova. Underveis i hele prosess vil vi ivareta dine forsikringsbehov.

Mer informasjon

» Forbrukerrådet- Bygge bolig
 

Byggereisen - tips og råd

1. Økonomisk ramme

Kontakt banken og sammen med rådgiver kan du se på hvilken økonomisk ramme du har i forhold til dine planer. I den forbindelse bør du ha tenkt gjennom følgende:
 • Skal du ha arkitekttegnet hus eller fra en ferdighus-produsent?
 • Hvor stort areal i huset har du bruk for nå og om 10 år?Skal du ha utleiedel i huset?
 • Har du bolig som skal selges så er det fint om du har en verdivurdering klar
 • Ta høyde for både planlagte endringer og uforutsette ting som medfører økte kostnader i byggeperioden

2. Valg av leverandør

Her er noen tips for å gjøre et godt valg: 
 • Sjekk med bekjente og søk på nett om informasjon om håndtverkere og firmaer du ønsker å benytte
 • Sjekk på Brønnøysundregistrene se hvor lenge firma har vært registrert og om det er oppført merknader
 • Innhent tilbud med referanser på flere av de mest aktuelle boligleverandørene
 • Sjekk at firma har sentral godkjenning, er tilsluttet bransjeorganisasjon og at håndtverkere har fagbrev og er sertifisert
 • Bruk standardkontrakter
 • Få kostnadsoverslag, og be om primært fast pris
Ikke signer før du har gått igjennom kontrakten med banken!

3. Gjennomgang av kontrakt før signering

 • Bruk standard byggeblankett iht. Bustadoppføringslova
 • Få med ferdigstillelsesdato og avtal dagmulkt ved forsinkelse
 • Få med det totale vederlag du skal betale til entreprenøren
 • Avtal på hvilken måte oppgjøret skal finne sted. Gjelder avtalen ny bolig med tomt, kan det bare kreves hel eller delvis forskuddsbetaling etter at eiendomsretten er overført til deg, eller at din betaling er sikret gjennom garanti fra en bank
 • Entreprenøren skal stille sikkerhet for oppfyllelsen av avtalen og eventuelle krav som oppstår de fem første årene etter overtakelsen. Slik sikkerhetsstillelse er særlig viktig dersom entreprenøren skulle gå konkurs
 • Husk å få med alle spesifikke krav/ønsker du har i boligen
 • Benytt takstmann/byggekontrollør for gjennomgang av kontrakten
 • Vurder dette i forhold til den økonomiske rammen sammen med rådgiver i banken
 • Avtal tilleggsarbeid og egenarbeid og detaljert beskrivelse av arbeidet
 • Få med krav om forsikring
Byggelånsaken sluttbehandles i banken. Byggekontrakt kan deretter signeres.

4. Byggetillatelse

Har du valgt boligleverandør så vil normalt de ta seg av søknadsprosessen. Skal du ha arkitekttegnet bolig så må byggherren ivareta nødvendige tillatelser. Det kan være lurt å be om forhåndskonferanse med kommunen.
Når byggetillatelsen er klar kan du sette opp betalingsplan og fremdriftsplan for prosjektet.

5. Byggeprosessen

 • Byggetid og fremdriftskontroll varierer i forhold til din hustype og entreprenørvalg
 • Byggherre og entreprenør må rapportere fremdrift slik at byggelånet blir belastet for reelt tilførte verdier på bygget
 • Banken informeres i forhold til hvor mye arbeid som er utført og hva som gjenstår
 • Vanligvis er det behov for 3-4 byggekontroller i byggeperioden
 • Det er viktig at huset er forsikret under byggetiden
 • Våtrom og lufttetthett må kontrolleres av takstmann/byggekontrollør

6. Ferdig bygg

 • Entreprenør vil foreta en sluttbefaring før selve overleveringen
 • Det skal skrives overtakelsesprotokoll
 • Boligen skal ha en ferdigattest (midlertidig brukstillatelse)
 • Byggelånet kan deretter gjøres om til et boliglån

Priseksempel byggelån

Nom. rente 5,25 %, eff. rente fra 7,05 %, kr 2 000 000 o/1 år, kostnad kr 137 400, totalt kr 2 137 400 
Se også: Boliglån, Finansieringsbevis, Mellomfinansiering