Hei og velkommen til oss

Byggelån

bygge bolig
Skal du bygge bolig? I tillegg til byggelån kreves det både god planlegging og oppfølging av prosjektet. Våre erfarne rådgivere hjelper deg gjennom hele byggereisen.

Byggelån passer når du skal

 • Bygge hus
 • Bygge fritidsbolig/hytte
 • Utføre omfattende renovering av boligen

Byggelån blir boliglån

 • Byggelånet dekker løpende kostnader i byggeperioden
 • Utbetalinger følger fremdriften på boligen
 • Når boligen har ferdigattest blir byggelånet omgjort til et boliglån
 

Med byggereisen hos oss får du

 • En byggelånsrådgiver gjennom hele prosessen
 • Avklart ramme for prosjektet
 • Etablering av byggelånskonto
 • Forslag om dyktig takstmann
 • Finanseringsbevis til entreprenør
 • Veiledning om nødvendige garantier ihht bustadsoppføringslova
 • Verdivurdering nåværende bolig
 • Ivaretatt dine forsikringsbehov

Søk om byggelån

Avtal møte med en byggelånrådgiver.
Fortell kort om hva du skal bygge og i hvilken kommune.

» Avtal møte med rådgiver


Skal du bygge ny bolig med energiklasse A eller B?
Vi har Grønt Byggelån til gunstige betingelser.

 

Byggereisen - tips og råd

Hvor skal du bo

 • Eier du en tomt eller har du planer om å kjøpe ledig  tomt?
 • Sjekk med kommunen hva som ligger i reguleringsplanen
 • Husk å tenke på kostnader til grunnarbeid og sprengning
 • Skal du bruke en total entreprenør eller skal du styre en del selv?
 • Ha finansiering klar før du velger entreprenør og husleverandør

Få oversikt over økonomisk ramme

 • Kontakt banken og sammen med rådgiver kan du se på hvilken økonomisk ramme du har i forhold til dine planer
 • Skal du ha arkitekttegnet hus eller fra en ferdighus-produsent
 • Hvor stort areal i huset har du bruk for nå og om 10 år
 • Skal du ha utleiedel i huset
 • Har du bolig som skal selges så er det greit å få takst
 • Ta høyde for både planlagte endringer og uforutsette ting som medfører økte kostnader i byggeperioden

Valg av boligleverandør

 • Sjekk med bekjente og søk på nett om informasjon om håndtverkere og firmaer du ønsker å benytte
 • Sjekk på Brønnøysundregistrene se hvor lenge firma har vært registrert og om det er oppført merknader
 • Innhent tilbud med referanser på flere av de mest aktuelle boligleverandørene
 • Sjekk at firma har sentral godkjenning, er tilsluttet bransjeorganisasjon og at håndtverkere har fagbrev og er sertifisert
 • Bruk standardkontrakter
 • Få kostnadsoverslag, og be om primært fast pris
 • Ikke signer før du har gått igjennom kontrakten med banken

Gjennomgang av kontrakt før signering

 • Bruk standard byggeblankett iht. Bustadoppføringslova
 • Få med ferdigstillelsesdato og avtal dagmulkt ved forsinkelse
 • Få med det totale vederlag du skal betale til entreprenøren
 • Avtal på hvilken måte oppgjøret skal finne sted. Gjelder avtalen ny bolig med tomt, kan det bare kreves hel eller delvis forskuddsbetaling etter at eiendomsretten er overført til deg, eller at din betaling er sikret gjennom garanti fra en bank
 • Entreprenøren skal stille sikkerhet for oppfyllelsen av avtalen og eventuelle krav som oppstår de fem første årene etter overtakelsen. Slik sikkerhetsstillelse er særlig viktig dersom entreprenøren skulle gå konkurs
 • Husk å få med alle spesifikke krav/ønsker du har i boligen
 • Benytt takstmann/byggekontrollør for gjennomgang av kontrakten
 • Vurder dette i forhold til den økonomiske rammen sammen med rådgiver i banken
 • Avtal tilleggsarbeid og egenarbeid og detaljert beskrivelse av arbeidet
 • Få med krav om forsikring
 • Byggelånsaken sluttbehandles i banken
 • Byggekontrakt kan deretter signeres

Søk om byggetillatelse

 • Har du valgt boligleverandør så vil normalt de ta seg av søknadsprosessen
 • Skal du ha arkitekttegnet bolig så må byggherren ivareta nødvendige tillatelser
 • Det kan være lurt å be om forhåndskonferanse med kommunen
 • Sett opp betalingsplan og fremdriftsplan for prosjektet

Når byggetillatelse er gitt

 • Byggetid og fremdriftskontroll varierer i forhold til din hustype og entreprenørvalg
 • Byggherre og entreprenør må rapportere fremdrift slik at byggelånet blir belastet for reelt tilførte verdier på bygget
 • Banken informeres i forhold til hvor mye arbeid som er utført og hva som gjenstår
 • Vanligvis er det behov for 3-4 byggekontroller i byggeperioden
 • Det er viktig at huset er forsikret under byggetiden
 • Våtrom og lufttetthett må kontrolleres av takstmann/byggekontrollør

Bygget er ferdig

 • Entreprenør vil foreta en sluttbefaring før selve overleveringen
 • Det skal skrives overtakelsesprotokoll
 • Boligen skal ha en ferdigattest (midlertidig brukstillatelse)
 • Byggelånet kan deretter gjøres om til et boliglån

 

Pris

Priseksempel byggelån og boliglån

Lånekalkulator
Test din låneevne

Mer informasjon

» Forbrukerrådet- Bygge bolig

» Direktoratet for byggekvalitet