Prisliste aksjehandel

kjp og selg
På denne siden finner du priser og kostnadsoversikt knyttet til aksjehandel og aktuelle tilleggstjenester. Prisene, eller kurtasje som det heter på aksjespråket, og kostnadene varierer fra marked til marked, men vi har prøvd å gjøre det så oversiktlig som mulig for deg.

Ta kontakt hvis det er noe du lurer på.

Hilsen oss på aksjehandel i DNB

Beste pris – helt automatisk

Visste du at mer enn 50 prosent av handelen i de 25 største norske børsnoterte selskapene skjer på andre markedsplasser enn Oslo Børs?

Når du handler aksjer hos oss bruker du automatisk en teknologi som gir tilgang til disse markedsplassene. Vi i DNB er kåret til best i Norge når det gjelder bruk av denne teknologien.

Du kan faktisk spare betydelige beløp ved å handle via oss kontra en megler som ikke tilbyr dette. Derfor kan du være trygg på at du får kjøpt og solgt aksjene dine til best mulig pris når du handler hos oss.

Kurtasje på norske aksjer

  På internett Via megler

Standard Aktiv Kunde*
Børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis: 0,05% min kr. 95,- 0,05% min kr.65,- 0,50% min. kr. 500,-

Børsnoterte tegningsretter:

0,05% min NOK 50,-
0,05% min NOK 50,-
0,50% min NOK 50,-
Unoterte aksjer: 0,30% min NOK 300,- 0,30% min NOK 300,- 0,50% min NOK 1.000,-

*Mer enn 20 handler1 i en kalendermåned gir følgende pris i påfølgende kalendermåned
1 alle Internetthandler inkludert utenlandske og unoterte.

Bestill aksjehandel på internett

Klikk her for oversikt over kurtasjesatser, eksempler på totale kostnader for handel og effekten kostnaden har på investeringsavkastningen.

Kurtasje på utenlandske aksjer


På internett Via megler
  Standard Aktiv kunde*  
Svenske børsnoterte aksjer 2 0,10% min SEK 135,- 0,10% min SEK 95,- 0,50% min SEK 1.100,-
Danmark 0,10% min DKK 110,- 0,10% min DKK 75,- 0,50% min DKK 900,-
Finland 0,10% min EUR 15,- 0,10% min EUR 10,- 0,50% min EUR 120,-
USA (NYSE, AMEX, NASDAQ) 0,20% min USD 30,- 0,10% min USD 20,- 0,50% min USD 160,-
Canada 0,20% min CAD 30,- 0,10% min CAD 25,- 0,50% min CAD 160,-
Belgia, Frankrike 3, Tyskland, Italia4, Nederland 0,20% min EUR 30,- 0,10% min EUR 20,- 0,50% min EUR 120,-
Storbritannia 5 0,20% min GBP 20,- 0,10% min GBP 18,- 0,50% min GBP 100,-
Spania 0,30% min EUR 30,- 0,20% min EUR 20,- 0,50% min EUR 120,-
Sveits 0,30% min CHF 50,- 0,20% min CHF 30,- 0,50% min CHF 180,-

*Mer enn 20 handler1 i en kalendermåned gir følgende pris i påfølgende kalendermåned, gjelder fra 01.09.2017
**Ad hoc-kostnader eller spesielle kostnader fra tredjepart relatert til oppbevaring eller forvaltning av verdipapirer, viderebelastes av DNB.

1
Alle Internetthandler inkludert utenlandske og unoterte.

2 Aksjer på First North, AktieTorget og NGM ikke kan handles på internett. Ordrer på disse markedsplassene må derfor gjøres via megler.

Ved kjøp (ikke salg) av aksjer som er listet opp her vil det utover ordinær kurtasje påløpe en ekstra transaksjonsavgift («French Financial Transaction Tax») tilsvarende 0,2 % av handlebeløpet. Denne avgiften vil gjelde for handel i selskaper med hovedsete i Frankrike hvor markedsverdien pr. 01.01.12 oversteg en mrd. euro (EUR).

Ved kjøp (ikke salg) av aksjer i italienske børnoterte selskaper, med en markedsverdi som overstiger 500 mill. Euro, så vil det utover ordinær kurtasje påløpe en ekstra transaksjonsavgift («Italian Financial Transaction Tax») som tilsvarer 0,1 % av handlebeløpet.

5 Ved kjøp av aksjer på Londonbørsen vil man i tillegg til kurtasjen bli belastet med
0,5 % av handelsbeløpet i Stamp Duty som er en offentlig avgift i England. Dersom aksjen er irskregistrert så vil Stamp Duty derimot være på 1 %.

Klikk her for oversikt over kurtasjesatser, eksempler på totale kostnader for handel og effekten kostnaden har på investeringsavkastningen.

Månedlig aksjesparing

Inntil fem forskjellige selskaper for tilsammen NOK 10.000 Kr. 20,- per spareavtale per måned.

Les mer om aksjesparing

Klikk her for oversikt over kurtasjesatser, eksempler på totale kostnader for handel og effekten kostnaden har på investeringsavkastningen.

Kostnader knyttet til handel i børshandlede produkter

Oversikt over kostnader for DNB ETN

Underliggende eksponering i produktet Kurtasjesats Minimumskurtasje Adm. gebyr % p.a. Rentemargin p.a.* Lånekostnad**
  På internett Via megler På internett Via megler      
Råvarer 0,05 % 0,50 % kr 95,- kr 500,- 0,59 % 0,90 % N/A
Aksjeindekser 0,05 % 0,50 % kr 95,- kr 500,- 0,60 % 0,40 % Endrer seg fortløpende, klikk for oppdatert oversikt
Enkeltaksjer 0,05 % 0,50 % kr 95,- kr 500,- 0,75 % 0,40 % Endrer seg fortløpende, klikk for oppdatert oversikt
*Merk at rentemargin beregnes for antall ganger kapitalen må lånes opp eller plasseres
**Mer at lånemarginen beregnes for antall ganger de underliggende aksjene må lånes, belastes dermed kun Bear-produkter med aksjer eller aksjeindekser som har underliggende eksponering

Klikk her for oversikt over kostnader, eksempler på totale kostnader for handel og effekten kostnaden har på investeringsavkastningen.

Tabellen under viser hvor mange ganger rentemarginen og lånemarginen beregnes.

Produkt Gearing faktor
Bear Bull
-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5
Råvarer
Rentemargin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lånemargin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aksjeindekser og enkeltaksjer
Rentemargin 6 5 4 3 2 0 1 2 3 4
Lånemargin 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0

Kostnader knyttet til aksjederivathandel

Aksjederivater

Produkt Kurtasjesats Minimums-kurtasje Rentemargin p.a.1 Børsavgifter2
Indeks futures3 0,50 % kr 500,-   Se børsens kostnadsoversikt.
Indeks opsjoner3 3,00 % kr 500,-   Se børsens kostnadsoversikt.
Exchange Traded Stock forwards 0,50 % kr 500,-   Se børsens kostnadsoversikt.
Exchange Traded Stock options 3,00 % kr 500,-   Se børsens kostnadsoversikt.
OTC Stock forwards 0,50 % kr 1 000,- 3,00 % Se børsens kostnadsoversikt4
OTC Stock options 3,00 % kr 1 000,-   Se børsens kostnadsoversikt4
Total Return Swaps 0,50 % kr 1 000,- 3,00 %  
1Over referanseretne som NIBOR, STIBOR, LIBOR etc for samme løpetid som forward. Rentemargin tas over det som er DNB sin fundingkostnad. Rentekostnaden er bakt inn i prisen til kunden.
2Clearing, trading og exercise/expiration fees
3For eksempel OBX/OMX
4Børsavgifter for OTC derivater gjelder kun ved clearede handler

Internasjonale futures

Produkt Kurtasjesats Minimums-kurtasje Rentemargin p.a. Clearing, trading og exercise/expiration fees*
DAX 0,50 % kr 1 000,-   EUR 2,00 per kontrakt
EUROSTOXX 0,50 % kr 1 000,-   EUR 1,80 per kontrakt
DJ STOXX 600 0,50 % kr 1 000,-   EUR 1,80 per kontrakt
HEX25 0,50 % kr 1 000,-   EUR 2,40 per kontrakt
IBEX 0,50 % kr 1 000,-   EUR 3,10 per kontrakt
FTSE 0,50 % kr 1 000,-   GBP 1,68 per kontrakt
SPMini 0,50 % kr 1 000,-   USD 2,66 per kontrakt
NIKKEI 0,50 % kr 1 000,-   JPY 535,00 per kontrakt
*Denne kostnaden kan variere, og bør diskuteres med megler før handel

Internasjonale opsjoner

Produkt Kurtasjesats Minimums-kurtasje Rentemargin p.a. Clearing, trading og exercise/expiration fees*
Eurostoxx 3,00 % kr 1 000,-   EUR 1,70 per kontrakt
DAX options 3,00 % kr 1 000,-   EUR 2,00 per kontrakt
US Index and Stock options 3,00 % kr 1 000,-   USD 3,00 per kontrakt
*Denne kostnaden kan variere, og bør diskuteres med megler før handel.

Klikk her for oversikt over kostnader, eksempler på totale kostnader for handel og effekten kostnaden har på investeringsavkastningen.

Prisliste Verdipapirkonto

Verdipapirkonto
Opprettelse av VPS-konto er gratis
Overførsel av beholdning fra ordinær VPS-konto i DNB til ASK VPS konto i DNB er gratis.
Overføring av beholdning i Investortjenester for privatpersoner mellom egne VPS konto er gratis

Årsgebyr
Årsgebyr vil bli beregnet overfor investor med beholdning på kr. 100.000,00 eller mer
(ekskl. sertifikatbeholdning) basert på markedsverdi pr. 31.12 siste år.
Faktureres 1. halvår påfølgende år.
  • Beholdning med verdi opp til kr. 100.000,00 – gratis
  • Beholdning med verdi f.o.m. kr. 100 000,00 opp til 1 mill. - kr. 400,00
  • I tillegg for del av beholdning med verdi
    • f.o.m. kr. 1 mill. opp til. 3 mill., pr. påbegynt mill. kr. 150,00
    • f.o.m. kr. 3 mill. opp til 400 mill., pr. påbegynt mill. kr. 125,00
    • Verdi over 400 mill. Pris ved henvendelse
Se fullstendig prisliste for verdipapirkonto

Kursinformasjon på nett

Oslo Børs    
- med 15 minutters forsinkelse kr. 0,-  
- i sanntid, pris. pr. måned kr. 12,50 (inkl. mva)  
- i sanntid med dybde, pris pr. måned (private) kr. 125,00(inkl.mva)  
- pr. snapshot (norske børsnoterte aksjer og grunnfondsbevis) kr. 0,25 (inkl. mva)  

Norden OMX (Helsinki, København og Stockholm)
   
- Med 15 minutters forsinkelse kr. 0,00  
- I sanntid, pris pr. måned kr. 10,00  
- I sanntid med dybde, pris pr. måned kr. 50,00  
- pr. snapshot
kr. 0,10  

VPfinansiering

Standard utlånsrente 6,4%

Se egen prisliste

Infront by DNB / DNB mTrader

Avgifter internasjonale verdipapirer

Internasjonale aksjer, årlige v/internetthandel1  
Porteføljer opp til NOK 100.000 Kr. 0,-
Porteføljer opp til NOK 1.000.000 kr. 500,-2
Porteføljer over NOK 1.000.000 0,05%

Andre gebyrer internasjonale aksjer:
 
Opprettelse av depot kr. 0,-
Flytting av verdipapirer til depot for online-handel kr. 0,-
Flytting av verdipapirer fra depot for online-handel til annen bank/megler eller ved oppgjør av transaksjon der DNB Markets ikke opptrer som megler (Norden) per papir kr. 150,-
Flytting av verdipapirer fra depot for online-handel til annen bank/megler eller ved oppgjør av transaksjon der DNB Markets ikke opptrer som megler (øvrige markeder) per papir kr. 500,-
Manuell overføring av elektroniske aksjer fra USA kr. 650,-
Hjelp til skatterefusjon (per land) kr. 2 000,-
Proxy-voting ved generalforsamlinger kr. 5 000,-

1 Ved handel gjennom megler, kontakt din megler for priser.

2 Depotavgiften vil bli belastet uavhengig av når på året utenlandsdepoet blir åpnet.

Rente på aksjehandelskonto

Pt. 0,25% p.a. fra første krone