Pengemarkedsfond

Pengemarkedsfond er et alternativ til sparing i bank. Du kan forvente å få litt høyere avkastning enn på sparekonto.

Passer for deg som:

  • ønsker litt bedre avkastning enn bankkonto
  • ikke ønsker store verdisvingninger
  • lav risiko hvor sannsynligheten for negativ avkastning over tid er svært liten

Passer ikke for

  • de som søker høy avkastning

Forvaltning

Våre pengemarkedsfond har som mål å først og fremst bevare kjøpekraften på pengene. Viktige prinsipper bak forvaltningen av våre pengemarkedsfond er derfor:
- Lav risiko
- Unngå ubehagelige overraskelser


Se også: Aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond
Kontakt oss
Hele døgnet, alle dager
04800

Slik kjøper du fond

  1. Klikk kjøp fond 
  2. Logg deg på vår nettbank
  3. Dersom du ikke allerede er kunde hos oss, blir du dette automatisk
  4. Start sparingen direkte
Eventuelt last ned kjøpsblanketten

Skatt og pengemarkedsfond

Ved årslutt utbetales utbytte til andelseierne. Utbyttet tilsvarer fondets skattemessige overskudd og utbetales til andelseierne i form av nye andeler i fondet.

Dersom utbyttet er f.eks. to kroner pr. andel, vil kursen falle med to kroner ved utbetalingstidspunktet.

Mer om skatt og pengemarkedsfond