Pengemarkedsfond

illustrasjon av dame med mobil
Pengemarkedsfond er et alternativ til sparing i bank. Du kan forvente å få litt høyere avkastning enn på sparekonto.

Investering i rentefond passer for deg som

  • ønsker litt bedre avkastning enn bankkonto
  • ikke ønsker store verdisvingninger
  • ønsker lav risiko hvor sannsynligheten for negativ avkastning over tid er svært liten

Passer ikke for deg som

  • søker høy avkastning

 

Slik kjøper du fond

Ønsker du å investere i DNBs fond kan du enkelt gjøre dette i nettbanken. Skal du investere et større beløp, eller ønsker å se på en helhetlig porteføljesammensetning, anbefaler vi at du tar kontakt med en av våre rådgivere.

 

Nettbank:

  • Klikk kjøp fond 
  • Logg deg på vår nettbank
  • Dersom du ikke allerede er kunde hos oss, blir du dette automatisk
  • Start sparingen direkte
Eventuelt last ned kjøpsblanketten

Team og forvaltning

Vårt norske renteteam består av 7 svært kompetente medarbeidere med lang erfaring innenfor sitt fagområde. De fleste har alle vært ansatt og jobbet som et team i DNB Asset Management i en årrekke. Forvalterne på norske renter har klart definerte ansvarsområder.

Totalt har teamet ca. NOK 280 mrd. i forvaltning i norske rentebærende papirer. Forvalter har gjennom en årrekke forvaltet tilsvarende mandater for et stort antall oppdragsgivere. Resultatene viser verdien av årelang erfaring på makroanalyse, kredittanalyse og spesialisert renteforvaltning innen forvalterteamet.

Investeringer med eksponering mot kredittobligasjoner skjer med basis i en solid kredittvurderingsprosess. Utover teamets egne ressurser utnyttes den analysekompetansen som finnes i eget meglerhus, DNB Markets.

Ved årslutt utbetales utbytte til andelseierne. Utbyttet tilsvarer fondets skattemessige overskudd og utbetales til andelseierne i form av nye andeler i fondet.
Eksempel: dersom utbyttet er to kroner per andel, vil kursen falle med to kroner ved utbetalingstidspunktet.

Mer om skatt og pengemarkedsfond

Se også: Aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, til hovedside fond