• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Klassifisering av fond

Kvinne sitter på en stein

Ansvarlige investeringer

DNB har en høy standard for ansvarlige investeringer. Det innebærer at vi ivaretar miljø og klima, sosiale forhold og virksomhetsstyring (ESG-faktorer) i all forvaltning.

Les mer om ansvarlige investeringer her

EU-klassifisering av fond

Offentliggjøringsforordningen (SFDR) trådte i kraft i EU 10. mars 2021. Denne har gjort det enklere å sammenligne finansielle produkter og tjenester fra et bærekraftperspektiv, gjennom enhetlig informasjon og økt transparens.

Regelverket stiller krav til klassifisering av fond og inkluderer forskjellige kategorier avhengig av investeringsfokus og hvordan forvaltningen gjøres.

Illustrasjon av blomst og grafer

Artikkel 9

Mørkegrønn kategori har bærekraftige investeringer som utpekt hovedmål for forvaltningen.

Illustrasjon av blomst og graf

Artikkel 8

Lysegrønn kategori er fond som fremmer miljørelaterte og sosiale aspekter i sin forvaltning.

Illustrasjon av blomst og graf

Artikkel 6

Grå kategori er fond der bærekraftsrisiko integreres i investeringsbeslutninger.

Illustrasjon av blomst og graf med en strek over

Hvit kategori

Denne kategorien er fond der bærekraftsrisiko ikke er integrert grunnet fondets investeringsstrategi (art. 6).

Se hvilke fond vi har i de ulike kategoriene

Bærekraftsrapporter

Vi ønsker å være åpne om vårt arbeid med ansvarlige investeringer, og publiserer regelmessige oppdateringer.

  • Se våre bærekraftsrapporter
Dame ser på fjell

Dialoger

Proaktiv og reaktiv påvirkningsdialog med selskaper er en sentral del av vårt arbeid. Dialogene er strukturerte prosesser med tydelige mål om ønsket utfall.

Planter som spirer

Klima og miljøfond

Til deg som er opptatt av miljø har vi noen utvalgte fond med fokus på klima, miljø og havet.

Aktivt eierskap

DNB utøver aktivt eierskap gjennom dialog og stemmegivning.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB