Spørsmål og svar om Morsom Sparing

Hvilke rente får man på Morsom Sparing?

Det er ikke en egen rente på Morsom Sparing. Hvilken rente du får kommer an på hvilken konto du velger som sparemålskonto. Er det en ordinær sparekonto, får du renten som gjelder på den kontoen.

Er det uttaksbegrensninger?

Det er ikke egne regler for uttaksbegrensning for Morsom Sparing.

Må vennene man inviterer ha konto i DNB?

Vennene trenger ikke å være kunder for å bli invitert, men for å delta i Morsom Sparing må de ha en sparekonto i DNB. Hvis vennene du inviterer ikke har det fra før, kan de enkelt få det ved å logge seg på med BankID fra annen bank, følge anvisningene og opprette en sparekonto i Morsom Sparing.

Er det et minimumsbeløp eller maksimumsbeløp for sparingen for eksempel ved regningsbetaling eller ved overføring ved bruk av kort?

All sparing vil være i hele kroner, vi har ingen minimumsbeløp ved avrunding, men vi sjekker at det er dekning på disponibelt beløp før sparingen utføres. Minste faste beløp er satt til 2 kroner per hendelse. Impulssparingen har en begrensing på 10.000 kroner, for å redusere antall feil sparinger.

Kan man endre sparemålet underveis - eller må man avslutte sparemålet og opprette et nytt?

Sparemålet kan endres underveis. Det gjør du ved å gå inn på selve sparemålet, velg tannhjulmenyen ved sparemålsnavnet, og utfør den endringen du vil. I felles sparemål er det kun administrator (den som opprettet sparemålet) som kan endre.

Når man inviterer venner, velger de selv sparebeløp eller kommer det opp et forslag til beløp når man taster inn invitasjonskoden?

Når man blir invitert er det den som inviterer (administratoren) som setter et samlet sparemålsbeløp, og dette fordeles på antallet som er invitert. Administrator kan endre dette underveis i sparingen.

Vil alle sparemålene få penger hver gang jeg drar kortet?

Hvis alle sparemålene har sparing ved bruk av kort aktivisert, vil de det. Dvs. at hvis du har valgt å spare 2 kroner til tre sparemål ved kortbruk, vil det spares 6 kroner hver gang du bruker kortet.

Kan jeg følge med på hvor mye vennene mine har spart?

Ja, du vil se alle transaksjoner til sparemålet til høyre på Morsom Sparing-siden.

Kan jeg invitere så mange venner jeg vil?

Det er ingen begrensning i hvor mange du kan invitere til å delta i sparemålet.

Hvordan avslutter jeg sparemålet?

Sparemålet avslutter du ved å gå inn på sparemålet, velge tannhjulsmenyen og velg Avslutte sparemål. I felles sparemål, er det kun Administrator som har mulighet til å avslutte/stoppe sparemålet. Du kan enkelt velge å trekke deg fra et felles sparemål. Dette gjør du ved å velge tannhjulmenyen som står ved siden av deg som deltager inne i et felles sparemål, og velg Avslutt deltagelse.

Hva hvis det er flere kort på brukskontoen som velges?

Alle kort som er tilknyttet kontoen vil generere sparing.

Vil transaksjoner med Mastercard generere sparing?

Nei, det er kun transaksjoner på kort tilknyttet en konto som kan generere sparing.

Vil uttak i minibank generere sparing?

Nei, det gjør de ikke.

Jeg er Intro-kunde, kan jeg bruke Morsom Sparing?

Ja, så lenge du har nettbank og sparekonto. Intro-kunder som ikke har sparekonto må eventuelt opprette dette hos en rådgiver.

Hva skjer hvis sparemålskontoen avsluttes?

Da vil alle spareregler knyttet til kontoen slettes. Kunden må selv sørge for å avslutte sparemålet.
Kontakt oss