Arveoppgjør og dødsbo

Blomst - iStockphoto
Det er vondt å miste en du er glad i, samtidig er det mange praktiske oppgaver som må tas hånd om. Her finner du informasjon om oppgjørsprosessen og hva du kan gjøre som fullmektig eller arving.

Dette skjer ved dødsfall

Arvingene vil motta skifte-/uskifteattest når de har sendt inn Erklæring om privat skifte av dødsbo til Tingretten. Velger arvingene å overlate ansvaret for boet til én person (fullmektig), må vedkommende ha signert fullmakt fra de andre arvingene.

Dokumenter
  • Fullmektig har ansvar for å sende eventuelle kopier av fullmakter og kopi av legitimasjon til banken
  • Når vi har behandlet dokumentene, vil midlene gjøres tilgjengelige for boet
  • Fullmektig for boet har ansvar for å fordele midler til arvingene
  • Kontoer skal avsluttes i løpet av skiftebehandlingen, normalt innen seks måneder etter dødsdato

Kopi av skifteattest, eventuelle fullmakter og legitimasjoner kan sendes til:
DNB Bank ASA
ITOP Drift Spesialengasjement
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo

Du kan også levere dokumentene på ditt nærmeste bankkontor eller postkontor.
Behandlingstiden vil som regel være mindre enn én uke.
Ring oss
04800
Ta kontakt hvis du har spørsmål om arveoppgjør og dødsbo, eller om du lurer på hvordan du kommer i gang med oppgjøret.
Se ordliste