Arveoppgjør og dødsbo

Blomst - iStockphoto
Det er vondt å miste en du er glad i, samtidig er det mange praktiske oppgaver som må tas hånd om. Her finner du informasjon om hva du må gjøre som fullmektig eller arving. 

Bankforholdet ved dødsfallDokumenter Dette skjer med bankforholdet ved dødsfall:

  • Avdødes engasjement er sperret for uttak, også for personer som har hatt disposisjonsrett.
  • Nettbank, Avtalegiro og eFaktura er slettet.
  • Faste trekk til boliglån i banken vil fortsette selv om konto er sperret.
  • Kontoene er åpne for innbetalinger.
  • Dersom avdøde har livs- eller pensjonsforsikringer vil arvingene bli kontaktet av DNB Livsforsikring.


Regninger knyttet til begravelsesseremonien, husleie, strøm, telefon, skadeforsikring og restskatt kan betales fra avdødes konto før skifteattest foreligger.