Aksjer og Fond

Spirer
Mange har investering og sparing gjennom aksjer og fond. Nedenfor finner du mer om hvordan du skal gå frem når det gjelder midler i fond og aksjer.

Aksjer

Har avdøde aksjer eller andre verdipapirer på en VPS-konto hos oss, vil disse normalt bli stående inntil vi får beskjed fra fullmektig/enearving, eller eventuelle arvinger, om hva vi skal gjøre med midlene. Dersom avdøde hadde inngått egne avtaler eller kontrakter gjennom DNB Markets vil vilkårene i disse avtalene/kontrakten kunne gi DNB Markets rett til umiddelbart å avslutte disse som følge av dødsfallet for avdødes regning og risiko.

Oppgjør av verdipapirer og kontrakter inngått gjennom DNB Markets

For å kunne gi informasjon, gjennomføre salg eller overføring av verdipapirer eller avslutte løpende kontrakter inngått gjennom DNB Markets, trenger vi:
  • fullmakt fra alle arvinger hvis det ikke er oppgitt fullmektig
  • skriftlig beskjed i henhold til mottatt fullmakt om hvordan avdødes verdipapirer og eventuelle kontrakter skal behandles
Dersom skifte/uskifteattest allerede er sendt oss, trenger du ikke å sende denne på nytt. Legg merke til at vi må ha fullmakt for å kunne utlevere opplysninger om avdødes beholdning av verdipapirer og kontrakter. For salg eller overføring av verdipapirer trenger vi opplysninger om konto for oppgjør for salget og den VPS-konto som verdipapirene skal overføres til.

Beslutninger knyttet til disposisjon av verdipapirer med salg, avslutning av kontrakter mv. kan være vanskelig å ta stilling til. Dersom du har spørsmål ta gjerne direkte kontakt med DNB Markets. Ønsker du mer informasjon om VPS-konto og salg av verdipapirer, ta kontakt på telefon 915 08940. Gjelder din forespørsel andre kontrakter eller avtaler avdøde inngått gjennom DNB Markets, kan du ringe 915 08940.

NB! Har du allerede sendt inn skifteattest til oss, trenger du ikke å sende inn skifteattesten flere ganger.

Fond

Når en avdød har fondsandeler, kan arvingene enten overta eller løse inn disse. Hvis arvingene ikke allerede er kunde i DNB må det bli opprettet et kundeforhold før andelene overføres. Dette kan gjøres på www.dnb.no/blikunde-bankid. Når kundeforholdet er i orden, overfører vi fondsandelene til arvingene. Samtidig gir vi beskjed til boet om at overføringen har funnet sted.

Oppgjør av fond

For å kunne overføre eller løse inn den avdødes fondsandeler trenger vi:
  • fullmakt fra alle arvinger hvis det ikke er oppnevnt fullmektig
  • skriftlig beskjed om hva arvingene ønsker – å overta eller løse inn fondsandeleneNB! Har du allerede sendt inn skifteattest til oss, trenger du ikke å sende inn skifteattesten flere ganger.