Eiendom og lån

Bolig
På denne siden finner du mer informasjon om lån og eiendom i forbindelse med dødsbo.

Lån

Hvis avdøde har lån i DNB, må lånet innfris så snart som mulig. Normalt innen seks måneder fra dødsdatoen. Så lenge skiftebehandlingen pågår, kan lånet fortsatt stå i avdødes navn. Det må da betales som normalt. Hvis lånet trekkes automatisk fra avdødes konto, vil trekket fortsette å løpe så lenge det er dekning på konto.

I et uskiftet bo vil lånet bli registrert på gjenlevende ektefelle. Det samme gjelder der ektefelle eller samboer overtar boet i privat skifte sammen med felles barn.

Hva skjer med avdødes lån?

Lånet må innfris så snart som mulig, normalt innen seks måneder fra dødsdato.

Lån kan beholdes i avdødes navn så lenge skiftebehandlingen pågår. Avdrag og renter må fortsatt betales som normalt. Hvis avdøde har avtalt fast betaling fra sin konto, vil trekket fortsette så lenge det er dekning på kontoen.

Trekk fra konto som går via eFaktura eller Avtalegiro vil bli slettet.

Ønsker noen av arvingene å overta lånet, må dette skje ved søknad om nytt lån.

Dersom avdøde har lån sammen med en annen person (medlåntaker), må arvinger gjøre en avtale med medlåntaker om hvem som skal betale og innfri lånet.

Dersom boet overtas i uskifte vil lånet bli registrert på gjenlevende ektefelle. Det samme gjelder der ektefelle eller samboer overtar boet i privat skifte sammen med felles barn.

Oppgjør av lån

Medlåntaker
Dersom det finnes en medlåntaker på lånet, må arvingene gjøre en avtale med vedkommende om hvem som skal betale og innfri lånet. Det er viktig å huske at alle etterlatte er ansvarlige for lånet.

Overtakelse av lån
Ønsker noen av arvingene å ta over lånet, må dette skje ved eventuell søknad om nytt lån for innfrielse av lånet som skal overtas. Du kan lese mer og søke om lån her

Kausjon
Har den avdøde kausjonert for en annens lån, må dette ordnes i forbindelse med skiftebehandlingen. Arvinger som overtar ansvar for gjeld, er også ansvarlige for forpliktelser knyttet til kausjon.

Innfrielse av lån

» Her finner du skjema for innfrielse av lån

NB! Har du allerede sendt inn skifteattest til oss, trenger du ikke å sende inn skifteattesten flere ganger.

Fast eiendom

Ofte vil det være behov for å selge avdødes eiendom.

Vi kan bistå med råd og tjenester som gjør det enklere å taksere og selge eiendom i et dødsbo.

» Ta kontakt med oss for mer informasjon


NB! Har du allerede sendt inn skifteattest til oss, trenger du ikke å sende inn skifteattesten flere ganger.