Forsikring

Lavendelker
DNB tilbyr en rekke forsikringer for privatpersoner og bedrifter. Det er derfor ikke uvanlig at en person både har private forsikringer i DNB, og i tillegg er forsikret hos oss gjennom arbeidsgiveren sin. Her finner du mer informasjon om forsikringer.

Hva skjer med avdødes forsikringer?

Livsforsikring
Livsforsikring utbetales som regel til begunstiget, gjenlevende ektefelle eller eventuelle arvinger. For å kunne utbetale en livsforsikring trenger vi:

•    kopi av skifte- eller uskifteattest
•    kontonummeret til den eller de som skal motta utbetalingen
•    kopi av eventuelt testament da avtalen kan være begunstiget i testaments form
•    eventuelle fullmakter fra arvingene
•    dødsattest dersom den avdøde var bosatt i utlandet

Pensjonsforsikring
Hvis avdøde hadde en privat pensjonsavtale, og utbetalingen har startet, blir pensjonen utbetalt til og med den måneden dødsfallet skjedde.

Hadde avdøde en kollektiv pensjonsavtale fra arbeidsforhold, og utbetalingen har startet, utbetales pensjonen til og med måneden etter dødsfallet.

Den kollektive avtalen kan være tilknyttet pensjon til fordel for ektefelle/fraskilt ektefelle, barn under 18/21 år eller samboer. Hvilke dekninger pensjonsavtalen eventuelt har er avhengig av hvilken avtale som har blitt inngått med DNB.

Ta kontakt med DNB Livsforsikring for mer informasjon om Livs- og pensjonsforsikring på telefon 915 04800 eller e-post til pensjon.privat@dnb.no

Skadeforsikring
Forsikring på hus, bil, hytte og lignende fortsetter å løpe så lenge premien blir betalt. Vi anbefaler derfor at DNB Forsikring kontaktes for avklaring i forhold til hvordan skadeforsikringene skal håndteres i forbindelse med arveoppgjøret.

Betalingsforsikring
Hvis den avdøde hadde betalingsforsikring, vil vi slette saldoen på alle kredittkort og eventuelle forbrukslån når vi får melding om dødsfallet fra folkeregisteret. Vi trenger ingen ytterligere dokumentasjon fra dødsboet.

Personalforsikring
Dersom avdøde har forsikring som dekker dødsfall gjennom sin arbeidsgiver, er det arbeidsgiveren som melder dødsfallet. Ta kontakt med arbeidsgiver og be dem om å gjøre dette, slik at du unngår unødvendig venting. Når personalforsikringen ligger i DNB, betaler vi den vanligvis ut innen én uke etter at vi har mottatt nødvendig dokumentasjonen.

Norsk Pensjon
Hvis du er fullmektig/arving og ønsker opplysninger om hvor avdøde har livsforsikringer og pensjoner, finner du en oversikt her.

Du kan be om informasjon fra tjenesten ved å benytte et elektronisk skjema. Henvendelsen vil bli behandlet i løpet av 2-4 virkedager. Svaret du får fra Norsk Pensjon vil kun inneholde opplysninger om hvor eventuelle forsikrings- og pensjonsordninger befinner seg.

NB! Har du allerede sendt inn skifteattest til oss, trenger du ikke å sende inn skifteattesten flere ganger.

Oppgjør av forsikringer

Forsikringer skal som hovedregel utbetales direkte til arvinger og skal ikke inngå i oppgjøret.

Avhengig av hvilken dekning avtalen er tilknyttet kan utbetaling gjøres til:
  • Begunstiget
  • Ektefelle
  • Arving etter lov eller testament

Fra kollektive pensjonsavtaler kan utbetalingene være forbeholdt
  • Barn under 18/21 år
  • Ektefelle/registrert partner, fraskilt ektefelle eller samboer

For at tidligere ektefelle skal ha rett på utbetaling sier ekteskapsloven at:
  • Ekteskapet må ha vart i minst 10 år
  • Fraskilt ektefelle må være fylt 45 år ved skilsmissen
  • Fraskilt ektefelle må ikke være gift på nytt
  • Medlemmet må være medlem av en pensjonsordning med ektefelledekning mens ekteskapet besto
Hvis både ektefelle og tidligere ektefelle har krav på pensjon skal utbetalingen fordeles etter antall påbegynte år hver av dem var gift med avdøde.

En samboer vil kunne være berettiget utbetaling hvis avtalen er tilknyttet dekning til fordel for samboer. Definisjon av samboer kan være forskjellig avhengig av produktet.

Ta kontakt med DNB Livsforsikring for mer informasjon om Livs- og pensjonsforsikring på telefon 915 04800 eller e-post til pensjon.privat@dnb.no