Ord og uttrykk ved boligkjøp

Alfabetisk rekkefølge:

Aksjeleilighet
En aksjeleilighet er veldig lik en andelsleilighet/borettslagsleilighet. Men i stedet for å kjøpe en andel i et borettslag eller andelslag, kjøper du en aksje med leierett til en bestemt leilighet. Leiligheten eies av et aksjeselskap/boligaksjeselskap, som er veldig likt et borettslag. Du blir medeier/aksjonær i boligaksjeselskapet og får medbestemmelsesrett sammen med de andre aksjonærene. Som regel kan aksjen med tilhørende leierett til leiligheten selges fritt for markedspris. Det kan være knyttet fellesgjeld til en aksjeleilighet (se også: Fellesgjeld).


Andelsleilighet
En andelsleilighet er det samme som en borettslagsleilighet. Det betyr at det er et borettslag eller andelslag som eier leiligheten, men du har borett og kan selge din andel. Borettslaget har ofte en fellesgjeld som du også får en andel av. Denne gjelden nedbetaler du via felleskostnadene. Andre felleskostnader kan komme i tillegg, som kommunale avgifter, parabol/kabel-tv og lignende. Derfor har andelsleiligheter ofte høyere felleskostnader enn selveierleiligheter.  (se selveierbolig nedenfor)


Annuitetslån
Annuitetslån innebærer at du betaler lånet i et like stort beløp hver måned, inntil lånet er nedbetalt. I begynnelsen er avdrags-/ nedbetalingsdelen liten, mens rentedelen er stor. Etterhvert som tiden går, øker avdragsdelen, og rentedelen blir mindre. Fordi du betaler det samme hver måned,gjør annuitetslån det enklere å ha oversikt over økonomien. Hvis renten endrer seg, endrer også månedsbeløpet seg, men slik er det med alle lån, med mindre du binder renten.


Avdragsfri periode
Lånekostnader består normalt av avdrag og renter. Du kan avtale med banken å ikke betale avdrag i en avtalt periode.


Borettslagsleilighet
På papiret er det borettslaget som eier leiligheten, mens du leier leiligheten av borettslaget. Din andel av fellesgjelden betales gjennom husleien, som vanligvis også dekker fellesutgifter. Leilighetens verdi er det du betaler for leiligheten, pluss andel av fellesgjeld.


Bruttoareal (BTA)
Utvendige mål, totalareal inklusive boder og garasje.


Bud
Et bud er et bindende tilbud om kjøp av bolig. Alle bud, budforhøyelser, aksept og avslag skje skriftlig. De ulike eiendomsmeglerne tilbyr nå elektroniske løsninger for budgivning på sine boligprospekter. Alternativt kan du sende budskjema til megler med faks, med MMS eller på scannet inn på e-post.

 
Depositum
Når du leier bolig er det vanlig å innbetale et depositum på sperret konto, til dekning av skader påført av utleie eller manglende husleieinnbetaling. Rentene på kontoen tilfaller leieboer.


Dokumentavgift
Dokumentavgift er en avgift til statskassen som skal betales ved tinglysing av visse dokumenter, for eksempel tinglysing av skjøte på fast eiendom. Det må betales en omsetningsavgift ved kjøp av selveierbolig på 2,5% av kjøpesum. Dette gjelder ikke for  borettslag/ andelsleiligheter eller aksjeleiligheter.


Effektiv rente
Effektiv rente viser hvor mye lånet koster totalt, fordi den også inkluderer kostnader og gebyrer.


Eierskifteforsikring
Skal du selge bolig, har du ansvar i fem år etter salget for vesentlige skjulte feil ved boligen. Dette ansvaret er objektivt, altså er du ansvarlig uten at du trenger å ha skyld i skadene. En eierskifteforsikring er en ansvarsforsikring du kan kjøpe for å sikre deg selv mot slike krav. Eierskifteforsikring formidles av eiendomsmeglere og advokater.


Fast rente
Du kan du avtale fast rente på boliglånet ditt i en periode. Du kan binde lånerenten i 3 år, 5 år eller 10 år, på deler av lånet eller hele, avhengig av hvilken lånetype du har. Binder du renten på lånet ditt vil det si at du har en fast, avtalt rente som forblir den samme uavhengig av hvordan den flytende renten i markedet svinger.


Fellesgjeld
Fellesgjeld er gjeld som tilhører et borettslag, og alle som har borett eller andel i en leilighet i borettslaget, eier også en del av gjelden. Gjelden er ofte tatt opp for å betale for arbeid i borettslaget som kommer alle leilighetene eller beboerne i borettslaget til gode, for eksempel rehabilitering av bad, bytting av vinduer, oppussing av fasade eller bygging av balkonger.

Fellesgjelden nedbetaler du månedlig sammen med felleskostnadene. Høy fellesgjeld betyr høy husleie. NB! Fellesgjeld teller med som din gjeld og har betydning for hva du får i lån av banken.


Festet tomt
En tomt du leier på langtidskontrakt av en grunneier. Kan medføre økte kostnader i fremtiden.


Finansieringsbevis
Også kalt lånebevis. Om du for eksempel skal kjøpe bolig, vil megler gjerne være sikker på at du har finansieringen i orden. Finansieringsbeviset er en uttalelse fra banken som bekrefter at du får låne opptil en gitt sum.


Flytende rente
Har du et lån med flytende rente, vil det si at renten endres etter at prisen på penger (pengemarkedet) svinger. Dersom markedsrenten endres vil renten du har på lånet ditt, normalt påvirkes av dette.
Når renten går opp eller ned har du krav på minst 6 ukers varsel før endringen trer i kraft.


Førstehjemslån
Vårt lån til din første bolig heter Boliglån Ung i DNB. Boliglån Ung får du også når du skal låne til din 2. eller 5. bolig inntil du fyller 34 år, med gunstige betingelser på lån inntil 85% sikkerhet.


Heftelse
Pant, leiekontrakter, boretter eller andre forpliktelser som er tinglyst på eiendommen.

 
Løpetid
Nedbetalingstiden for et lån, for boliglån vanligvis mellom 20 og 30 år.


Mellomfinansiering
Hvis du har kjøpt ny bolig som du overtar før du har solgt den du bor i for øyeblikket, trenger du mellomfinansiering. Vanligvis er mellomfinansieringslånet avdragsfritt fram til din nåværende bolig blir solgt, og det gamle lånet blir tilbakebetalt.


Målebrev
Kommunalt dokument som angir nøyaktige mål på tomten. Kontroller både bruttoareal (totalareal) og nettoareal (der områder som ikke kan benyttes til byggeformål er trukket fra, f.eks veier)


Nominell rente
Nominell rente er den rentesatsen som ligger til grunn for et lån, og som avgjør hva ditt terminbeløp blir. Den inkluderer ikke andre kostnader ved lånet, f.eks gebyrer.


Rammelån
Rammelån er et boliglån hvor du kan låne inntil 60% av boligens verdi. Innenfor denne rammen styrer du selv hvordan pengene brukes, og du overfører selv pengene fra lånet til kontoen din i nettbanken. Du betaler kun renter på benyttet del av rammen og det koster ingenting å overføre fra lånet.  Rammelån passer best når man har eid bolig en stund og har ordnet økonomi.


Realkausjon

Realkausjon være et alternativ for å dekke opp for manglende egenkapital ved låneopptak. Som realkausjonist stiller du egen eiendom som sikkerhet for en annens lån. Det betyr det at banken gjør deg ansvarlig for å betale gjelden dersom personen du har kausjonert for, ikke betaler. Det er viktig å tenke seg nøye om før du sier ja til å kausjonere for noen. Tenk også over hvor mye du vil kausjonere for, du kan sette en begrensing.


Refinansiering
Å refinansiere betyr å øke lånet man har allerede i dag. Det kan hende at du har flere små lån som du ønsker å bake inn i boliglånet ditt, eller kanskje har du lyst til å høre med banken om det er mulig å øke lånebeløpet, fordi du har planer om å kjøpe bil eller bygge på huset ditt. Hvis du skal refinansiere, kan det hende at du trenger en verdivurdering av boligen din.


Salgsoppgave
Meglerens beskrivelse av boligen, skal gi relevante opplysninger om boligen og dens beskaffenhet.


Selveierbolig
Kjøper du en selveierbolig, har du full eierrett over boligen, og du kan leie den ut uten å ha tillatelse fra et styre. Altså uten at du må spørre noen om lov. Når du kjøper en selveierbolig, er det ikke forkjøpsrett. Det påløper dokumentavgift ved kjøp av en selveierbolig.


Serielån
Serielån er et lån der summen du betaler ned på lånet, altså avdragsdelen, er det samme hver måned. Men fordi lånet blir mindre, vil rentedelen per måned bli lavere. Med et serielån betaler du altså mer i begynnelsen av låneperioden og mindre etter hvert.


Takst
Hvis du skal kjøpe bolig, dukker ordet takst opp – i to forskjellige former: verditakst og lånetakst.

Verditaksten er en takstmanns vurdering av hva boligen er verdt på markedet. Lånetakst er en mer forsiktig vurdering og ligger vanligvis 10–20 prosent lavere enn verditakst for å indikere hvor mye lån man maksimalt bør ha på den eiendommen.

Verditaksten blir brukt som et utgangspunkt av eiendomsmegleren når han eller hun setter en prisantydning på boligen. Når noen sier at de har kjøpt over eller under takst, er det verditaksten de viser til. Når du skal låne i banken, tar de utgangspunkt i hva boligen ble solgt for, ikke hva taksten sa på forhånd.