Du kan gjennom spotforretningen foreta en nøyaktig inndekning av ditt valutabehov på det tidspunkt behovet oppstår.

Du kan dra nytte av en kursstigning (ved valutasalg) eller et kursfall (ved valutakjøp) helt frem til vekslingstidspunktet.

En vesentlig begrensning ved spotforretninger er at bedriften ikke kjenner valutakursen før tidspunktet da spotforretningen inngås, og kan derfor vanskelig foreta en langsiktig planlegging og budsjettering av inntekts- og utgiftsstrømmene.

Spotveksling er ingen sikring, og bør derfor innpasses som en del av den totale valutastrategi.

Les mer om vårt tilbud av valutasikringsforretninger
Kontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler