Spotforretning

Ved å benytte en spotforretning kan du foreta en nøyaktig inndekning av ditt valutabehov, til din valutakonto, på det tidspunkt behovet oppstår.

Kursavtale

Om du har behov for å overføre mer enn NOK 1 000 000 til utlandet kan DNB Markets tilby en kursavtale i tilknytning til betalingsoppdraget. Med en kursavtale låser du  inn vekslingskursen for utenlandsbetalingen. Kursavtaler er forpliktende og  kan kun inngås i samråd med valutamegler. 


Ta kontakt med oss på 24 16 90 90 dersom du som privatperson ønsker å vite mer om hvordan du  en inngå en spotforretning eller en kursavtale.


Les mer om vårt tilbud av valutasikringsforretningerKontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler