Foredragsholdere

  Foredragsholder Kurs
Bjrn Erik Johansen Bjørn Erik Johansen
Senioranalytiker, Risk Advisory

Bjørn Erik er utdannet Handelsøkonom. Han er spesialist på valutamarkedet og har jobbet med valutainstrumenter siden 1993.
Del I, II og III
Stle Johansen Ståle Johansen
Senioranalytiker, Risk Advisory

Ståle er utdannet Siviløkonom fra BI og har en MBA i finans fra NHH. Han har jobbet i banksektoren siden 2000, for DNB Markets fra 2003. Før han begynte i banksektoren hadde han ansvaret for valuta- og renterisikostyring i Telenor-konsernet. Han har også vært senior associate i Arthur Andersen & Co.
Del I, II og III
Eirik Larsen Eirik Larsen
Senioranalytiker Regionale meglerbord

Eirik er utdannet fra Handelsakademiet i 1981. Han har erfaring fra rente- og valutamarkedet som megler og analytiker siden 1981. Eirik Larsen er blant annet ansvarlig for teknisk analyse i DNB Markets.
Del I
Brge Rogstad Børge Rogstad
Leder av Risk Advisory

Børge er utdannet MSc (Sivilingeniør) i matematikk fra NTNU og har en MBA i finans fra NHH. Han har arbeidet for DNB Markets siden 2001.
Del III
Anders ksendal Anders Øksendal
Senioranalytiker, Risk Advisory

Anders har en PhD i matematikk fra UiO/UCLA. Han har arbeidet i DNB siden 2001, i DNB group risk management og Risk Advisory.
Råvareskolen og Del III
Karl Magnus Maribu Karl Magnus Maribu
Senioranalytiker, Råvarer og Risk Advisory

Karl Magnus har PhD fra NTNU i energi og kraftmarkedsinvesteringer og har siden 2002 opparbeidet seg erfaring fra DNB Markets, Point Carbon, Berkeley Lab i California, Ecole des Mines de Paris og Sintef Energiforskning.
Råvareskolen og Del III