DNB Ringvirkninger -   starte bedrift gir fantastiske ringvirkninger