• Chatbot
 • Hjelp og veiledning
 • Finn ditt DNB-kontor
 • Avtal møte

Fondsendringer

Her finner du informasjon om vesentlige endringer i fond som vi distribuerer.

Mann sitter ved bord og prater i mobilen

Aksjefondet SEB Norway Focus C avvikles

Vi informerer i dag andelseiere om at dette fondet blir avviklet. Dette er et fond som forvaltes av SEB Invesment Managemet. De har besluttet at fondet skal fusjoneres med SEB Nordenfond C (SE0020053353) den 12. juni. Dette er dessverre et fond vi ikke distribuerer og andelene blir derfor innløst i månedsskifte mai/juni.

Slik foregår avviklingen

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet er allerede stengt for handel og eventuelle spareavtaler er avsluttet. Hvis andelene er plassert på DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Er derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon fra SEB Investment Management

Vi starter opp distribusjon av DNB Fund - Brighter Future N

Fondet investerer hovedsakelig i fremvoksende land i Latin Amerika, Asia, Øst-Europa, Afrika og Midtøsten, men fondet kan også investere i andre aksjemarkeder, i selskaper som har det meste av sin forretningsvirksomhet i fremvoksende land. Investeringer i disse aksjemarkedene kan også gjøres indirekte gjennom depotbevis, notert på børs eller et regulert marked.

 • ISIN: LU2238280866
 • Forvaltningshonorar: 0,85 %
 • Plattformhonorar 0,30 %

Fondet forvaltes av DNB Asset Management

Vi avvikler distribusjon av 15 aksjefond

Vi informerer de kunder som eier andeler i disse utvalgte fondene at vi starter en avviklingsprosess. DNB ønsker å tilby våre kunder et bredt og konkurransedyktig fondsutvalg innenfor ulike geografiske områder, bransjer og sektorer. Utvalget evalueres årlig basert på tilbakemeldinger fra kunder og etterspørsel. Vi har nå utført en årlig gjennomgang av verdipapirfondene som distribueres av DNB, og noen av disse fondene vil ikke lenger være tilgjengelig på våre handelsplattformer grunnet liten etterspørsel fra våre kunder.

Hva må andelseier gjøre?

Fra og med 16. mai 2023 vil ikke fondene lenger være tilgjengelig for handel på DNB sine handelsplattformer Vi ber derfor om at andelseiere enten innløser sine andeler i overnevnte fond eller gjennomfører et fondsbytte til et annet fond som vi tilbyr. Om andelseiere ikke foretar seg noe innen 16. mai, vil alle andeler i disse fondene automatisk bli innløst av oss så raskt som mulig fra og med kursdato 23. mai 2023. Endelig innløsningsbeløp vil bli overført til bankkontoen i i DNB Aksjesparekonto. Hvis andelseier har andeler utenfor DNB Aksjesparekonto vil andelene bli reinvestert til DNB Likviditet A. Vi gjør spesielt oppmerksom på at løpende spareavtaler i disse fondene er blitt avsluttet. Ønsker andelseiere en ny spareavtale, må den etableres på nytt i det fondet som velges.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Følgende fond vil ikke lenger være tilgjengelig for handel på DNBs handelsplattformer, og vil bli avviklet hos oss:

 • Danske Invest USA - ISIN DK0060517076
 • Danske Invest Horisont 100 - ISIN DK006057591
 • Danske Invest Europa Small Cap KL NOK - ISIN DK 0060587285
 • Danske Invest Horisont 80 - ISIN DK0060657328
 • Norron Active R - ISIN LU0619829491
 • Schroder ISF US Small and Midcap Eq - ISIN LU0205193047
 • Schroder ISF EU Value - ISIN LU0161305163
 • Vontobel Global Eq B - ISIN LU0218910536
 • Odin Aksje B - ISIN NO0010732878
 • Abrdn Emerging Markets Eq A - ISIN LU0132412106
 • SEB Prime Solutions APS Global Equity - ISIN LU1048479510
 • Templeton Emerging Markets - ISIN LU0188151921
 • Franklin Mutual Global Discovery A - ISIN LU0211331839
 • Schroder ISF US Smaller Comp A Inc - ISIN LU0012050646
 • Franklin mutual Beacon A - ISIN LU0070302665

Aksjefondet Norquant ESG F avvikles

Vi informerer i dag andelseiere om at dette fondet blir avviklet. Dette er et fond som forvaltes av FCG Fonder AB (NorQuant Kapitalforvaltning AS). De har besluttet at fondet skal fusjoneres med NorQuant Multi Asset (SE0014957916) den 8. mai. Dette er dessverre et fond vi ikke distribuerer og andelene ble derfor innløst i slutten av april.

Slik foregår avviklingen

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet er allerede stengt for handel og eventuelle spareavtaler er avsluttet. Hvis andelene er plassert på DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Er derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Mer informasjon fra FCG fonder AB

Aksjefondet SEB Legemiddel avvikles

Vi informerer andelseiere at aksjefondet SEB Legemiddel (LU0047324214), som forvaltes av SEB Investment Management, blir avviklet.

Den 21. april fusjoneres fondet med SEB Bioteknikfond (LU2553409058). Dette er et fond som ikke DNB distribuerer og derfor blir fondet avviklet og andelene blir innløst i begynnelsen av april.

Slik foregår avviklingen

Andelseier trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet er allerede stengt for handel og eventuelle spareavtaler er avsluttet. Hvis andelseier har fondet plassert på sin DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Har andelseier derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon fra SEB Investment Management finnes her

Swedbank Robur Østeuropafond (SE0000539421) splittes

Fondet som forvaltes av Swedbank Robur Fonder AB har vært stengt for handel siden februar 2022 grunnet Russlands invasjon av Ukraina.

Vi informerer andelseiere om at fondet deres blir splittet i to fond, et Østeuropafond og et Emerging Europe fond, den 27. april 2023. Den likvide delen av beholdningen vil inngå i Emerging Europe Fond, mens den ikke-likvide beholdningen med russisk eksponering vil inngå i Østeuropafondet.

Hva betyr dette for andelseiere?

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Det forventes at nær all beholdning i Robur Østeuropafond flyttes til Emerging Europe fondet. Dessverre distribuerer ikke DNB det overtakende fondet og andelene til andeleierne vil dermed bli innløst i begynnelsen av april. Skulle Østeuropafondet en gang i fremtiden bli likvid igjen vil andelseiere motta en etterbetaling fra DNB.

Hvis andelseiere har fondet plassert på sin DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Har andelseier derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon fra Swedbank Robur Fonder AB finnes her

Løpende kostnad på DNB indeksfond har blitt korrigert/redusert

Vår egen fondsprodusent (DAM), har endret beregningsgrunnlaget for løpende kostnad (ongoing charge) på indeksfondene. Dette har de implementert i mangel av en tydelig bransjepraksis, og blant annet holdes skatt utenom beregningen. Løpende kostnader blir derfor redusert med ca. 0,02 %. Denne endringen gjør det enklere å sammenligne kostadstallet med andre fond fra andre produsenter.

Fondsbransjen avventer en felles avklaring på hvilke kostnadselementer som kreves når PRIPPS regulativ innføres i Norge.

Det presiseres at til tross for ny beregning av løpende kostnad, så er alle kostnadene allerede belastet både i fondets kurs og avkastning. Fondets nøkkelinformasjonsdokumenter (KIID) og prospekter er oppdatert og vises i fondslistene våre.

 • DNB Spare 100:Løpende kostnad: gammel: 0,27 %, ny: 0,25 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,35 %
 • DNB Spare 30:Løpende kostnad: gammel: 0,27 %, ny: 0,25 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,35 %
 • DNB Spare 50:Løpende kostnad: gammel: 0,27 %, ny: 0,25 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,35 %
 • DNB Spare 80:Løpende kostnad: gammel: 0,27 %, ny: 0,25 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,35 %
 • DNB Barnefond A:Løpende kostnad: gammel: 0,12 %, ny: 0,10 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,20 %
 • DNB Europa Indeks A:Løpende kostnad: gammel: 0,12 %, ny: 0,10 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,20 %
 • DNB Global Emerging Markets Indeks A:Løpende kostnad: gammel: 0,22 %, ny: 0,20 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,30 %
 • DNB Global Indeks A:Løpende kostnad: gammel: 0,12 %, ny: 0,10 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,20 %
 • DNB Global Industrisektor Indeks A:Løpende kostnad: gammel: 0,12 %, ny: 0,10 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,20 %
 • DNB Global Materialsektor Indeks A:Løpende kostnad: gammel: 0,12 %, ny: 0,10 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,20 %
 • DNB Klima Indeks A:Løpende kostnad: gammel: 0,14 %, ny: 0,12 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,22 %
 • DNB Norge Indeks A:Løpende kostnad: gammel: 0,12 %, ny: 0,10 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,20 %
 • DNB Norden Indeks A:Løpende kostnad: gammel: 0,12 %, ny: 0,10 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,20 %
 • DNB USA Indeks A:Løpende kostnad: gammel: 0,12 %, ny: 0,10 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,20 %

Forvaltningshonoraret for DNB Barnefond senkes til 0,1 %

Endringen implementeres fra 1. mars 2023.

Investeringsprofil

DNB Barnefond er et indeksnært aksjefond hvor 80 prosent normalt investeres i aksjer som er notert i de nordiske markedene, og resterende andel investeres i internasjonale aksjer gjennom eierandeler i verdipapirfondet DNB Klima Indeks. DNB Barnefond investerer ikke i selskaper med direkte eksponering til fossilt brensel eller i selskaper med høy grad av klimagassutslipp. Fondet har tilleggskriterier utover DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper innen konvensjonelle våpen, kommersiell spillvirksomhet og produksjon av alkohol.

 • Forvaltningshonoraret senkes fra 0,20% til 0,10%
 • Den nordiske indeksforvaltningen videføres
 • Den globale andelen på 20% som i dag er investert i DNB Global Lavkarbon erstattes av DNB Klima Indeks.

JPM Emerging Europe Equity Fund splittes og åpnes for handel

Fondet har som tidligere opplyst vært stengt for handel siden 28. februar 2022 grunnet russisk invasjon av Ukraina. Fondet splittes i to for å skille mellom den russiske eksponeringen som fortsatt vil være stengt for handel og likvide midler. Kunder trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse.

Hvordan foregår splitten?

Eksisterende fond (andelsklasse), splittes nå ut i en ny andelsklasse med bytteforholdet 1:1. Det betyr at kunden får like mange andeler i begge andelsklassene.

I praksis vil de likvide verdipapirene bli flyttet til en overtagende ny andelsklasse som får navnet JPM Emerging Europa Eq II A (ISIN: LU2549521172), og det er denne andelsklassen som åpnes for handel fra den 17. februar 2023. Fondets russiske eksponering vil bli værende og forbli stengt for handel inntil det russiske markedet åpnes for handel igjen.

Fondskursene for begge andelsklassene vil først bli offentligjort på splittdatoen 17. februar 2023.

Ytterligere informasjon finnes på JP Morgan sin hjemmeside

Fondskursen i aksjefondet Storebrand Norge splittes

Storebrand splitter fondskursen i Storebrand Norge A (ISIN: NO0008000783) med en faktor på 1000 den 10. februar 2023.

Fondet vil fortsatt være åpen for handel i perioden.

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe, men de vil oppleve å få tildelt nytt sett med andeler og nytt nivå på fondskursen. Markedsverdien forblir uforandret.

Fondsendringer fra 2023

Fondsendringer fra 2022

Fondsendringer fra 2021

Mer informasjon om endringene

Tidligere nyheter

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB