Sparekalkulator

Illustrasjon av kalkulator
Bruk sparekalkulatoren for å se hvor mye dine sparepenger kan vokse.
✓ Med en månedlig spareavtale overføres fast beløp automatisk til sparing
✓ Når sparingen går automatisk er det lettere å legge penger til side
✓ Finn sparemetoden som passer for ditt sparemål
 

Sparekalkulator

Sparekalkulator

 
 
 
 
-
*Skatteeffekt og inflasjon er ikke hensyntatt

Totalbeløp:

-
*Skatteeffekt og inflasjon er ikke hensyntatt
trueSparekalkulatorfullInitiertFastbelopStartbelopSpareperiodeRenteJegOnskerAaSpareSkrivUtsparebelopstartbelopperioderentemndsparingengsparingformal=For%20a%20ha%20noe%20i%20reserve 2000 0OverriddenDefaultMaxAmount 25000 100  krfalse 0 01000000100  krfalse 5.0 1.030.01.0  årfalse2.250.010.00.05 %false6924099999999099.99truetruefalse0.35 %,false,-
 

Spare-appen

Spare-app logo
Spare er appen som hjelper deg å holde oversikt over sparingen din. Sparer du til ferie, buffer, pensjon, i fond eller aksjer. Vi samler alt så du enkelt kan nå dine mål og oppfylle flere drømmer. 

Spareveilederen

Illustrasjon av mann med laptop
Spareveilederen viser ulike sparealternativer basert på tidshorisont og ønsket risiko.  
 
 

Husk at:

Historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
 

Våre spareprodukter

» Aksjesparekonto 
Kjøp og selg aksjefond uten at det utløser skatt underveis
 
For deg som er opptatt av lave kostnader
 
Optimal sammensetning av aksjer og renter tilpasset alder
 
Bundet sparing til pensjon med skatteutsettelse
 
 
Er en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond 
 
Du må være villig til å akseptere moderate svingninger 
 
Gi en gave som kan vokse i verdi, minstebeløp kr 100
 
Trenger du pengene innen kort tid? Se våre sparekontoer
Hvor mye koster det?
Det finner du i vår prisliste.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no