Mann som sitter p tuppen av et fjellDNB har øremerket 200 millioner for å gi vekstlån til innovative og raskt voksende bedrifter! Søknadsfristen for siste runde var 28. april. Eventuelt nye runder vil bli annonsert senere
 

Noen utvalgte bedrifter vil få tilgang til:


 • Vekstrådgivning

 • Bistand til kapitalinnhenting

 • DNB Vekstlån

Hvem kan søke?

Dere som:
 • Er en innovativ og raskt voksende bedrift, fortrinnsvis innen teknologi

Dere som har:
 • En tjeneste eller et produkt i markedet (ikke på MVP-/idéstadiet/pilot) 
 • Minst én kunde eller har inngått en kommersiell kontrakt
 • Forventet positiv cashflow senest innen to år
 • Mulighet for skalering og stort markedspotensial (helst internasjonalt potensial) 
 • Foretatt en grundig markedsanalyse/test i markedet og vurdert at markedet er modent for ideen
 • Beskyttet teknologien deres gjennom patent, patent i prosess eller har en strategi for å beskytte den
 • Et dyktig team med relevant erfaring som vil klare å drive selskapet gjennom vekstfasen

Hva gjør jeg for å bli vurdert?

Fyll ut søknaden. Den er forholdsvis omfattende og du bør sette av ca. 45 minutter for å fylle den ut. Hvis du vil lese gjennom spørsmålene på forhånd kan du se dem her.

Etter at søknadsfristen er passert vil en jury vurdere søknadene. Når juryen er ferdig med sitt arbeid (2-3 uker etter søknadsfristen), får du en tilbakemelding på om din bedrift er med videre. Les mer om neste steg under Vekstrådgivning.

Hva er vekstrådgivning?

Vi har satt sammen et team med spesialister på kapitalinnhenting og lånefinansiering. Hvis din bedrift blir valgt ut vil dette teamet kunne bistå med vekstrådgivning, kapitalinnhenting og/eller vekstlån. Hva som passer best for nettopp din bedrift, finner vi ut i samråd med deg.

Hva er DNB Vekstlån?

Med DNB Vekstlån ønsker vi å bidra til at flere vekstbedrifter får tilgang til vekstkapital.

Vi kommer til å ta større risiko enn hva som er normalt for oss som bank og har fjernet noen av våre tradisjonelle bankkrav.
I første omgang vil vi kun tilby vekstlån til noen få, utvalgte bedrifter. Maks beløp for vekstlån er 20 millioner per bedrift og det vil bli variabel risikoprising med typisk rente mellom 10 og 15 %.

Frist for å søke i første runde: 25. oktober 2018
Frist for å søke i andre runde: 20. januar 2019
Frist for å søke i tredje runde: 28. april 2019

Rammen på 200 millioner vil fordeles utover de tre rundene.

Hvis du har spørsmål, kan du ringe 915 04800 og si "finansiering".

Startskudd - der gode ideer ser dagens lys!

startskudd
Startskudd.no er DNBs plattform for crowdfunding, eller folkefinansiering. Crowdfunding er  finansiering der bedrifter ber folk om penger til å realisere idéen sin eller prosjektet sitt.

» Gå til Startskudd

NXT Matcher - møteplass for gründere og investorer

NXT Matcher
Sammen med Startupmatcher har vi utviklet NXT Matcher - en digital møteplass for gründere og investorer. Kom i kontakt med investorer, samarbeidspartnere eller finn dyktige medarbeidere.

» Gå til NXT Matcher