• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte
DNB Food & FoodTech Conference 2024
  • Oversikt
  • Program
  • Foredragsholdere
  • DNB NXT Arena
DNB FoodTech

DNBs hovedkontor i Bjørvika - 28. mai 2024

DNB Food & FoodTech Conference 2024 - enabling a sustainable food system

DNB gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til en Food & FoodTech konferanse med fokus på hvordan skape et bærekraftig matsystem. Konferansen er en møteplass for aktører i verdikjeden for mat; FoodTech-selskap, matindustri, investorer og andre interessenter som er opptatt av innovative løsninger og samtidig bidrar til det grønne skiftet.

OversiktProgram

DNB Food & FoodTech Conference 2024

- enabling a sustainable food system

Dato: 28. mai 2024

Sted: DNBs hovedkontor i Bjørvika

Tid: 09.00 – 15.30
09.00 - 09.50, Registrering, ID-sjekk og lunsj.

NB! Begrenset antall plasser

Arne Hjeltnes

Arne Hjeltnes

Årets konferansier er den matglade Arne Hjeltnes. En viktig bidragsyter til en spennende dag.

Emilie Voe Nereng med pannekaker

Emile Nereng

Matinfluenser og forfatter av boken «Hvorfor spiser vi ikke bananskall», vil dele hvordan hun lever for et sunt liv i balanse.

På scenen vil vi også møte

Johan Jörgensen, Founder of Sweden Foodtech, Rikke Kyllenstjerna, SVP Foods Chain og Global Key Account i Yara, Johanne Kjuus, Direktør i Bærekraft hos TINE, Audun Wickstrand Iversen, porteføljeforvalter for DNB Future Waves og andre foredragsholdere. Det blir panelsamtaler med bedrifter og politikere og innovative selskaper vil pitche.

Temaene er knyttet til Investeringmuligheter i Food og Foodtech, hvilke rammebetingelser må til for å forbedre og øke matproduksjon, fremtidens mat og hvordan fokusere mer på helse og bærekraft, og mye mer..

Food Tech Ingrid Drabløs

«Som pådriver for bærekraftig omstilling ønsker vi å løfte frem det viktige mat-systemet. Etablerte aktører må ta større ansvar for å redusere klimagassutslipp, vannforbruk og matavfall, og bidra til å stoppe tap av naturmangfold. Samtidig bidrar befolkningsvekst, klimaendringer og geopolitisk uro til at matproduksjon og effektive verdikjeder må forbedres og sikres. Innovasjon skjer både hos store selskap og i oppstartsselskap. Myndighetene må mer på banen for å sikre tilpasning av rammebetingelser for å legge til rette for riktig utvikling. På konferansen stiller vi de viktige spørsmålene til de som har myndighet og evne til å drive forandring.»
- Ingrid Drabløs,
Seniorrådgiver DNB

Ulf Strandberg

«As a Swede it is a privilege to work in Scandinavia’s largest bank, which also happens to be rightfully recognized as The Leading Seafood Bank globally. Furthermore, I am happy and grateful for the trust to introduce the Swedish (land-based) Food Industry & Food Universe to DNB’s audience in Björvika – and vice versa. As we share both similarities and differences, I am confident we can learn a lot about “what is cooking” in the Nordic food sector.»

- Ulf Strandberg
Client Manager DNB

Food Tech Audun Wickstrøm

«I 2022 kom språkmodellene med etterhvert familiære greske navn som ChatGPT og Gemini, og sammen med bildegjenkjennelser kan ukjente grønnsaker og oster gis navn og fakta i butikken.  Men ordmodeller er jo bare ord. Hva med handling? Kan man forestille seg menneskelignende roboter (humanoids) som jobber i menneskenes fotspor? Som jobber på åkeren, i grisebingen og løfter matkasser? Ja, jeg tror det. Det siste året har gitt oss konturene av humanoids som vandrer i våre fotspor». 
- Audun Wickstrøm Iversen,
Porteføljeforvalter DNB

Food Tech Dag Sletmo

«Vi klarer aldri å nå «net zero» hvis vi ikke endrer måten vi produserer mat på. Matproduksjon er en av de største kildene til klimagassutslipp – den står for rundt 1/3 av totalen. Mat er også den dominerende trusselen mot artsmangfoldet. Det er fordi den beslaglegger store landområder til fortrengsel for fri natur. Og den bruker store mengder ferskvann og tømmer grunnvannsreservoarene i store deler av verden. Disse utfordringene kan aldri løses uten fundamentale endringer i hvordan vi produserer mat. Og det kan bare skje med hjelp av ny teknologi. Og vi trenger mer akvakultur. FNs matvareorganisasjon FAO la i høst frem sitt aller første veikart for hvordan matssystement må endres for at vi skal klare å begrense global oppvarming til 1.5 grader. Ett av tiltakene er en økning i bærekraftig akvakulturproduksjon med minst 75% innen 2040. Norge er verdens ledende havbruksnasjon og har mye innovasjonsaktivitet – eksempler er landbasert oppdrett, men også lukkede merder i sjø, nye fôringredienser, bedre genetikk, digital teknologi og mye mer»
- Dag Sletmo, Industrispesialist i sjømatavdelingen i DNB

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB