• Chatbot
 • Hjelp og veiledning
 • Finn ditt DNB-kontor
 • Avtal møte
Transaction Banking Konferansen 2024
 • Oversikt
 • Program
 • Foredragsholdere
 • Stand
 • Oppsummering

18. april gikk Transaction Banking-konferansen av stabelen og noen av landets fremste eksperter gikk i dybden på makroøkonomiske endringer, trender og relevante finansielle løsninger.

Her er en oppsummering av noe av det viktigste som ble trukket frem på årets konferanse.

– I mine møter med bedrifter rundt i Norge, legger jeg merke til sterk innovasjonskraft i møte med nye muligheter og en robusthet i møte med endringene, sa Harald Serck-Hanssen da han innledet på DNBs Transaction Banking-konferanse 2024.

– Løsningene vi jobber sammen om på arbeidskapital og tryggere handel, det skaper finansiell fleksibilitet og trygghet, og reduserer risikoen på veien, sa Serck-Hanssen.

Astrid Prestnes Nordtorp, som leder Transaction Banking i DNB, ser at økt inflasjon, høyere rente og et større innslag av proteksjonisme preger mange norske bedrifter, deres likviditet og gir økende behov for forutsigbarhet:

– Vi ser derfor behov for gode likviditetsverktøy, arbeidskapitalfinansiering og handelssikring for våre bedriftskunder, og vi vil være en god samarbeidspartner, sa hun.

Eirik Larsen, seniorøkonom i DNB Markets, fortalte om makroøkonomien og nye prognoser:

– Verdensøkonomien går fortsatt på skinner, og våre prognoser sier at den vil vokse med 3,1 prosent i 2024. Vi har landet på at det første rentekuttet i Norge kommer i desember i år, det er fordi vi har en svak krone og usikre inflasjonsutsikter, sa han.

Gunvor Ulstein fra Ulstein Group hadde et meget engasjerende innlegg om hvordan selskapet har gått gjennom opp- og nedturer:

– Du må ta noen valg, vi legger oss ikke ned når det stormer, vi ser på mulighetsrommet. Det er utrolig godt å ha en bank som kan tåle en trøkk og kan være med oss ut i verden, sa hun.

Bredt fokus i CFO rollen

I en panelsamtale konkluderte Henrik Frisell, CFO i Nortura, Ida Lerner, CFO i DNB, og Ole Christian Sveen, Managing Director & Senior Partner i Boston Consulting Group, med at CFO-rollen krever håndtering av risikovurderinger i bred forstand og vurdering av gass og brems i et mer usikkert landskap. Som CFO må man ha et strategisk perspektiv, der makrobildet, bærekraft, teknologi, kundefokus og eierdialog er blant viktige fokusområder som påvirker finansiell styring.

Merethe Nødtvedt Jacobsen holdt et innlegg om hvordan hun som CFO i Avarn Security har fokus på likviditetsstyring og hvordan DNB Finsight bidrar til å forenkle og effektivisere hverdagen. Hun trakk blant annet frem følgende læringspunkter:

Vi må bevisstgjøre P&L-ansvarlige, og de må løpende måles på både resultat og likviditet.

 • Operative ledere og P&L-ansvarlige må vite hvordan de kan styre og påvirke likviditeten i sin organisasjon.
 • Bruk av gode verktøy med sanntidsdata, som Finsight, er essensielt for å kunne lage pålitelige analyser og prognoser med høy treffsikkerhet.
 • Prognoser med høy treffsikkerhet gir økt tillit hos alle interessenter (bank, styret, eiere), og gir en økt trygghet rundt investeringer.

Digitalisering, sikkerhet og bærekraft

Ingrid Hopp og Stig Ellingsen fra DNB pekte på tre hovedtrender innen Treasury:

 1. Digitalisering gjennom automatisering og digitale løsninger, der vi blant annet ser økning i tilgjengelige API’er mellom DNB, våre kunder og tredjeparter. Vårt likviditetsverktøy, DNB Finsight, gir for eksempel innsikt på tvers av selskapsstrukturer, valutaer og banker.
 2. Trusler knyttet til cyberangrep og bedragerier øker, og det er økt fokus på sikkerhet og risikostyring i en mer usikker verden. Det digitale trusselbildet i 2024 sett fra DNBs perspektiv:
 • Løsepengevirus er fortsatt den største digitale trusselen
 • Kunstig intelligens (KI) vil føre til mer effektiv sosial manipulering
 • Tredjepartsrisiko vil fortsette å øke
 • Geopolitisk uro vil fortsette å påvirke digitale trusler

Mer informasjon om Finansiell trygghet i en usikker verden finner du her

3. Klimaendringer er vår tids største utfordring. DNB skal være en pådriver for bærekraftig omstilling, og vi skal bruke vår kompetanse og yte banktjenester for å hjelpe kundene i en bærekraftig retning. Frem mot 2030 skal vi finansiere og tilrettelegge 1500 milliarder kroner til bærekraftige aktiviteter.

Les mer om bærekraftig finansiering her

Økt satsning på eksport

Regjeringen har et mål om å øke fastlandseksport med 50 prosent innen 2030 og “Hele Norge Eksporterer” reformen ble lansert i 2022. Vi er i dag på et historisk høyt nivå med eksport og i 2023 eksporterte norske bedrifter for 1.224 milliarder norske kroner utenom olje og gass. Halvparten av dette skyldes fallende valutakurser og økte priser, mens resterende halvpart av veksten kan begrunnes med økt salgsvolum til utlandet, ifølge Menon.

Er det noe problem da? – ja for sammenlignet med våre naboland er eksporten fortsatt lavere og vokser saktere; hvor Danmark er på 68% og Sverige på 54% som andel av BNP. Tar vi vekk olje og gass er Norge på 32%.

Eksfin sitt mandat er blant annet å bidra i denne omstillingen av norsk eksportindustri og gjennom en samtale med DNB på scenen ble det diskutert hvilke løsninger Eksfin kan tilby og hvordan de jobber sammen med banker i sitt arbeid.

“Eksfin har løsninger i hele verdikjeden for norske eksporterende selskaper” var den konkluderende kommentaren til Ivar Rekve, avdelingsdirektør i Eksfin.

Marit Strømøy er verdens eneste kvinnelige utøver i Formel 1-båt. Hun avsluttet konferansen med et forrykende innlegg om reisen fra ung båtfører til å bli første kvinne til å vinne en VM runde i en internasjonal toppklasse i motorsport.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB