Ansvarsforsikring

ansvar
Et erstatningskrav mot bedriften kan i verste fall føre til konkurs. Ansvarsforsikring er bedriftens "livsforsikring",
og kan hjelpe deg med å dekke tapet slik at du kan drive videre.
Ansvarsforsikring er helt nødvendig for å sikre bedriftens eksistensgrunnlag ved et eventuelt erstatningskrav. 
Forsikringen tilpasses ditt behov og passer de fleste typer næringsvirksomheter.
Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring.

Kort fortalt:

Ansvarsforsikringen dekker økonomiske tap dersom bedriften kommer opp i erstatningsansvar.
Trygger bedrifter som alltid vil ha en viss risiko for erstatningskrav.
Forsikringen kan tilpasses de fleste virksomheter.
 • Forsikringen dekker det økonomiske tapet dersom bedriften blir erstatningsansvarlig overfor tredjepart
 • Gir trygghet til bedrifter som har risiko for erstatningskrav
 • Forsikringen er en tilleggsdekning som krever at du har andre skadeforsikringer for din bedrift i DNB
Ansvarsforsikring kan ikke kjøpes alene, men krever at bedriften har en hovedforsikring i tillegg, eksempelvis forsikring av eiendeler eller bil tilhørende bedriften.

Har du hatt uhell eller skade?

» Meld skade her

Hva inneholder forsikringen

Ansvarsforsikring består av to deler, bedriftsansvar og produktansvar. Gjelder innenfor Norden, men kan utvides ved avtale.

Bedriftsansvar

Anbefales for bedrifter som utfører fysiske tjenester, produserer eller selger produkter.
 
Dekker fysiske skader på personer eller ting, altså skader som bedriften påfører en tredjepart.
Standard forsikringssum er 10 millioner kroner og gjelder per skadetilfelle.
 • Dekning for skader bedriften påfører en tredjepart
 • Standard forsikringssum er ti millioner kroner og gjelder per skadetilfelle

Produktansvar

Anbefales for bedrifter som importerer, produserer eller omsetter produkter.
 
 • Dekker dersom skade oppstår på grunn av feil og eventuelle mangler ved produktene som bedriften lager
 • Standard forsikringssum er ti millioner kroner og gjelder samlet for alle skadetilfeller i forsikringsåret
Dekker skader på personer eller ting på grunn av feil eller mangler ved
selve produktene bedriften lager.
Standard forsikringssum er 10 millioner kroner og gjelder samlet for alle
skadetilfeller i forsikringsåreDekker skader på personer eller ting på grunn av feil eller mangler vedselve produktene bedriften lager.Standard forsikringssum er 10 millioner kroner og gjelder samlet for alleskadetilfeller i forsikringsåret.
 
kaffe

I tillegg kan kunden velge blant flere følgende tilleggsdekninger:

 • Formueskade
 • Styreansvar
 • Miljøforsikring
 • Rettshjelp
 • RO1 Droneforsikring
 • Arrangøransvar
 • Byggherreansvar
 • Kontoransvar
 

Veiledning?

Vi hjelper deg og ser hva som passer for deg og din bedrift.
» Ta kontakt med oss

Se også

» Våre andre forsikringer for bedrift

tekst