Ansvarsforsikring

ansvar
Et erstatningskrav mot bedriften kan i verste fall føre til konkurs. Ansvarsforsikring er bedriftens "livsforsikring",
og kan hjelpe deg med å dekke tapet slik at du kan drive videre.
Ansvarsforsikring er helt nødvendig for å sikre bedriftens eksistensgrunnlag ved et eventuelt erstatningskrav. Forsikringen passer for de fleste typer næringsvirksomhet.

Om ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen dekker økonomiske tap dersom bedriften kommer opp i erstatningsansvar.
Trygger bedrifter som alltid vil ha en viss risiko for erstatningskrav.
Forsikringen kan tilpasses de fleste virksomheter.
  • Gir trygghet til bedrifter som har en viss risiko for erstatningskrav
  • Dekker økonomiske tap hvis bedriften kommer i en situasjon hvor erstatningskrav er påkrevd
  • Forsikringen kan tilpasses de fleste virksomheter

Har du hatt uhell eller skade?

» Meld skade her

Slik fungerer forsikringen

Ansvarsforsikring består av to deler, bedriftsansvar og produktansvar. Gjelder innenfor Norden, men kan utvides ved avtale.

Bedriftsansvar

Anbefales for bedrifter som utfører fysiske tjenester, produserer eller selger produkter.
 
Dekker fysiske skader på personer eller ting, altså skader som bedriften påfører en tredjepart.
Standard forsikringssum er 10 millioner kroner og gjelder per skadetilfelle.
  • Dekning for skader bedriften påfører en tredjepart
  • Standard forsikringssum er ti millioner kroner og gjelder per skadetilfelle

Produktansvar

Anbefales for bedrifter som importerer, produserer eller omsetter produkter.
 
  • Dekker dersom skade oppstår på grunn av feil og eventuelle mangler ved produktene som bedriften lager
  • Standard forsikringssum er ti millioner kroner og gjelder samlet for alle skadetilfeller i forsikringsåret
Dekker skader på personer eller ting på grunn av feil eller mangler ved
selve produktene bedriften lager.
Standard forsikringssum er 10 millioner kroner og gjelder samlet for alle
skadetilfeller i forsikringsåreDekker skader på personer eller ting på grunn av feil eller mangler vedselve produktene bedriften lager.Standard forsikringssum er 10 millioner kroner og gjelder samlet for alleskadetilfeller i forsikringsåret.
 
kaffe

Veiledning?

Vi hjelper deg og ser hva som passer for deg og din bedrift.
» Ta kontakt med oss

Se også

» Våre andre forsikringer for bedrift

tekst