Borettslag- og sameieforsikring

borettslag
Forsikringen dekker bygninger som er tilknyttet borettslag og boligsameier.
Forsikringen dekker for eksempel skade på felles hageanlegg  og tap av husleie
Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring.

Kort fortalt

 • Vi har avtale med de beste leverandørene, og våre eksperter står klare til å hjelpe deg.
 • Hvis et uhell skulle oppstå, er vi tilgjengelige døgnet rundt.
Du kan velge mellom standardforsikring eller toppforsikring.

Har du hatt en skade?

» Meld skade her

Standardforsikring

borettslag

Standardforsikring dekker det aller viktigste


 • Brann, lynnedslag og eksplosjon
 • Naturskade
 • Vann- og rørskader
 • Tyveri og skadeverk
 • Bruddskade bygningsglass og sanitærutstyr
 • Svikt i bygningens konstruksjon første 20 år
 • Annen tilfeldig og plutselig skade
 • Offentlig påbud
 • Riv/rydd/destruksjon
 • Husleietap
 • Huseieransvar
 • Ulykke dugnadsdeltakere og barn under 12 år på lekeplass
 • Yrkesskade ulønnet arbeidskraft
 • Prisstigning/verdiøkning, merutgifter på grunn av prisstigning i normal gjenoppføringstid

Toppforsikring

borettslag1
Har alle de samme dekningene som standardforsikringen, men i tillegg dekkes

 • Maskinskade
 • Styreansvar
 • Rettshjelp
 • Kriminalitet
 • Skade- og veggedyr
 • Kunstnerisk utsmykking
 • Vannskade som følge av utett tak 
 • Følgeskader av håndverkerfeil i inntil 10 år
 • Vannskade på tilstøtende/underliggende rom som følge av utett våtrom 

Både standard- og toppforsikringen kan utvides med følgende tilleggsdekninger

Både Standardforsikringen og Toppforsikringen kan utvides med tilleggsforsikringer
Husleietap
Riving og rydding
 • skade grunnet sopp, råte og insekter
Forsikringssummen kan utvides på følgende dekninger : husleietap og offentlig påbud

Veiledning?

Vi hjelper deg og ser hva som passer for deg og din bedrift.
» Ta kontakt med oss

Se også

Våre andre forsikringer for bedrift
nylurerdupaanoe