Driftstapsforsikring

driftstap
Skade på bygninger eller eiendeler kan gjøre at driften reduseres eller i verste fall stopper helt opp. Dette kan
få store økonomiske konsekvenser for bedriften.
Ved å forsikre bedriften mot driftstap, vil man få kompensasjon som gjør at driften kan opprettholdes tross skade på eiendeler og bygning.
Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring.

Om driftstapsforsikring

  • Du får hjelp døgnet rundt dersom en skade skulle oppstå
  • Du kan velge om forsikringen skal dekke lønn til de ansatte
  • Bedriften kan fortsette å drive lønnsomt dersom det skjer en skade

Har du hatt en skade?

» Meld skade her

Det finnes tre ulike dekninger å velge mellom.

  Brannforsikring Standardforsikring Toppforsikring
Driftstap som følge av brann ja ja ja
Driftstap dersom adkomst/bruk er fysisk hindret som følge av skaden
Ja Ja Ja
Lønn til ansatte i den lovpålagte oppsigelsestiden (14 dager)
Ja
Ja Ja
Naturskade Ja
Ja Ja
Vannskade nei Ja Ja
Tyveriskade nei Ja
Ja
Driftstap ved skade hos fast leverandør/kunde innen Norden
nei Ja
Ja
Maskinskade nei Ja
Ja

Trenger du tilleggsdekninger?

  • Driftstap lønn, kan velges for alle dekningene. Benyttes stort sett i forbindelse med bedriftens medarbeidere som man er avhengige av og ønsker å beholde. Ved å velge denne tilleggsdekningen kan man lønne disse nøkkelpersonene. 
  • Driftstap fremmed virksomhet brann, forsikringen gjelder hvis bedriften får en driftsstans som følge av brannskade hos leverandør/kunde. Gjelder for hele verden.

Veiledning?

Vi hjelper deg og ser hva som passer for deg og din bedrift.
» Ta kontakt med oss

Se også

» Våre andre forsikringer for bedrift

banner