Kriminalitetsforsikring

Forsikringen dekker bedriftens økonomiske tap om de blir utsatt for underslag, bedrageri, utroskap og dokumentfalsk foretatt av egne ansatte og vikarer.

  • Dekker tap av data på grunn av virus eller datakriminalitet

  • Ingen krav om at den ansatte blir straffedømt før vi utbetaler erstatningen

  • Dekker det direkte økonomiske tapet bedriften får ved underslag eller bedrageri

Hva er kriminalitetsforsikring?

Forsikringen dekker direkte økonomisk tap som bedriften kan påføres ved at ansatte eller vikarer gjør seg skyldig i straffbare handlinger.

Dette kan være handlinger som underslag, tyveri, utroskap og dokumentfalsk. Den mest vanlige formen for kriminalitet er undersalg foretatt av en ansatt, og det er butikker, resturanter og hoteller som er mest utsatt.

Produktinformasjon

Kriminalitetsforsikring

Tilleggsdekninger

  • Direkte økonomisk tap som påføres kunden på grunn av ansattes kriminelle handlinger. 
  • Tap eller skade på bedriftens data på grunn av virus eller datakriminalitet. 

Har du hatt en skade?

  • Meld skade her

Våre skadeforsikringsprodukter

Leverandør av forsikringen

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring. For å kunne gi deg et tilbud, beregne pris og kjøpe forsikring vil DNB overføre dine personopplysninger til Fremtind. Du kan lese mer om Fremtinds behandling av personopplysninger på Fremtinds personvernerklæring.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB