Næringsbyggforsikring

mannutenforkaffebar

Forsikring for bygninger beregnet for næringsvirksomhet.                   

Forsikringen dekker blant annet husleietap, hageanlegg og fellesløsøre.

Om næringsbyggforsikring

 • Du får hjelp døgnet rundt dersom en skade skulle oppstå
 • Du får eksperthelp - vi har kun avtale med de beste leverandørene
 • Forsikringen egner seg til både store og små bygninger, alt fra kontor og varehus til klubbhus og forretningsbygg

Har du hatt en skade?

» Meld skade her

Standardforsikring

gate
 • Brannskader
 • Vannskader
 • Tyveri og hærverkskader
 • Naturskader
 • Huseieransvar
 • Yrkesskade

Toppforsikring

utsikt
Toppforsikringen har alle de samme dekningene som standardforsikringen, men i tillegg dekkes

 • Skade på maskiner i bygningen
 • Kunstnerisk utsmykning
 • Tap av verdipapirer
 • Manglende vann- eller gassforsyning etter en skade

Begge forsikringene kan utvides til å dekke


Hvis husleien ikke blir betalt
Rivning/rydding
Offentlig påbud
Kunstnerisk utsmykning utover det som dekkes av toppforsikringen
Brannforsikring på bygninger av enkel konstruksjon som for eksempel uthus, skur og garasje
 • Rivning og rydding
 • Offentlig påbud
 • Hvis husleien ikke blir betalt
 • Kunstnerisk utsmykning utover det som dekkes av toppforsikringen
 • Brannforsikring på bygg som uthus, garasje, skur eller lignende

Veiledning?

Vi hjelper deg og ser hva som passer for deg og din bedrift.

Se også

» Våre andre forsikringer for bedrift
nylurerdupaanoe