Prosjektforsikring

byggeplass

En forsikring for entreprenører og byggherrer for å sikre verdiene tilknyttet bygg- og anleggsplasser.

Om prosjektforsikring

 • Forsikringen gjelder fra oppstart og frem til overlevering til ny eier
 • Alt av materialer og utstyr som er benyttet på forsikringsstedet og som inngår i prosjektet er dekket gjennom forsikringen
 • Det anbefales å opprette en helårlig prosjektforsikring, for å sikre at alt av enkeltprosjekter også er forsikret

Har du hatt en skade?

» Meld skade her

Forsikringen dekker plutselig og uforutsett skade, og omfatter også

Bygge- og anleggsarbeid
Riving og rydding
Rehabilitering, ombygging og reparasjon
Montasjearbeid ved for eksempel montering av maskiner eller produksjonslinjer
Maskiner, verktøy og hjelpeutstyr (som ikke inngår i ferdig bygg/anlegg)
Materialer og utstyr som skal inngå i bygget/anlegget, også ting levert og bekostet av byggherre
Arbeid bekostet og utført av byggherre
Ansattes tøy og effekter
Egne materialer på fast lagersted
Brakker, boder, containere og tilsvarende som benyttes for arbeidets utførelse
Ekstrautgifter som følge av erstatningsmessig skade
Prisstigning
Offentlig påbud fra myndigheter
Rekonstruksjon av arkiver, yrkestegninger, datafiler etc
Kontorutstyr i forbindelse med administrasjon
 • Bygge- og anleggsarbeid
 • Riving og rydding
 • Rehabilitering, ombygging og reparasjon
 • Montasjearbeid ved for eksempel montering av maskiner eller produksjonslinjer
 • Maskiner, verktøy og hjelpeutstyr (som brukes under prosjektet)
 • Materialer og utstyr som skal inngå i bygget (gjelder også ting som er levert av byggherre)
 • Arbeid bekostet og utført av byggherre
 • Ansattes tøy og effekter
 • Egne materialer på fast lagersted
 • Brakker, boder, containere og tilsvarende som benyttes for arbeidets utførelse
 • Ekstrautgifter som følge av erstatningsmessig skade
 • Prisstigning
 • Offentlig påbud fra myndigheter
 • Rekonstruksjon av arkiver, yrkestegninger, datafiler etc.
 • Kontorutstyr i forbindelse med administrasjon

Trenger dere tilleggsdekninger?

Dersom du ønsker å sikre deg mot driftstap (som følge av ertatningsmessig skade og utgifter til riving, rydding, lagring og destruksjon) tilbyr vi det.

Veiledning?

Vi hjelper deg og ser hva som passer for deg og din bedrift.
» Ta kontakt med oss

Se også

» Våre andre forsikringer for bedrift
nylurerdupaanoe