Transportforsikring

transport

Sikrer lasten mot fysiske skader under transport.

Forsikring kan tilbys for en enkelttransport eller årsavtale.

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring.

Kort fortalt:

En transportør har kun et begrenset ansvar for skade på de varene han frakter. For å få dekket det økonomiske tapet hvis en vare blir utsatt for skade eller tap under transport, kan det være smart med en Transportforsikring

Har du hatt en skade?

» Meld skade her

Vi tilbyr to avtaletyper

  • Enkeltforsikring: Benyttes ved forsikring av én forsendelse
  • Årsavtale: Benyttes når varer eller eiendeler transporteres gjennom hele året

Du kan velge blant følgende forsikringer

 

Omsetning varer
En forsikring er for bedrifter som ønsker årsavtale for alle transporter i inn- og utland og som enten bærer risikoen eller har forsikringsplikt for varen ihht. Avtalte leveringsbetingelser. Prisen beregnes ut fra antatt årlig omsetning for varer som skal transporteres.
Tidsforsikring
En forsikring for bedriftens eiendeler som transporteres i Norge. Avtales av kunder som trenger enkeltforsikring eller årsavtale f.eks. i forbindelse med en ambulerende utstilling av biler/båter/utstyr eller arbeidsmaskiner som transporteres fra sted til sted.
Egne varer i egne biler
Tilpasset bedrifter som ønsker en årsforsikring for transport av egne varer i egne biler, og som transporterer mindre vareverdier. Bedrifter som transporterer større vareverdier bør benytte forsikringen Omsetning varer.
Engangsforsikring
Dekker en enkeltforsendelse/transport av varer og løsøre for en på forhånd oppgitt strekning innenfor et angitt tidsrom. Forsikringen passer både for bedrifter og privatpersoner.
Omsetning varer

En forsikring for bedrifter som ønsker årsavtale for alle transporter i inn- og utland og som enten bærer risikoen eller har forsikringsplikt for varen iht. avtalte leveringsbetingelser. Prisen beregnes ut fra antatt årlig omsetning for varer som skal transporteres.


Tidsforsikring

En forsikring for bedriftens eiendeler som transporteres i Norge. Avtales av kunder som trenger enkeltforsikring eller årsavtale f.eks. i forbindelse med en utstilling av biler/båter/utstyr eller arbeidsmaskiner som transporteres fra sted til sted.


Egne varer i egne biler

Tilpasset bedrifter som ønsker en årsforsikring for transport av egne varer i egne biler og som transporterer mindre vareverdier. Bedrifter som transporterer større vareverdier bør benytte forsikringen Omsetning varer.


Engangsforsikring

Dekker en enkeltforsendelse av varer og løsøre for en på forhånd oppgitt strekning innenfor et angitt tidsrom. Forsikringen passer både for bedrifter og privatpersoner.

Du kan be om tilbud på følgende tilleggsforsikring:

Tilleggsforsikringer*
Avbruddstap fast sted. Gjelder kun Omsetning Transport varer forsikret på A-vilkår.
Termoklausul transport
Utgifter ved vrakfjerning transport
*Tilleggsforsikringene forutsetter spesialavtale.
  • Avbruddstap fast sted. Gjelder kun omsetning transport varer forsikret på A-vilkår.
  • Termoklausul transport
  • Utgifter ved vrakfjerning transport
Forsikringen settes sammen avhengig av de leveringsbetingelser* som gjelder

Ulike vilkår betingelser

Alle farer (A-vilkår*)

Det mest omfattende vilkåret som dekker alle farer som varene kan bli utsatt for under transport. Benyttes ofte for varer som ikke er spesielt robuste.

 

Utvidet Transportulykke (B-vilkår*) 

Et begrenset vilkår som omfatter skader og tap som skyldes at transportmiddelet har vært utsatt for en ulykke som utforkjøring, akselbrudd, grunnstøting og lignende alvorlige uhell.

I tillegg dekkes brann, naturskade, varer som kastes/skylles over bord, flomdekning, totaltap av hele kolli ved lasting/lossing, flytting av varer i nødhavn samt felleshavari. Benyttes ofte for robuste varer og brukte gjenstander. Anbefales som minimum for all sjøtransport.

 

Transportulykke (C-vilkår*)

Et begrenset vilkår som omfatter skader som skyldes at transportmiddelet har vært utsatt for en ulykke samt brann, naturskade og felles havari. Benyttes ofte for robuste varer som allerede har en del mangler eller skader.

Veiledning?

Vi hjelper deg og ser hva som passer for deg og din bedrift.
» Ta kontakt med oss

Se også

» Våre andre forsikringer for bedrift
nylurerdupaanoe