• Bli bedriftskunde
  • Ring 915 04800
  • Chatbot

Innleveringsfrister, valutering og fremføringstider

Betaling i Norge

  • Se oversikten

Betaling i Sverige

Betaling i Danmark

Innkommende betalinger

Internasjonale helligdager

Vær oppmerksom på at vi ikke kan garantere at listene er fullstendige.

Frister og åpningstider i høytider

Informasjon om betalingsfrister og åpningstider for våre banktjenester i høytider som jul, nyttår og påske.

Forklaring til frister, valutering, veksling og fremføringstid

Betaling i Norge

Betaling Innland i utenlandsk valuta har innleveringsfrister og valutering som Betaling Utland

Oppdrag via bedriftsnettbanken

Innleveringsfrist*

Valutering debet

Valutering kredit

Innland

Betaling med og uten KID

Kl. 14.30

Samme dag

Samme dag

Lønnsutbetaling**

Kl. 14.30

Samme dag

Samme dag

Normal betaling

Kl. 14.30

Samme dag

Samme dag

Internoverføring i NOK og valuta

Med veksling

Som Utland

Samme dag

Samme dag

Uten veksling

Kl. 22.50

Samme dag

Samme dag

Utland***

EUR (SEPA betalinger)

Kl. 14.30

Samme dag

Samme dag

DKK

Kl. 15.15

Samme dag

Samme dag

CAD, EUR, GBP, MXN, USD, SEK

Kl. 16.15

Samme dag

Samme dag

NOK

Kl. 15.00

Samme dag

Samme dag

CHF

Kl. 15.30

Samme dag

Samme dag

CZK, HUF

Kl. 11.00

Samme dag

Samme dag

PLN

Kl. 14.00

Samme dag

Samme dag

AED, AUD, HKD, JPY, NZD, RON, SGD, TRY, ZAR

Kl. 15.30

Bankdag 1

Bankdag 1

THB

Kl. 11.00

Bankdag 1

Bankdag 1

Øvrige valutaer

Kl. 15.30

Bankdag 2

Bankdag 2

* Innleveringsfrist betyr innlevert og godkjent.

** Lønnsbetalinger som har betalingsdato påfølgende bankdag vil bli plukket 19.00 og kan derfor ikke kanselleres etter dette tidspunktet.

*** Betaling mottatt manuelt, har innleveringsfrist 1 time før den oppgitte fristen for aktuell valutasort. For at betalingen skal være sikret behandling uten forsinkelse, forutsetter vi at oppgitte opplysninger er riktige, og fremsending av oppgitt valutasort er mulig. Innenfor EU/EØS er mottakers bank som hovedregel lovpålagt å kreditere mottakers konto samme dag som de mottar pengene. I land utenfor EU/EØS kan det i noen tilfeller gå flere dager fra kredit mottakers bank til kredit mottakers konto. Valuteringsreglene viser kredit av første bank hvis flere banker er involvert. I slike tilfeller kan kredit av mottakers bank skje senere enn det som fremgår av tabellen ovenfor.

Betaling i Sverige

Du bør velge

For betalinger

Innleveringsfrist

Fremføringstid

BG/PG betaling med OCR

til Bankgiro-/PlusGiro-nummer med en OCR- referanse på fakturaen

- BG 1,60 SEK

- PG 4,00 SEK

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Samme dag

Neste dag

BG/PG betaling med melding

til Bankgiro-/PlusGiro-nummer uten referanse på fakturaen

- BG 1,60 SEK

- PG 4,00 SEK

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Samme dag

Neste dag

Overføring

til bankkontonummer hvis informasjon om Bankgiro- eller PlusGiro-nummer ikke finnes på fakturaen

- 1,60 SEK

Kl. 13.30

Samme dag

Mottaker uten konto

til mottaker uten bankkontonummer

- 25,00 SEK

Kl. 10.30

2-3 dager per post

Lønn

enkelte eller flere lønnsutbetalinger

- 1,60 SEK

Kl. 13.30

Neste dag kl. 00.01

Internoverføring uten veksling

mellom egne kontoer

Kl. 18.00

Samme dag

Internoverføring med veksling

mellom egne kontoer

Kl. 14.00

Samme dag

Ekspress

til mottaker samme dag

50,00 SEK

Kl. 16.15

Samme dag

Betaling i Danmark

Ta kontakt med oss for å få tilsendt prisliste

Du bør velge

For betalinger

Innleveringsfrist

Fremføringstid

Betaling av Giro/innbetalingskort

når innbetalings-/girokortet har en OCR-linje eller fakturanr. på fakturaen

Kl. 17.00

Samme dag

Bank sjekk

kl. 16.00

Samme dag

Bank overføring

når mottakerens kontonummer er kjent

Kl. 17.00

Samme dag

Ekspressbetaling i DKK via Danmarks Nationalbank > DKK 1mio

når mottakerens kontonummer er kjent

Kl. 15.15

Intern overføring i DKK

mellom egne kontoer

Kl. 16.00

Samme dag

Intern overføring m/veksling

mellom egne kontoer

Kl. 15.15

Samme dag

Frister og valutering for innkommende betalinger

Godskrift av konto i DNB Norge

Innbetalinger

Mottatt

Valutering kredit med veksling

Valutering kredit uten veksling

NOK

Kl. 16.00

Samme dag

Samme dag

CAD, GBP, MXN, USD, EUR, SEK

Kl. 16.15

Samme dag

Samme dag

DKK

Kl. 15.15

Samme dag

Samme dag

CHF

Kl. 15.30

Samme dag

Samme dag

CZK, HUF

Kl. 11.00

Samme dag

Samme dag

PLN

Kl. 14.30

Samme dag

Samme dag

THB

Kl. 11.00 *

Samme dag

Samme dag

AED, AUD, HKD, JPY, NZD, RON, SGD, TRY, ZAR

Kl. 15.30*

Samme dag

Samme dag

Øvrige valutasorter

Kl. 15.30**

Samme dag

Samme dag

* bankdagen før angitt dato.
** to bankdager før angitt dato.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB