Bankintegrasjon

bilde av pc p bord
Kobler du nettbanken sammen med ditt økonomi-/regnskapssystem, får du det vi kaller bankintegrasjon. Når bank og regnskap "snakker sammen", sparer du mye arbeid på betaling av regninger og avstemming.

Fordeler

Enklere:
Noen klikk så er du i gang. Færre spørsmål og felter for utfylling.

Raskere:
Ingen papirer, manuelle skjemaer eller signaturer.

Redusert feilprosent:
Maskinell behandling reduserer feilprosent og retursløyfer.

Godkjenning av filer

Ved avtaleinngåelse kan du velge om du også ønsker å godkjenne utbetalingsfilene i nettbanken. Dette blir da en godkjenning som kommer i tillegg til den du utførte i ditt regnskapssystem. Du vil se sum og detaljer på innsendte filer i nettbanken.
Ønsker dere ikke denne ekstra godkjenningen, går innsendte filer direkte fra ditt regnskapssystem til betaling.

DNB har status og historikk på innsendte filer og er support hvis det skulle oppstå spørsmål.

Hva kreves?

Klienten din må ha konto hos oss. For å bestille bankintegrasjon raskt og enkelt for din klient må du enten:

A) Ha egen nettbank og fullmakt på klientens kontoer.
Da vil klientens kontoer vises i din nettbank. Du må ha bestillerfullmakt knyttet til din bruker-id i nettbanken. Kontofullmakten må også inkludere fullmakt til å bestille tjenester på vegne av klienten. I tillegg må du ha fullmakt til å godkjenne betalinger på vegne av klienten, med mindre klienten ønsker å godkjenne betalinger i nettbanken selv.

...eller

B) Være registrert som bruker i klientens nettbank.
Du må ha bestillerfullmakt knyttet til din bruker-id i klientens nettbank.

Hvordan bestiller jeg?

Du finner lenke for bestilling hos Visma eAccounting24SevenOfficeFikenXledgerZiriusSumango 
og Adiles. Disse er de første som tilbyr digital bestilling av bankintegrasjon i samarbeid med oss.

For mer informasjon, kontakt en av disse.