Mte
Klientkonto skal brukes av virksomheter til administrasjon av klienters midler, og som etter lovpålagte forskrifter er pliktig til å holde egne midler og klienters midler adskilt.

Det kan opprettes to typer klientkonto:

  • Samlekonto - en felles for flere klienter
  • Særskilt klientkonto - en konto per klient
Samlekonto opprettes i klientforvalters navn. For særskilte klientkonto skal i tillegg klientens fødsels- eller organisasjonsnummer registreres.

Passer for:

Advokater, eiendomsmeglere, fondsforvaltere, inkassobyråer og andre virksomheter som er underlagt særlige bestemmelser om oppbevaring og forvaltning av klientmidler.
 

Viktig informasjon for deg som åpner klientkonto

Bankenes sikringsfond garanterer for inntil to millioner kroner for den enkelte innskyter. Maksimumsbeløpet gjelder selv om innskyteren har flere kontoer i banken. For klientmidler på felles klientkonto er det klientforvalteren som er innskyter i forhold til innskuddsgarantiordningen.

Lurer du på om innbetalinger til din virksomhet faller inn under gjeldende bestemmelser om forvaltning av klientmidler, anbefales det at du tar nærmere kontakt med din kunderådgiver i banken.

Hvordan opprette konto?

Kontoen kan åpnes direkte i nettbank bedrift. Du må være registrert som bruker av nettbanken og ha fullmakt til å bestille.

» Hvordan åpne konto i nettbanken
» Skjema for endringer  

Hvis du skal opprette klientkonto for første gang, må du henvende deg til din kunderådgiver i banken, eller kundeservice på telefon 915 04800.
Se også: Rentebetingelser innskudd