Kontaktløse kort

Med kontaktløse kort kan du velge å betale kun ved å berøre betalingsterminalen med kortet ditt. På beløp under 400 kroner slipper du å taste PIN-kode.
Ved bruk i utlandet vil beløpsgrensen for kontaktløs betaling settes av det enkelte land, men vil i hovedsak være tilsvarende som i Norge.

Slik kommer du i gang

For å bruke kontaktløs betaling må du ha et kort som har dette symbolet på seg. kontaktls betaling ikon
Kontaktløs betaling er klar til bruk så lenge du har gjennomført et vanlig kjøp med kort i terminalen.

Slik betaler du kontaktløst

  • Se etter symbolet på betalingsterminalen for kontaktløs betaling kontaktlost betaling symbol
  • Betal ved å holde kortet inntil terminalen
  • Betalingen er OK når du hører ett pip
  • Ved beløp over 400 kroner vil du bli bedt om å taste PIN-kode.

 

"Småkjøp går raskere og du slipper å eksponer PIN" 

Spørsmål og svar

Har kortet PIN-kode, chip og magnetstripe?

Ja, kortet har PIN-kode, men denne benyttes ikke når man betaler kontaktløst på småbeløp. Ved kjøp/tjenester av varer over 400 kroner i Norge blir du bedt om PIN ved kontaktløs bruk.

Kortet har også Chip og magnetstripe som normalt, og inneholder i tillegg en antenne som gjør det mulig med kontaktløse betalinger.

Hvordan aktivere kontaktløs funksjon?

I Norge:
Kortet aktiveres ved førstegangsbruk i chip terminal. Hold kortet inntil terminalen – du får da beskjed om å stikke det inn og taste PIN. Deretter er kortet klart for kontaktløs betaling.

I utlandet:
Kontaktløs funksjon aktiveres ved å stikke inn kortet i terminalen og taste PIN (i forbindelse med vanlig betaling). - Første gangs bruk av chip og PIN aktiverer kontaktløs funksjonalitet, selv om du ikke bruker den kontaktløse delen av terminalen

Kan man bruke kontaktløst kort på netthandel?

Ja, som vanlig. Kortet har kortnummer og CVV2/CVC2-kode.

Kan jeg risikere å betale for varene til en annen kunde hvis jeg er for nærme en terminal?

Nei, da må eventuelt kortet legges på den terminalen som den andre kunden skulle benytte. Du må også holde kortet 4 cm eller nærmere terminalen for at transaksjonen skal gå gjennom.

Sikkerheten på selve betalingen er like god. Kunden er underlagt et meget godt forbrukervern også på kontaktløse betalinger.

Som ekstra sikkerhet vil du av og til bli bedt om å sette kortet inn i betalingsterminalen og taste PIN-kode.

Er det noen beløpsgrenser med kontaktløst kort?

Hvert land har avtalte maksbeløp per betaling. Grensen på enkeltkjøp i Norge er på 400 kroner og maks akkumulert 700 kroner. I utlandet er det grenser (for eksempel £25 i England).

Vil det kontaktløse kortet erstatte mitt nåværende debetkort?

Ja, de fleste kortprodukter vil bli oppgradert med denne funksjonaliteten. Det nye kontaktløse kortet vil normalt bli sendt deg når eksisterende kort utløper. 

Hva koster kontaktløst kort?

Det er ingen spesiel pris for verken for anskaffelse eller bruk.

Er det online eller offline transaksjoner?

Dette kan være begge deler, og varierer fra land til land. I Norge blir det sannsynligvis mest offline-transaksjoner på småbeløp innenfor Visa kontaktløs, mens BankAxept kontaktløs går online.