DNB Markets meglerrom
DNB Markets kan tilby bedriftskunder flere ulike former for sikring av inntekter og utgifter i ulike valutaer
Valutasikring Valutakonto
En valutakonto er en konto i aktuell valuta som benyttes til betaling av regninger eller mottak av beløp i valuta.
Lenke
Terminforretning
Er en bindende avtale om kjøp eller salg av et valutabeløp på et fremtidig tidspunkt.
Lenke 
Valutaopsjoner
En valutaopsjon gir kunden en rett, men ingen plikt til å kjøpe (call), eller selge (put) et avtalt valutabeløp til en på forhånd avtalt vekslingskurs på et fremtidig tidspunkt.
Lenke
 
Rentesikring Fremtidig renteavtale - F.R.A.
Fremtidig renteavtale (F.R.A) er en kontrakt mellom banken og bedriften som på forhånd gir bedriften en avtalt rente på lån og plasseringer uavhengig av om markedsrenten går opp eller ned i perioden.
Lenke
Renteswap
Renteswap er en avtale mellom to parter om bytte av rentebetingelser på lån i samme valuta.
Lenke 
Renteopsjoner
En renteopsjon gir kjøperen rett, men ikke plikt, til å akseptere en på forhånd avtalt rente på lån og innskudd.
Lenke
Renteswaption
En renteswaption er en opsjonsavtale som gir beskyttelse mot en oppgang (for ”kjøper”/låntager) eller nedgang (for ”selger”/långiver) i renteswap-renten.
Lenke