Priser

Brukersted Priser
Etablering BankAxept brukerstedsavtale, per brukersted 950,00
Oppgjørsbehandling per måned, per brukersted 150,00
Per transaksjon 0,22
Registrering av manuelle reserveløsninger, per reserveløsning 15,00
Vareretur per måned, per brukersted 100,00
Avstemming/oppgjørsfil
- Etablering
- Fil levering per måned

4000,00
2800,00
OCR/KID korttransaksjoner
- Etablering
- Per OCR transaksjon/melding

500,00
0,24
Bankbytte, per BAX nr 150,00
Endring brukerstedsinformasjon, per endring 150,00
Transaksjonslister (bestilling 915 04800) 100,00
Se også: Øvrige prislister