Priser

Brukersted Priser
 - til om med 31. mars 2018  
Etablering BankAxept brukerstedsavtale, per brukersted 950,00
Oppgjørsbehandling per måned, per brukersted 150,00
Per transaksjon 0,22
Registrering av manuelle reserveløsninger, per reserveløsning 15,00
Vareretur per måned, per brukersted 100,00
Brukersted  
 - fra og med 1. april 2018  
Innløsing av BankAxept mellom DNB og brukersted - per transaksjon 0,12
Transaksjoner og øvrige tjenester BankAxept Alle priser BankAxept
Avstemming/oppgjørsfil
- Etablering
- Fil levering per måned

4000,00
2800,00
OCR/KID korttransaksjoner
- Etablering
- Per OCR transaksjon/melding

500,00
0,24
Bankbytte, per BAX nr 150,00
Endring brukerstedsinformasjon, per endring 150,00
Transaksjonslister (bestilling 915 04800) 100,00
Se også: Øvrige prislister