Priser på betalinger i Norge

  • Utbetalinger (eks. nettbank, avtalegiro, autogiro, lønnsliste, kontanthåndtering)
    Utbetalinger i valuta innenlands prises som betalinger til utlandet.
  • Innbetalinger (eks. OCR-innbetalingsservice, kontanthåndtering, AvtaleGiro, AutoGiro)
  • Andre tjenester (eks. Kontoutskrift)
Utbetalinger

Til toppen
Elektroniske utbetalinger via nettbanken Priser
- med KID
- med strukturert melding (per betaling)
- med melding
- til egen konto (Internoverføring)
- til mottaker uten konto
1,50
2,50
5,50
0,00
100,00
Lønnsutbetaling 1,75
Tillegg per OCR/CREMUL-fil
5,00
Tilleggsmelding til mottaker 10,00
Tilsendt kvittering med oblat 14,00
Tilbakeføring av uhevet giroutbetaling 50,00
Retur av betalingsoppdrag pga manglende dekning 15,00
   
Elektroniske utbetalinger i Norge via SWIFT
NOK via SWIFT 45,00
   
Direkte Remittering via Nets (Stoppet for nysalg)  
Etablering 3000,00
Månedspris 225,00
- med KID
- med strukturert melding (per faktura)
- uten melding
- med melding
- til mottaker uten konto
3,00
2,50
4,00
8,00
100,00
Lønnsutbetaling 4,00
Endring av transaksjoner i filen (ikke bokført) - per transaksjon 175,00
Sletting av innsendt fil (ikke bokført) - per transaksjon 10,00
Oversikt over bokførte transaksjoner via posten 100,00
Tilbakeføring av uhevet giroutbetaling 50,00
Re-åpning av fil avvist i dekningskontroll 400,00
Re-åpning av fil midlertidig avvist - grunnet feil 400,00
Re-bestilling av konteringsdata direkte fra Nets
400,00
Re-bestilling av sertifikat (per påbegynt time) 950,00
Kvitteringsliste fra Nets for mottak/avvisning av fil sendt via e-post 1,00
Kvitteringsliste fra Nets for mottak/avvisning av fil sendt via post 10,00
   
AvtaleGiro og betaling med engangsfullmakt - verdipapirhandel utbetaling
 
Per belastning 2,00
Retur pga. manglende dekning på konto 25,00
   
Kontoinformasjon
 
Kontoinformasjon (TBWK, SWI0, Camt53) per fil 5,00
   
Autogiro - utbetaling
 
Per belastning 2,00
Retur pga manglende dekning på konto 25,00
Fullmaktsbekreftelse til betaler 15,00
   
TeleGiro  
- med KID
- med melding
2,00
3,00
Tilsendt kvittering med oblat 14,00
Stopp av betaling før forfall 0,00
Igangsetting av stoppet oppdrag 0,00
Kontofon Pris
Selvbetjent overføring mellom egne kontoer 0,00
Siste transaksjoner på konto 1,00
Per oppring 1,00
Overføring mellom egne kontoer utført av Kundeservice
75,00
   
BrevGiro  
Månedspris per avtale 50,00
Belastning av konto + porto 30,00
Til mottaker uten konto + porto 100,00
Retur pga. feil/manglende dekning 85,00
Giro levert i skranke
- belastning av konto
- belastning av konto til mottaker uten konto
- betalt kontant
- betalt kontant til mottaker uten konto

60,00
100,00
75,00
135,00
Tilsendt kvittering med oblat 14,00
Kvitteringsliste per innsendt konvolutt 10,00
Retur av giro pga. mangelfull informasjon 65,00
Tilbakeføring av uhevet Giro Utbetaling 50,00
   
Oppdrag via skranke/telefaks  
Bankremisse 75,00
Manuell - NOK via SWIFT 250,00
Manuell - Mottaker uten konto 100,00
   
Faste oppdrag  
Mellom egne kontoer i DNB uten melding 0,00
Mellom egne kontoer i DNB med melding 10,00
Til annen kunde med melding (pris per melding) 10,00
Innmelding/endring 50,00
   
Sjekk  
Bruk av sjekk (per sjekk)
60,00
 
 
Kontanthåndtering  
Uttak ved Kontanttjenester i butikk
10,00
Innskudd ved Kontanttjenester i butikk og innskuddsautomater
75,00
 
 
Innbetalinger  
Faktura med KID (OCR)
 
Etablering av OCR-avtale 500,00
Månedspriser avtale 75,00
Innbetaling med KID 2,25
Tillegg for Nets-fil levert i nettbanken 5,00
Liste med fakturanummer/kreditnota fra strukturert melding per liste 2,00
Bestilling av OCR-transaksjonsliste 100,00
Oversikt over bokførte transaksjoner via posten 100,00
Re-bestilling av en OCR-fil 400,00
   
DNB Innbetaling Pluss (CREMUL)  
Etablering av avtale  500,00
Månedspris 75,00
Innbetalinger med KID 2,25
Innbetalinger uten KID
Hvis DIP inneholder innbetalinger med Autogiro og Engangsbetaling uten fullmakt, kommer disse prisene i tillegg (se Autogiro-priser)
2,50
Tilbakeføring av uhevet giro utbetaling 50,00
   
AvtaleGiro - Innbetaling  
Etablering av avtale 800,00
Elektronisk avtaleinngåelse 500,00
Månedspris 75,00
Uten varsel til betaler (betalingsmottaker varsler selv) 2,00
Med varsel til betaler (banken varsler) 4,25
Kreditor betalt uten varsel til betaler 4,00
Kreditor betalt med varsel til betaler 6,25
Elektronisk signering av faste oppdrag med BankID 4,00
Sletting av betalingsoppdrag før forfall 10,00
Oversikt over faste betalere 1500,00
Re-bestilling av sertifikat per påbegynt time 1200,00
Test og endringer per time 1400,00
Bytte av KID-referanse 1400,00
   
Autogiro- Innbetaling  
Etablering 3000,00
Månedspris per avtale 75,00
Autogiro-transaksjoner
- uten melding
- med melding

3,00
8,00
Autogiro-kreditorbetalt
- uten melding
- med melding

4,50
8,00
Filforsendelse til/fra Nets via nettbanken per fil 5,00
Manuell registrering/endring av fullmakter 400,00
Endring av en transaksjon i filen (ikke bokført) 75,00
Oversikt over bokførte transaksjoner via posten 100,00
Re-bestilling av konteringsdata fra Nets 400,00
Re-bestilling av sertifikat per påbegynt time 950,00
Oversikt over alle fullmakter i avtalen 950,00
   
Betaling med engangsfullmakt - Verdipapirhandel  
Med engangsfullmakt u/melding 8,00
Månedspris 100,00
Etablering per avtale 3000,00
Rebestilling av NETS eNett-sertifikat 950,00
 
GiroMail  
GiroMail per melding 0,00
Postal utsendelse når mail ikke kan leveres 11,00
   
Via SWIFT fra andre banker i Norge
Innbetaling fra innland - VALUTA 20,00
 
Sikkerhetskort for telefaks  
Etablering 500,00
   
Depositumskonto  
Etablering og drift av depositumskonto, per konto:
-åpne i nettbank
-åpne manuelt
-utleier er ikke kunde i DNB

500,00
1250,00
1500,00

   
Revisjonsoppgave  
Per oppgave 1200,00
   
Kontoutskrift og innbetalingsmeldinger
 
I nettbanken 0,00
På papir, pris per utsendt konvolutt 30,00
Kontoutskrift hyppigere enn månedlig, pris per utsendt konvolutt 30,00
Kopi av kontoutskrift sendt fast til annen mottaker, pris per utsendt konvolutt 30,00
   
Kopibestilling  
Gjenfinning av bilag - per bilag/kopi (Giro, kontoutskrift, årsoppgave mm.) 100,00
Transaksjonsliste per konto - valgfri periode 250,00
   
Overføring  
Transaksjon i nettbank med tekst " omkostning kr 75,-" 75,00
* Gjelder overførsel til 3.mann eller at vår overførsel innland har utført betalingen manuelt  
   
Endringer  
Endring av Nets-avtaler (Ocr, Cremul, innbetaling total, avtalegiro, autogiro, direkte remittering, omnummerering) 100,00
Omnummerering ny avtale 500,00
   
Se også: Øvrige priser