Priser på betalinger i Norge

  • Utbetalinger (eks. nettbank, avtalegiro, autogiro, lønnsliste, Kontanthåndtering)
    Utbetalinger i valuta innenlands prises som betalinger til utlandet.
  • Innbetalinger (eks. OCR-innbetalingsservice, Kontantåndtering, AvtaleGiro, AutoGiro)
  • Andre tjenester (eks. Kontoutskrift)
Utbetalinger
Elektroniske utbetalinger via nettbanken Priser
- med KID
- med strukturert melding (per betaling)
- med melding
- til egen konto (Internoverføring)
- til mottaker uten konto
1,25
2,00
4,50
0,00
100,00
Lønnsutbetaling 1,75
Tillegg per OCR/CREMUL-fil
5,00
Tilleggsmelding til mottaker 10,00
Tilsendt kvittering med oblat 14,00
Tilbakeføringav uhevet giroutbetaling 50,00
Retting/utbedring av mottatt elektronisk betalingsoppdrag 20,00
Retur av betalingsoppdrag pga manglende dekning 15,00
   
Elektroniske utbetalinger i Norge via swift
NOK via SWIFT 30,00
NOK via SWIFT ekspress 120,00
   
Direkte Remittering via Nets  
Etablering 3000,00
Månedspris 200,00
- med KID
- med strukturert melding (per faktura)
- uten melding
- med melding
- til mottaker uten konto
2,00
2,00
4,00
7,50
100,00
Lønnsutbetaling 4,00
Endring av transaksjoner i filen (ikke bokført) - per transaksjon 75,00
Sletting av innsendt fil (ikke bokført) -per transaksjon 10,00
Oversikt over bokførte transaksjoner via posten 100,00
Tilbakeføring av uhevet giroutbetaling 50,00
Re-åpning av fil avvist i dekningskontroll 400,00
Re-åpning av fil midlertidig avvist - grunnet feil 400,00
Re-bestilling avkonteringsdata direkte fra Nets
400,00
Re-bestilling av sertifikat (per påbegynt time) 950,00
Kvitteringsliste fra Nets for mottak/avvisning av fil sendt via e-post 1,00
Kvitteringsliste fra Nets for mottak/avvisning av fil sendt via post 10,00
   
AvtaleGiro - utbetaling
 
Per belastning 2,00
Retur pga manglende dekning på konto 25,00
   
Autogiro - utbetaling
 
Per belastning 2,00
Retur pga manglende dekning på konto 25,00
Fullmaktsbekreftelse til betaler 15,00
Oversikt over bokførte transaksjoner via post 100,00
Kvitteringsliste fra Nets for mottak/avvisning av fil sendt via e-post 1,00
Kvitteringsliste fra Nets for mottak/avvisning av fil sendt via post 10,00
   
TeleGiro  
- med KID
- med melding
2,00
3,00
Tilsendt kvittering med oblat 14,00
Stopp av betaling før forfall 0,00
Igangsetting av stoppet oppdrag 0,00
Kontofon Pris
Selvbetjent overføring mellom egne kontoer 0,00
Siste transaksjoner på konto 1,00
Per oppring 1,00
Overføring mellom egne kontoer utført av Kundeservice
75,00
   
BrevGiro  
Månedspris per avtale 10,00
Belastning av konto + porto 10,00
Til mottaker uten konto + porto 100,00
Returpga feil/manglende dekning 85,00
Girolevert i skranke
- belastning av konto
- belastning av konto til mottaker uten konto
- betalt kontant
- betalt kontakt uten kredit konto

60,00
100,00
75,00
135,00
Tilsendt kvittering med oblat 14,00
Kvitteringsliste per innsendt konvolutt 10,00
Retur av giro pga mangelfull informasjon 65,00
Tilbakeføring av uhevet Giro Utbetaling 50,00
   
Oppdrag via skranke/telefaks  
Manuell - NOK via SWIFT 100,00
Manuell - Mottaker uten konto 100,00
Manuell - NOK via SWIFT ekspress 220,00
   
Faste oppdrag  
Mellom egne kontoer i DNB uten melding 0,00
Mellom egne kontoer i DNB med melding 10,00
Til annen kunde med melding (pris per melding) 10,00
Innmelding/endring 50,00
   
Sjekk  
Bruk av sjekk (per sjekk) 50,00
   
Kontanthåndtering  
Uttak ved Post i Butikk og postkontor 10,00
   
Innbetalinger  
Faktura med KID (OCR)
 
Etablering av OCR-avtale 500,00
Månedspriser avtale 60,00
Innbetaling med KID 1,75
Tillegg for Nets-fil levert i nettbanken 5,00
Liste med fakturanummer/kreditnota fra strukturert melding per liste 2,00
Bestilling av OCR-transaksjonsliste 60,00
Oversikt over bokførte transaksjoner via posten 100,00
Re-bestilling av en OCR-fil 400,00
   
DNB Innbetaling Pluss (CREMUL)  
Etablering av avtale  500,00
Månedspris 60,00
Innbetalinger med KID 1,75
Innbetalinger uten KID
Hvis DIP inneholder innbetalinger med Autogiro og Engangsbetaling uten fullmakt, kommer disse prisene i tillegg (se Autogiro-priser)
2,25
Tilbakeføring av uhevet giro utbetaling 50,00
   
AvtaleGiro - Innbetaling  
Etablering av avtale 500,00
Tilrettelegging for løsning av eFaktura og AvtaleGiro hos utsteder 200,00
Månedspris 60,00
Uten varsel til betaler (betalingsmottaker varsler selv) 1,50
Med varsel til betaler (banken varsler) 4,00
Elektronisk signering av faste oppdrag med BankID 4,00
Sletting av betalingsoppdrag før forfall 7,50
Re-åpning av fil midlertidig avvist - grunnet feil 400,00
Oversikt over faste betalere 1325,00
Re-bestilling av sertifikat per påbegynt time 1200,00
Test og endringer per time 1325,00
Bytte av KID-referanse 1325,00
Kvitteringsliste fra Nets for mottak/avvisning av fil sendt via e-post 1,00
Kvitteringsliste fra Nets for mottak/avvisning av fil sendt via post 10,00
   
Autogiro- Innbetaling  
Etablering 3
000,00
Månedspris per avtale 60,00
Autogiro-transaksjoner
- uten melding
- med melding

2,25
8,00
Filforsendelse til/fra Nets via nettbanken per fil 5,00
Manuell registrering/endring av fullmakter 200,00
Endring av en transaksjon i filen (ikke bokført) 75,00
Oversikt over bokførte transaksjoner via posten 100,00
Sletting av innsendt fil (ikke bokført) - per transaksjon 10,00
Re-bestilling av konteringsdata fra Nets 400,00
Re-bestilling av sertifikat per påbegynt time 950,00
Oversikt over alle fullmakter i avtalen 950,00
Kvitteringsliste fra Nets for mottak/avvisning av fil sendt via e-post 1,00
Kvitteringsliste fra Nets for mottak/avvisning av fil sendt via post 10,00
   
Kontanthåndtering - innbetaling  
Innskudd ved Post i Butikk, innskuddsautomat og postkontor (gjelder fra 1. februar 2016) 75,00
   
Betaling med engangsfullmakt - Verdipapirhandel  
Med engangsfullmakt u/melding 8,00
Månedspris 100,00
Etablering per avtale 3000,00
Rebestilling av NETS eNett-sertifikat 950,00
 
GiroMail  
GiroMail per melding 0,00
Postal utsendelse når mail ikke kan leveres 11,00
Via SWIFT fra andre banker i Norge Pris
Innbetaling fra innland - VALUTA 20,00
 
Sikkerhetskort for telefaks  
Etablering 500,00
   
Myntruller  
DNBs kunder - i automat, per rull 3,00
Andre bankers kunder - i automat, per rull 10,00
DNBs kunder - i skranke, per rull 4,00
Andre bankes kunder - i skranke, per rull 15,00
   
Depositumskonto  
Etablering og drift av depositumskonto, per konto:
-åpne i nettbank
-åpne manuelt
-utleier er ikke kunde i DNB

300,00
1000,00
1500,00
   
Revisjonsoppgave  
Per oppgave 1200,00
   
Kontoutskrift og innbetalingsmeldinger
 
I nettbanken 0,00
På papir, pris per utsendt konvolutt 12,00
Kontoutskrift hyppigere enn månedlig, pris per utsendt konvolutt 12,00
Kopi av kontoutskrift sendt fast til annen mottaker, pris per utsendt konvolutt 12,00
   
Kopibestilling  
Gjenfinning av bilag - per bilag/kopi (Giro, kontoutskrift, årsoppgave mm.) 100,00
Transaksjonsliste per konto - valgfri periode 250,00

Til toppen
Se også: Øvrige priser