Betalinger til/fra utland - priser

Priser

Utbetalinger:
Innbetalinger:

Utbetalinger via bedriftsnettbanken

Pris
SEPA-Betaling
30,00
Øvrige betalinger - normal
70,00
Øvrige betalinger - ekspress 70,00
Mottaker uten konto/sjekk 160,00
Internoverføring (til egen konto i DNB)
0,00
Retting/utbedring av mottatt oppdrag    80,00
Tilleggsmelding til mottaker   50,00
Fra konto i annen bank i utlandet  (overførselsinstruksjon) 15,00

Papirbaserte oppdrag (sikret faks/skranke)     Pris
Normal 250,00
Ekspress 250,00
Mottaker uten konto/sjekk 260,00

Andre tjenester Pris
Avsender betaler omkostninger i utenlandsk bank 2)
135,00
Telefaks ekstra varsling 150,00
Reklamasjon som skyldes feil fra kunde (herunder stopp/tilbakekalling av betaling  3)
300,00
Retur av oppdrag pga manglende dekning 15,00

Innbetalinger fra utlandet
Pris
Beløp < NOK 5 000 eller motverdi i utenlandsk valuta 50,00
Beløp > NOK 5 000 eller motverdi i utenlandsk valuta 100,00
EU/SEPA-betaling 4)
20,00
Internoverføring (fra egen konto i DNB)
0,00


Via Swift fra andre banker i Norge Pris
Innbetaling fra Innland - Valuta 20,00


Kjøp av utenlandsk sjekk Pris
Beløp < NOK 2 000 eller motverdi i utenlandsk valuta 5)
75,00
Beløp > NOK 2 000 eller motverdi i utenlandsk valuta 150,00
Sjekk til inkasso i utlandet 6)
450,00
Honorert sjekk i retur fra utenlandsk bank 6)
150,00
Innveksling av reisesjekker
- pris per sjekk
 
25,00 (maks 125,00)

 1. Her finner du betingelsene for Europa-betaling
 2. Følgende forbehold gjelder:
  - Det kan bli belastet gebyrer i utlandet til tross for at tillegget er betalt
  - Betaler kan bli etterbelastet for omkostninger i utlandet utover 135 kroner
 3. Omkostninger i utenlandsk bank kommer i tillegg 
  NB! Er betalingen belastet konto, innebærer en tilbakekalling at betalingen vil bli tilbakeført etter bankens kjøpskurs i den aktuelle valuta. Vekslingen vil normalt medføre et tap.
 4. Gjelder innbetalinger med IBAN og BIC fra SEPA-land med standard omkostningskode, dvs mottaker betaler kun omkostningene i Norge. Omfatter alle beløp i euro og beløp inntil SEK 500.000.
 5. Kroner 20,00 for beløp under kroner 300,00. 
 6. Omkostninger i utenlandsk bank kommer i tillegg. 
Se også: Øvrige priser