Priser betalingsterminaler


Betalingsterminal utsalgssted - transaksjonskostnader


Stasjonær
Mobil
 - Innløsing av BankAxept mellom DNB og brukersted - pris per transaksjon            
0,15 NOK
       
0,15 NOK 
 - Transaksjoner, abonnement, vareretur, registrering av ny avtale med mer Alle priser
BankAxept
Alle priser
BankAxept
 - Terminalleie Nets nets.eu nets.eu
 - Transaksjonskostnader og avgifter for Visa, Mastercard, American Express med flere avtales direkte med kortinnløser  -  -


Fakturering av kostnader
Terminal faktureres fra Nets forskuddsvis hver måned.
BankAxept innløsningstransaksjoner faktureres fra DNB etterskuddsvis hver måned.
BankAxept transaksjoner og månedsabonnemet faktureres fra Vipps AS etterskuddsvis hver måned. Se også BankAxept.no


Oppgjør
Oppgjør fra Vipps AS utbetales daglig og iht gjeldene rutiner.
Oppgjør for Visa, Mastercard, JCB og UnionPay utbetales ukentlig etter at provisjon er fratrukket. Månedspris for disse kortene trekkes fra oppgjøret en gang i måneden.