Priser betalingsterminaler på utsalgssted og e-handel

Pris per måned i kroner

Terminaltype

Stasjonær

Mobil
Kostnad inkl. software, support 1)  3652) 558
BankAxept abonnement 150 150
Visa, Mastercard avtale 0
0
Fast kostnad per måned 515
708
1) Eks. mva. 
2) Skal kunden ha Secure Access (til bredbånd), vil månedsprisen øke med 40,- eks. moms.

Betalingsterminal utsalgssted - transaksjonskostnader
Terminaltype
Stasjonær
Mobil
Transaksjonspriser t.o.m 31. mars 2018:    
 - BankAxept - pris per transaksjon  0,22 0,22
Transaksjonspriser f.o.m 1. april 2018:    
 - Innløsing av BankAxept mellom DNB og brukersted - pris per transaksjon            0,12            0,12
 - Transaksjoner og øvrige tjenester BankAxept         Pris
BankAxept
        Pris
BankAxept
     
Visa, Mastercard debet - provisjon av kjøpsbeløp 0,95 % 0,95 %
Visa, Mastercard kredit - provisjon av kjøpsbeløp 1,15 % 1,15 %
American Express, JCB, Union Pay - provisjon av kjøpsbeløp 3,85 % 3,85 %
Transaksjonsavgift 0 0
Kort utenfor EU 1)  1,00 % 1,00 %
Bedriftskort 1) 0,80 % 0,80 %

1) Prosentsatsen her kommer i tillegg til prosentsats på Visa og Mastercard.


E-handel - transaksjonskostnader per måned
Visa debet - provisjon av kjøpsbeløp
 1,50 %
Visa kredit - provisjon av kjøpsbeløp 1,75 %
Mastercard debet - provisjon av kjøpsbeløp 1,54 %
Mastercard kredit - provisjon av kjøpsbeløp 1,79 %
American Express, JCB, - provisjon av kjøpsbeløp 3,85 %
Transaksjonsavgift 0
Kort utenfor EU 1) 1.20 %
Bedriftskort 1) 0,80 %

1) Prosentsatsen her kommer i tillegg til prosentsats på Visa og Mastercard.


Engangskostnader i kroner
Terminaltype Stasjonær
Mobil
Etablering terminal 1 000 1 000
Innstallasjon med montør 2 200 -
Etablering GPRS (data-oppkobling) - 100
Kjøp av terminal - -
Klargjøring og frakt - -
BankAxept abonnement per butikk 950 950
Sum engangskostnad 4 150 2 050


Oppgjør og fakturering
Månedsprisen for terminalene faktureres forskuddsvis hver måned.

BankAxept transaksjoner og månedspris belastes konto månedlig. Etableringskostnaden belastes konto.
Oppgjør for BankAxept utbetales daglig iht gjeldene rutiner.

Oppgjør for Visa, Mastercard og American Express utbetales ukentlig etter at provisjon er fratrukket. Månedspris for disse kortene trekkes fra oppgjøret en gang i måneden.

Alle priser er oppgitt uten mva og er mva-pliktig.