Priser betalingsterminaler på utsalgssted og e-handel

Pris per måned i kroner

Terminaltype

Stasjonær

Mobil
Kostnad inkl. software, support 1)  3652) 558
BankAxept abonnement 150 150
Visa, Mastercard avtale 0
0
Fast kostnad per måned 515
708
1) Eks. mva. 
2) Skal kunden ha Secure Access (til bredbånd), vil månedsprisen øke med 40,- eks. moms.

Betalingsterminal utsalgssted - transaksjonskostnader
Terminaltype
Stasjonær
Mobil
 - Innløsing av BankAxept mellom DNB og brukersted - pris per transaksjon            0,12            0,12
 - Transaksjoner, abonnement, vareretur, registrering av ny avtale med mer Alle priser
BankAxept
Alle priser
BankAxept
     
Visa, Mastercard debet - provisjon av kjøpsbeløp 0,95 % 0,95 %
Visa, Mastercard kredit - provisjon av kjøpsbeløp 1,15 % 1,15 %
American Express, JCB, Union Pay - provisjon av kjøpsbeløp 3,85 % 3,85 %
Transaksjonsavgift 0 0
Kort utenfor EU 1)  1,00 % 1,00 %
Bedriftskort 1) 0,80 % 0,80 %
Månedsgebyr 129 129


1) Prosentsatsen her kommer i tillegg til prosentsats på Visa, Mastercard, JCB og UnionPay.


E-handel - transaksjonskostnader per måned
Visa debet - provisjon av kjøpsbeløp
 1,50 %
Visa kredit - provisjon av kjøpsbeløp 1,75 %
Mastercard debet - provisjon av kjøpsbeløp 1,54 %
Mastercard kredit - provisjon av kjøpsbeløp 1,79 %
JCB, - provisjon av kjøpsbeløp 3,85 %
Transaksjonsavgift 0
Kort utenfor EU 1) 1.20 %
Bedriftskort 1) 0,80 %
Månedsgebyr 149

1) Prosentsatsen her kommer i tillegg til prosentsats på Visa, Mastercard og JCB.

I tillegg kommer månedsgebyr på 149 kroner.


Engangskostnader i kroner
Terminaltype Stasjonær
Mobil
Etablering terminal 1 000 1 000
Innstallasjon med montør 2 200 -
Etablering GPRS (data-oppkobling) - 100
Kjøp av terminal - -
Klargjøring og frakt - -
Sum engangskostnad 3 200 1 100


Fakturering av kostnader
Terminal faktureres fra Nets forskuddsvis hver måned.
BankAxept innløsningstransaksjoner faktureres fra DNB etterskuddsvis hver måned.
BankAxept transaksjoner og månedsabonnemet faktureres fra BankAxept AS etterskuddsvis hver måned. Se også BankAxept.no


Oppgjør
Oppgjør fra BankAxept AS utbetales daglig og iht gjeldene rutiner.
Oppgjør for Visa, Mastercard, JCB og UnionPay utbetales ukentlig etter at provisjon er fratrukket. Månedspris for disse kortene trekkes fra oppgjøret en gang i måneden.

Alle priser er oppgitt uten mva og er mva-pliktig.