Prisliste eFaktura Bedrift

Bruk av eFaktura gir fordeler for bedriften din - både når du sender og mottar.

Registrere og motta eFaktura B2B i nettbank bedrift:

Registrere eFaktura
Pris
Registrere eFaktura, per faktura 1
8,00
Vedlegg til faktura, per vedlegg
2,00
Registrere eFaktura abonnement per måned 2
50,00
Motta eFaktura
 
Motta eFaktura, per faktura 3,00
Motta eFaktura abonnement per måned
25,00
1 Blir faktura sendt per post kommer porto i tillegg.
2 Kostnaden for å sende eFaktura i nettbanken påløper først når du tar i bruk tjenesten.

Filforsendelse:

eFaktura B2C Pris
Betalingskrav 3,50
Fakturahotell 1,00
Standard fakturamal 2 000,00
Kundetilpasset fakturamal 6 000,00
eFaktura B2B
Per sendt faktura
3,00
Per vedleggsdokument tilknyttet faktura
2,00
Per mottatt faktura
3,50
Per sendt ordre
2,00
Per mottatt ordre
2,00
Per sendt ordrebekreftelse 2,00
Per mottatt ordrebekreftelse 2,00
Per sendt katalog 5,00
Per mottatt katalog 5,00
Regnskapsmessig arkiv i 10 år, per faktura eks. mva 0,79
Etablering B2C
Per utsteder (organisasjonsnummer)
8 000,00 
Elektronisk avtaleinngåelse 500,00 
Per registrering av underliggende produkter (brand) 500,00
Per registrering av underliggende klient/datter (avtalefangst) 1000,00
Etablering B2B  
Per utsteder (organisasjonsnummer) 5 000,00
Per mottaker (organisasjonsnummer) 5 000,00
Etablering regnskapsbyrå/konsern
Utsteder regnskapsbyrå 10 000,00
Mottaker regnskapsbyrå 10 000,00
Per underliggende organisasjonsnummer, utsteder regnskapsbyrå 500,00
Per underliggende organisasjonsnummer, mottaker regnskapsbyrå 500,00
Per underliggende organisasjons-/bedriftsnummer, utsteder konsern 1 000,00
Per underliggende organisasjons-/bedriftsnummer, mottaker konsern 1 000,00
Abonnement B2C
Per avtale, per måned 75,00
Kundetilpasset tekst på varsling via e-post, per måned 125,00
Abonnement B2B  
Fakturamottaker, per måned 99,00
Fakturautsteder, per måned 99,00
Varsling av faktura mottatt med feil, sendt med e-post (per rapport) 2,00
Endringer B2C Pris per time 3
Utsteder ønsker å bytte eFaktura referanse 1 400,00
Test av endringer på fakturahotell i Nets 1 400,00
Test av endringer på standard fakturamal på fakturahotell i Nets 1 400,00
Support fra underleverandør (under 30 minutter) 700,00 4
Support fra underleverandør (over 30 minutter) 1 400,00 4
Endringer B2B  
Support fra underleverandør (under 30 minutter) 700,00 4
Support fra underleverandør (over 30 minutter) 1 400,00 4


3 Nets gir estimat på antall timer
4 Gjelder all support i forbindelse med endringer av avtaledata, format og tilleggs rapportering.

Til toppen