Frister og valutering for innkommende betalinger

Gjelder fra 01.01.2015 for godskrift på konto i DNB Norge

Innbetalinger fra Norge Mottatt Valutering kredit med veksling Valutering kredit uten veksling
NOK kl 16.00 Bankdag 1 Samme dag
Utenlandsk valuta Som fra utlandet Som fra utlandet Samme dag
Innbetalinger fra utlandet
Mottatt 
Valutering kredit med veksling
Valutering kredit uten veksling
NOK kl. 16.00 Bankdag 1 Samme dag
CAD, GBP, USD kl. 16.15 Bankdag 1 Samme dag
EUR (fra EBA /Target) kl. 16.15 Samme dag* Samme dag
EUR (fra utenlandsk bank) kl. 14.30 Samme dag* Samme dag
SEK kl. 15.15 Bankdag 1 Samme dag
DKK MXN kl. 13.30 Bankdag 1 Samme dag
CHF kl. 15.30 Bankdag 1 Samme dag
CZK, HUF, TRY
kl. 11.00 Bankdag 1 Samme dag
PLN kl. 14.30 Bankdag 1 Samme dag
THB Kl. 11.00 bankdagen før angitt dato Bankdag 1 Samme dag
AED, AUD, HKD, JPY, NZD, RON, SGD, ZAR kl. 15.30 bankdagen før angitt dato Bankdag 1 Samme dag
RUB kl. 15.30 to bankdager før angitt dato
Bankdag 1
Samme dag
Øvrige valutasorter kl. 15.30 to bankdager før angitt dato

Bankdag 1
Samme dag
Kjøp av utenlandsk sjekk  
- i NOK og valuta kl. 12.00 Antall bankdager kan variere avhengig av hvilket land Antall bankdager kan variere avhengig av hvilket land
* Gjelder veksling i NOK. Veksling til annen valuta: Bankdag 1