Frister og valutering for innkommende betalinger

Gjelder fra 28.10.2019 for godskrift på konto i DNB Norge

Innbetalinger fra Norge Mottatt Valutering kredit med veksling Valutering kredit uten veksling
NOK kl 16.00 Samme dag Samme dag
Utenlandsk valuta Som fra utlandet Samme dag Samme dag
Innbetalinger fra utlandet
Mottatt 
Valutering kredit med veksling
Valutering kredit uten veksling
NOK kl. 16.00 Samme dag Samme dag
CAD, GBP, MXN, USD kl. 16.15 Samme dag Samme dag
EUR (fra EBA /Target) kl. 16.15 Samme dag Samme dag
SEK kl. 16.15 Samme dag Samme dag
CHF kl. 15.30 Samme dag Samme dag
CZK, HUF kl. 11.00 Samme dag Samme dag
PLN, DKK kl. 14.30* Samme dag Samme dag
THB Kl. 11.00 bankdagen før angitt dato Samme dag Samme dag
RON Kl. 15.30 bankdagen før angitt dato Samme dag
Samme dag
AED, AUD, HKD, JPY,
NZD, SGD,  TRY, ZAR
kl. 15.30 bankdagen før angitt dato Samme dag Samme dag
RUB kl. 15.30 to bankdager før angitt dato
Samme dag
Samme dag
BGN, HRK, ISK kl. 15.30 to bankdager før angitt dato Samme dag Samme dag
Øvrige valutasorter kl. 15.30 to bankdager før angitt dato

Samme dag
Samme dag
Kjøp av utenlandsk sjekk  
- i NOK og valuta kl. 12.00 Antall bankdager kan variere avhengig av hvilket land Antall bankdager kan variere avhengig av hvilket land
*Kl 16:15 for betaling i PLN fra DNB Polen