Frister og valutering for innkommende betalinger

Godskrift av konto i DNB Norge


Innbetalinger Mottatt Valutering kredit med veksling Valutering kredit uten veksling
NOK kl 16.00 Samme dag Samme dag
CAD, GBP, MXN, USD, EUR, SEK kl. 16.15 Samme dag Samme dag
DKK kl. 15.15 Samme dag Samme dag
CHF kl. 15.30 Samme dag Samme dag
CZK, HUF kl. 11.00 Samme dag Samme dag
PLN kl. 14.30 Samme dag Samme dag
THB Kl. 11.00 bankdagen før angitt dato Samme dag Samme dag
AED, AUD, HKD, JPY,
NZD, RON, SGD,  TRY, ZAR
kl. 15.30 bankdagen før angitt dato Samme dag Samme dag
Øvrige valutasorter kl. 15.30 to bankdager før angitt dato

Samme dag
Samme dag